C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.

delen verbindt, volledig vernieuwd. De realisatie daarvan valt onder onze verantwoordelijkheid. Met de hulp van C.A. de Groot verwijderen we de hele gevelconstructie en het dak en voeren we het voorbereidende sloopwerk voor de uitbreiding uit. C.A. de Groot hebben we leren kennen bij een project voor KLM, waarin we samenwerkten. Wij hebben hen voor dit project benaderd, omdat ze beheerst omgaan met sloopwerkzaamhe- den en het afval dat vrijkomt. Bovendien staat bij hen veiligheid hoog in het vaandel.’’ Maximum health Een van de belangrijkste ambities in de transformatie is het creëren van een gezonde werkomgeving, vertelt Oomen. ,,De gebruiker staat centraal. Het verminderen en voorkomen van stress voor de mensen die hier werken speelt een grote rol in het project. Overal worden gezonde en duurza- me materialen gebruikt en in de gezamenlijke ruimtes komt veel groen. De 19 de verdieping, die voor alle huurders beschikbaar is, krijgt straks een reload room: een Wifi-vrije ruimte waar mensen tot rust kunnen komen. De verlichting in het hele ge- bouw wordt aangepast aan de daglichtcyclus en aan het lucht- behandelingssysteem wordt geïoniseerde lucht toegevoegd, waardoor het zuurstofgehalte hoger is en de lucht zuiverder. Het streven is dat iemand die om 8 uur op kantoor komt, om 5 uur net zo fit naar huis gaat, zonder duf te zijn. Maximum health noemen we dat.’’ Zero waste De tweede ambitie is ‘Zero waste’. ,,De ambitie van Pharos past goed in het levensduur-gedachtegoed. Dat wil zeggen dat je vanaf het eerste concept nadenkt over de gehele levensloop van het project, dus ook over het beheer, onderhoud, gebruik en ‘levenseinde’ van het gebouw. Niets gaat weg zonder over de nieuwe bestemming na te denken. Alles in het gebouw toetsen we aan de circulaire economie, ook de sloop. Waar mo- gelijk laten we oude elementen architectonisch terugkomen.’’ De renovatie vindt plaats terwijl de toren al deels in gebruik is. ,,De kunst is de kantoorverdiepingen die gereed zijn te vullen met ‘Pharos-gebouw wordt gezondste werk community van Europa’ Het Pharos-gebouw staat naast NS-station Hoofddorp. Net als de gelijknamige vuurtoren in Alexandrië - de eerste ooit door mensen gebouwd - torent het 19 etages tellende gebouw hoog boven de omgeving uit. Het kantorencomplex uit 2004 wordt grootschalig gerenoveerd tot de gezondste werk community van Europa. Laagbouw en atrium In het bouwteam zit onder andere het Amsterdamse bureau COARE. ,,Pharos omvat behalve de hoogbouw, vijf verdiepingen laagbouw van elk circa 2.500 m 2 met tussen beide delen een atrium’’, vertelt directeur Rob Oomen. ,,Ommeer vierkante meters te realiseren wordt de laagbouw vergroot en het atrium dat beide 42 ERO WASTE CIRCULAIR ONTWERP 41

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=