Van Gogh Nationaal Park

Maak kennis met Van Gogh Nationaal Park WELKOM

INTRODUCTIE De buttons hiernaast bieden direct toegang tot informatie over Van Gogh Nationaal Park. De navigatie onderin het scherm biedt de mogelijkheid om terug te keren naar deze startpagina of door bestanden te bladeren. Voor actualiteit in Van Gogh NP vormen zowel de website vangoghnationaalpark.nl als onze nieuwsbrief waardevolle bronnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Parkbureau Van Gogh NP (info@vangoghnationaalpark.nl), dat u ook in contact kan brengen met andere partners. Introductievideo: Welkom in Van Gogh NP Masterplan: Schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw Jaarverslag 2021: Van Gogh NP in vogelvlucht Introductieleaflet Overheden en regio’s Projecten: in de schijnwerpers Parters: Van Gogh Nationaal Park JAARVERSLAG VAN GOGH NP 2021 Er groeit iets moois CONCEPT Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zetten we ons in voor de versterking van de natuur en het landschap. Met groen tot in het hart van steden en dorpen; en met vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Zo bouwen we aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh — die hier opgroeide. Ons park bruist van de energie. Er wordt land bebouwd, natuur beheerd, rommel geruimd en ruimte gecreëerd. We dromen hardop, bedenken nieuwe concepten en smeden samen gewaagde plannen. Deze digitale presentatie combineert een aantal bronnen die een indruk geven van de initiatieven die in Van Gogh NP ontplooid worden, de ambities die we als gezamenlijke partners nastreven en de kansen die deze samenwerking biedt. Er groeit iets moois...

“ En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heel digt bij” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo in een brief, Nuenen mei 1884 Van Gogh Nationaal Park verbindt en stimuleert projecten, partners en personen. In de online toolkit delen we communicatietools die aan de eigen huisstijl en vormgeving toegevoegd kunnen worden. Door samen Van Gogh NP uit te dragen, kunnen we onze impact vergroten. Communiceren over Van Gogh NP? Ga naar vangoghnationaalpark.nl/ toolkit of neem contact op met communicatie@vangoghnationaalpark.nl www.vangoghnationaalpark.nl #VanGoghNP begint bij de voordeur #Van Gogh NP er groeit iets moois @VanGoghNP Informatieleaflet voor overheden en regio’s Van Gogh Nationaal Park: net even anders Van Gogh NP is een Nationaal Park nieuwe stijl. Net even anders dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een brede beweging waarin Brabantse overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zich met vrijwilligers en bewoners inzetten voor de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit, gekoppeld aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met een gezamenlijke ambitie geven we als partners het eigentijdse antwoord op de vraag hoe natuur en landschap kunnen worden versterkt midden in een stedelijke regio met 1,5 miljoen inwoners. Met groen tot in het hart van de steden en dorpen en een mooi, gezond en vitaal boerenland in een economisch krachtige regio. Goed voor natuur, bewoners, ondernemers en voor het vestigingsklimaat in deze tweede economie van Nederland. In Van Gogh NP bouwen we samen aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh - die hier opgroeide. Beekdalen, agrarisch cultuurlandschap, dorpen, steden en Van Gogh In de stedenring in het midden van Brabant liggen prachtige natuurgebieden met daaromheen fraaie agrarische cultuurlandschappen, landgoederen en stads- en dorpsgezichten. Van Gogh zag wat wij nu ook zien, namelijk hardwerkende mensen in een prachtig landschap in verandering. Zijn gedrevenheid om de ziel van die beelden in een eigen beeldtaal door te geven inspireert ons in onze aanpak: met innovatieve oplossingen, met hedendaagse ontwerpers en kunstenaars, met doorzettingsvermogen en grote passie voor de natuur, maken we samen het landschap van de toekomst. Van Gogh was een boerenschilder, omdat de boeren dicht bij de natuur stonden. Het bodem- en watersysteem van het Brabantse bekenlandschap van de Mark en de Dommel is de drager voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Van Gogh NP en de sleutel voor het landschap van de toekomst. Er groeit iets moois

Een kleurrijke kijk op parkbeheer Alle partners in Van Gogh NP dragen vanuit hun eigen programma’s, projecten en dagelijkse praktijk op verschillende schaalniveaus bij aan de ontwikkeling van dit landschap. Door grote gebiedsontwikkelingen, of juist kleine projecten, dicht bij huis. Samen zijn wij de parkbeheerders en -ontwikkelaars, zowel in als juist ook buiten de natuurgebieden. Daarbij benutten we de grote urgente vraagstukken van nu als kans om ook de natuur, het landschap en de biodiversiteit te versterken. Denk daarbij aan de energie-opgave, de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en de grote vraag naar woon- en werklocaties. We pionieren, kijken vooruit, inspireren elkaar, spreken elkaar aan en leren van het verleden en van elkaar. Urgente maatschappelijk vraagstukken als kans voor nieuwe oplossingen Proeftuin voor het landschap als geheel Van Gogh NP is als het ware één grote proeftuin waarin we samen werken aan het landschap als geheel, in plaats van ieder aan afzonderlijke onderdelen. Of het nu gaat over het werken aan klimaatrobuuste beeklandschappen, de gebiedsgerichte aanpak van stikstof rond grote natuurgebieden, de groenblauwe verbinding in de stad en op het platteland, het ontdekken van duurzame perspectieven voor voedselproductie, het versterken van duurzaam internationaal toerisme, of de kracht van de natuur als vliegwiel voor een inclusieve, gezonde leefomgeving. Van Gogh NP staat middenin de maatschappij Samen meer dan de som der delen: daar heeft iedereen baat bij De gezamenlijke ambitie zorgt ervoor dat we massa maken en daardoor beter zichtbaar worden. Dat versterkt het vestigingsklimaat en zorgt voor agendering op nationaal en internationaal niveau. Daardoor wordt het geheel meer dan de som der delen. Op een schaalniveau dat nog niet eerder is vertoond. Dit opent deuren waar alle partners ook individueel van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan extra beleidsruimte of extra cofinanciering door toegang tot fondsen en budgetten, ook bij het rijk en in Europa, en de kracht van een sterk merk. Er zijn al diverse tastbare voorbeelden van projecten die dankzij Van Gogh NP zijn versterkt. De collectieve ambitie zorgt voor meer impact en dat creëert kansen voor partners Initiatieven in de schijnwerpers voor meer impact Van Gogh NP is volop in beweging, met tal van mooie en inspirerende voorbeelden van partners die vanuit hun eigen kerntaken en ambities met concrete projecten de filosofie van Van Gogh NP al vanzelf toepassen. Daardoor dragen ze in feite al volop bij aan de collectieve ambitie. Veelal in samenwerking met partijen die ook partner zijn in Van Gogh NP. Als partners in de communicatie over deze projecten laten zien dat zij daarmee ook bijdragen aan Van Gogh NP, helpt dit de zichtbaarheid van het collectief. Dat komt daarmee hoger op de agenda’s. Daardoor worden de kansen voor versterking van projecten extra vergroot. In een beweging die niet meer te stuiten is. Laat zien dat je als partner bijdraagt aan de droom en ambitie van Van Gogh NP en versterk de beweging

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=