Walewyc-mavo

SCHOOLGIDS 2023-2024 Dé mavo voor Waalwijk en omgeving 1

Walewyc Mavo is een onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Inhoud Voorwoord 4 Onze organisatie 5 Kleinschalig binnen een groot geheel 5 Managementteam 5 Onze identiteit 6 Veiligheid 7 Een ruim en kleurrijk gebouw 8 Historie 9 Website 9 Ons onderwijs 10 Mavo met kansen en keuzes 10 Samen leren 12 Gezond en sportief 14 Kunst en cultuur 15 Walewyc-uur 15 Activiteiten 15 Aanmelding en toelating 16 Rapporten en overgangsnormen 16 Kwaliteitsontwikkeling 16 Verplichte onderwijstijd 18 Voortijdig schoolverlaten Scholengroep 19 Onderwijsresultaten Walewyc 19 Begeleiding en ondersteuning 20 Praktische zaken 24 Lestijden, roosters en verzuim 24 Contact school en ouders 25 Betrokkenheid en medezeggenschap 25 Schoolkosten en financiën 26 Verzekeringen 27 Regelingen en reglementen 28 Informatiebeveiliging 29 Privacy en AVG 29 OMO Scholengroep De Langstraat 30 Rector en Raad van Advies 30 De scholengroep 30 Expeditie De Langstraat en onze Bedoeling 31 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) 34 2 3

Beste ouders, De Walewyc Mavo is een kleinschalige school waar we elkaar kennen. Docenten weten wat de leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen tot ondernemende jongeren die waardevol zijn voor hun omgeving. We helpen leerlingen steeds zelfstandiger te worden en leren hen samen te werken. Samen leren doen we ook met ouders en met bedrijven en organisaties in Waalwijk en omgeving. Gezamenlijk maken we de middelbareschooltijd tot een succes. Wij bieden onze leerlingen een duidelijke en veilige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen ontdekken. Op de Walewyc Mavo krijg je volop kansen en keuzes. Zo is er alle ruimte om met sport en kunst en cultuur bezig te zijn. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. We maken gebruik van ICT om onze leerlingen extra uitdaging of oefening te bieden. En leren gebeurt ook buiten de school. Tijdens projecten, stages en excursies brengen de leerlingen de opgedane kennis in de praktijk. In deze schoolgids staat alles over het onderwijs op de Walewyc Mavo. Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen actuele informatie over de dagelijkse gang van zaken. Mochten er nog vragen zijn, dan staat onze deur altijd open. Namens alle medewerkers een onvergetelijk en succesvol schooljaar toegewenst! Hartelijke groet, Nicolle Sommer directeur Walewyc Mavo Kleinschalig binnen een groot geheel De Walewyc Mavo is een kleinschalige, regionale mavoschool waar we vmbo gemengde en theoretische leerweg bieden. Wij hebben 575 leerlingen. Zij krijgen les op mavoniveau of nemen deel aan onze Olympiaklas, een havo-kansklas voor leerlingen met een mavo/havo-advies. . Wij bieden onze leerlingen kleinschaligheid binnen een groot geheel. Onze ruim 60 medewerkers hebben oog voor de leerlingen. De Walewyc Mavo is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat, die is aangesloten bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over OMO. Managementteam Het management van de Walewyc Mavo wordt gevormd door directeur Nicolle Sommer, adjunct-directeuren Saskia Jessen en René Bregonje, en vier leerjaarcoördinatoren: Nicky Jansen, Nina Geurts, Simone van Balkom en Jelle Fitters. VOORWOORD ONZE ORGANISATIE N.B. Omwille van de leesbaarheid spreken wij in deze schoolgids over ‘ouders’. Daar kan telkens ook ‘verzorgers’ gelezen worden. Daar waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 4 5

6 Onze identiteit De christelijke, katholieke identiteit staat centraal op school. Ook buiten de school dragen wij onze levensvisie uit. Rondom christelijke feestdagen organiseren we allerlei activiteiten. Wij kiezen voor vieringen buiten ons gebouw, zodat leerlingen het geloof in hun vertrouwde omgeving kunnen belijden. We tonen respect voor leerlingen en medewerkers met andere overtuigingen. Respectvol met elkaar omgaan is een voorwaarde binnen onze school. We laten het niet bij mooie woorden. Leerlingen en docenten handelen zelfbewust, vanuit onderling vertrouwen. Zij voelen zich verbonden met elkaar en zorgen samen voor een veilig schoolklimaat. Gedurende hun schooltijd groeien de leerlingen naar volwassenheid en worden ze zich bewust van hun plek in de samenleving. Het hoofd is: kennis opdoen, hard werken, resultaat halen en talent ontwikkelen. Het hart is: goed omgaan met elkaar, verbondenheid met anderen, zelfbewustzijn voelen, vertrouwen hebben en een veilige leeromgeving voor 21e-eeuwse vaardigheden. Het lijf is: actief bezig zijn binnen en buiten de lessen, sportief, creatief en gezond, een breed pakket examenvakken en sport- en kunstklassen buiten schooltijd. Veiligheid Respectvol met elkaar omgaan is een voorwaarde binnen onze school. We laten het niet bij mooie woorden. Leerlingen en docenten handelen zelfbewust, vanuit onderling vertrouwen. Zij voelen zich verbonden met elkaar en zorgen samen voor een veilig schoolklimaat. Lees hier ons anti-pestprotocol. In onze gedragsregels is te lezen hoe we met elkaar omgaan. We willen dat onze leerlingen ook onderweg naar school veilig zijn. Scholieren vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Vaak onderschatten ze de gevaren van het verkeer en nemen ze onnodige risico’s. Daarom doen we mee aan Totally Traffic, het verkeersveiligheidsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Onze school verwierf als eerste in Nederland het bijbehorende ‘gouden label’. We hebben een verkeerscoördinator, we geven verkeerseducatie, we leren brugklassers waar de gevaarlijke plekken zijn en voeren met medewerking van de politie onverwacht controles op de fietsverlichting uit. Via het Halvezolenpad kunnen leerlingen veilig bij de school aankomen. TEVREDEN LEERLINGEN Leerlingen voelen zich veilig en vertrouwd op de Walewyc Mavo. Zij geven onze school een 8,8 voor de sfeer en een 9,6 voor de veiligheid! 7 Hoofd, hart en lijf Op de Walewyc Mavo besteden we veel aandacht aan de wereld om ons heen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen en goed leren omgaan met anderen. Daarom richten wij ons op: hoofd, hart en lijf.

8 Een ruim en kleurrijk gebouw Wij zijn trots op ons mooie, ruime en kleurrijke gebouw. Leerlingen voelen zich er snel thuis. Er is genoeg ruimte om in de pauzes met vrienden bij elkaar te zitten. Vlak bij de school zijn een sporthal en buitensportvoorzieningen gevestigd. Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk. Het gebouw biedt ons alle faciliteiten om op een moderne manier les te geven. Er is goed werkend draadloos internet zodat elke leerling een device kan meenemen en gebruiken. Alle lokalen hebben activboards waarmee leraren op een interactieve manier les kunnen geven. Naast reguliere lokalen zijn er open leercentra (OLC’s). Daar kunnen leerlingen zelfstandig werken. Ook hebben we mooie praktijklokalen voor onze beroepsgerichte vakken en practica. Samen onder één dak De Walewyc Mavo zit samen met het Dr. Mollercollege in één schoolgebouw. We gebruiken dezelfde voorzieningen, zoals de praktijklokalen en het atrium. Verder hebben beide scholen hun eigen identiteit, met veel aandacht voor de leerling. Luchtkwaliteit Ons schoolgebouw bevat een uitgebalanceerd ventilatiesysteem om het binnenklimaat fris en aangenaam te houden. Met een CO2-sensor meten we de luchtkwaliteit. De ventilatie is afgestemd op het aantal leerlingen. We maken gebruik van een WarmteKoude-Opslag (WKO) onder het gebouw waarmee we veel energie besparen. In de zomer wordt koud water door de school gepompt voor koeling. In de winter wordt datzelfde water gebruikt om de school te verwarmen. Ons gebouw is goed geïsoleerd en op het dak zijn zonnepanelen geplaatst, waarvan de opbrengst door leerlingen is af te lezen. Gezonde schoolkantine Tijdens de pauzes kunnen leerlingen in de schoolkantine broodjes, fruit en drinken kopen. De kantine wordt beheerd door een professionele cateraar die een gezond en verantwoord assortiment biedt. We volgen de richtlijnen van de gezonde schoolkantine. Historie De Walewyc Mavo is opgericht in 1938 als R.K. Meisjesulo Maria Koningin. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg nam op 1 januari 1992 de leiding over van de Gerben de Vriesstichting als Walewyc Mavo. Met de invoering van het vmbo op 1 augustus 1999 is de toevoeging Mavo verdwenen. Vanaf die datum vormt onze school samen met het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College en het Van Haestrecht College één scholengroep voor voortgezet onderwijs in de oostelijke en centrale Langstraat. Om de school herkenbaar en onderscheidend te profileren binnen het aanbod van vmbo-scholen in de regio, is besloten om de naam weer te wijzigen in Walewyc Mavo. Website Voor verdere informatie over de Walewyc Mavo kunt u terecht op de website van onze school. Met een inlogaccount kunt u gebruikmaken van het leerling- en ouderportaal van de school. De website biedt informatie over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ook vindt u hier informatie over praktische zaken, zoals vakantiedata. Het adres van de website is www.walewyc.nl. 9

Mavo met kansen en keuzes Walewyc Mavo biedt vmbo-onderwijs in de theoretische en gemengde leerweg. Ook is er een driejarige havo-kansklas, de Olympiaklas. Ons onderwijs kenmerkt zich door het bieden van kansen en keuzes. Wij zetten ons allemaal in om leerlingen binnen de gestelde termijn hun diploma te laten halen. In dit hoofdstuk leest u meer over de verschillende leerroutes en de keuzemogelijkheden die uw kind daarbinnen heeft. ONS ONDERWIJS Brugklas De Walewyc Mavo heeft 2 typen brugklassen: • Brugklas mavo-havo, voor leerlingen met een k/gt-, gt- of gt/havo-advies • De Olympiaklas, voor leerlingen met een gt/havoadvies Alle leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie. Vanuit het advies van de leerkracht van groep 8, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en individuele kenmerken besluiten we welke brugklas het beste past. Na de brugklas stroomt de leerling door naar het tweede jaar van de mavo, de Olympiaklas óf de havo. Welke leerroute het wordt, bepaalt de leerling in overleg met docenten en de ouders. Aan welke doorstroomcriteria de leerling moet voldoen, leest u hier. Olympiaklas De Olympiaklas is een driejarige kansklas die we aanbieden samen met het Dr. Mollercollege. Elk jaar kiezen de leerlingen een passende route: doorgaan in de Olympiaklas of doorstromen naar een ander niveau: mavo of havo. De criteria voor deelname aan de Olympiaklas vindt u hier. Maatwerk: Sprinten of Springen Sinds vorig schooljaar is het op onze school mogelijk om een maatwerkdiploma te behalen. Dat betekent dat leerlingen een vak sneller afsluiten of een vak op havoniveau volgen. Dit past uitstekend bij ons uitgangspunt om leerlingen kansen en keuzes te bieden. Wij noemen dit maatwerk ‘Sprinten en Springen’. Zo kan een leerling die goed is in een bepaald vak onder begeleiding van een coach naar een maatwerkdiploma toewerken. De criteria voor deelname zijn te vinden op ons leerlingenportaal. Leerjaar 2 In de tweede klas breiden we het vakkenpakket van de brugklas uit met natuur- en scheikunde (Nask), Duits en economie. Binnen de eigen leerroute kiest elke leerling voor een sector. Om leerlingen te helpen bij hun keuze, krijgen zij in de eerste helft van leerjaar 2 een lesuur Praktische Profieloriëntatie (PPO). Tijdens deze lessen maken leerlingen kennis met de praktijkgerichte programma’s. Voor de theoretische leerweg is er keuze uit: • Zorg en welzijn • Techniek • Economie • Landbouw Voor de gemengde leerweg is er keuze uit: • Zorg en welzijn • Economie en ondernemen • Dienstverlening en producten Leerjaar 3 en 4 In de derde klas volgt iedere leerling een beroepsgericht vak of Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keuze gemaakt voor het vakkenpakket in klas 4. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 theorievakken) en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 theorievakken plus één beroepsgericht vak). Met de komst van De Nieuwe Leerweg wordt het volgen van een praktijkgericht programma, naast alle theorievakken, een verplicht examenonderdeel in klas 3 en 4. Stage Elke leerling gaat in de derde klas een aantal dagen op stage bij bedrijven of instellingen om zich te oriënteren op toekomstige beroepen. Zo ervaren leerlingen hoe het is om te functioneren binnen een beroepsgerichte context en krijgen zij de kans om zich te oriënteren op een vervolgopleiding en op werk. 10 11

Examenprogramma In het derde leerjaar begint het examenprogramma. Een aantal resultaten telt dan al mee voor het eindexamen, dat aan het eind van het vierde leerjaar wordt afgenomen. Om een goed resultaat te kunnen behalen, is het zeer belangrijk dat leerlingen de leerweg en het vakkenpakket kiezen dat bij ze past. In dit keuzeproces worden de leerlingen daarom bijgestaan door de mentor of de decaan van school. Vervolgonderwijs Na de mavo kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo of naar de havo. Het grootste deel van onze leerlingen gaat na het mavo-examen naar een opleiding op mbo 3 of 4 niveau. Ongeveer 15% van onze reguliere mavoleerlingen stapt over naar havo, vanuit klas 1 (ongeveer 5%) of na klas 4 (ongeveer 10%). Met een vmbo-diploma theoretische of gemengde leerweg kan een leerling toegelaten worden tot mbo niveau 4 of havo 4. Leerlingen uit de Olympiaklas kunnen sneller overstappen naar de havo. Aan het eind van elk leerjaar van de Olympiaklas stromen leerlingen door naar de havo, binnen drie jaar ongeveer 65%. Samen leren Op onze school staat samen leren centraal. Leren is ons belangrijkste doel, en dat doen we samen. Samen leren geldt allereerst voor onze leerlingen. Zij kiezen voor onze school omdat ze zich bij ons thuis voelen. Door te leren, te groeien en plezier te maken bouwen zij mee aan onze sfeer, waarin we elkaar positief benaderen. Leerlingen leren en werken samen met andere leerlingen. Samen leren geldt daarnaast voor onze docenten: zij leren samen met de leerlingen. Zij staan voor hen klaar. Door de overzichtelijke omvang van onze school kennen docenten en leerlingen elkaar goed. Onze docenten geven goed onderwijs dat past bij onze leerlingen, zodat zij de lesstof leren beheersen en ermee aan het werk kunnen. Docenten bieden klassikale lessen met activerende werkvormen. Onze lessen zijn afwisselend en we maken veel gebruik van ICT. Docenten helpen onze leerlingen om steeds zelfstandiger te worden én om samen te werken. Samen leren doen we ook met u als ouders. U kent uw kind het beste van iedereen. Daarom werken wij als school graag met u samen om uw kind goed te begeleiden. Onze school werkt daarnaast samen met bedrijven en organisaties in Waalwijk en omgeving. Via projecten, stages en excursies leren jongeren ook buiten de school. Samen bieden we onze leerlingen alle kansen om zich te oriënteren op een vervolgopleiding en op werk. 12 13

14 Gezond en sportief Een van de bijzonderheden van de Walewyc Mavo is ons grote hart voor sport en een gezonde leefstijl, zowel fysiek als mentaal. We sporten in Sportzaal De Zeine en op de prachtige buitenvelden bij de hockeyclub en atletiekclub aan de Sportboulevard. Naast de vier uur gym per week bieden we in de onderbouw de mogelijkheid om op vrijdagmiddag te sporten in onze sportklas. Sportklassen Mountainbiken, klimmen, tennis, freerunning, tafeltennis, taekwondo, squash, paardrijden, fitness en turnen in een echte turnhal. Het is allemaal mogelijk in de sportklassen van de Walewyc Mavo. Leerlingen schrijven zich vrijwillig in voor een sport naar keuze, waarna ze worden ingedeeld in een groep. Voor de sportklas vragen we een kleine vrijwillige financiële bijdrage. Ook is het mogelijk om kennis te maken met sporten bij verenigingen. Sporten leert de kinderen samen te werken, te organiseren en hulp te verlenen. Waardevolle eigenschappen voor de rest van hun leven. Sport als examenvak De Walewyc Mavo biedt LO2 (sport) aan als examenvak. Leerlingen kunnen in klas 3 en 4 dit vak kiezen in hun lesrooster als zij voldoen aan de selectiecriteria. Deze leerlingen krijgen na het behalen van hun diploma een wildcard om door te stromen naar de opleiding Sport en Bewegen van het ROC Tilburg. Meer dan sporten Gezond leven is meer dan sportief bezig zijn. Het gaat ook over gezond eten en goed voor jezelf zorgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen en goed in hun vel zitten. Hier geven we dan ook les in. Kunst en cultuur Op de Walewyc Mavo hebben we veel aandacht voor kunst en cultuur. Zo kunnen leerlingen uit de klassen 1 t/m 4 zich vrijwillig inschrijven voor de popklas, musicalklas, theaterklas, techniekklas, modeklas en kookklas. Onder leiding van professionals werken de leerlingen in twintig vrijdagmiddagen naar een presentatie toe. We vragen hiervoor een kleine vrijwillige bijdrage. Walewyc-uur Het Walewyc-uur is een vast moment in de week voor leerlingen in klas 1, 2, en 3. Voor de brugklasleerlingen worden onder andere de volgende onderdelen aangeboden: • Muziekles door Music’scool • Project vrij lezen • ICT-vaardigheden • Toplife Leerlingen uit klas 2 en 3 krijgen modules als: • Rekenen • Taal (vrij lezen) • Versterkt techniek • Toplife Activiteiten Leren doen we binnen én buiten de schoolmuren. Er zijn talrijke plekken waar de leerlingen positieve ervaringen opdoen en nieuwe dingen ontdekken. Daarom organiseert de Walewyc Mavo verschillende activiteiten die bijdragen aan waarden als zelfbewust handelen, verbondenheid, vertrouwen op elkaar en veiligheid. Buitenlesactiviteiten Een compleet en actueel overzicht met alle buitenschoolse activiteiten is te vinden op onze website. Buitenlandse reis De Walewyc Mavo organiseert één buitenlandse reis in klas 3 voor alle leerlingen. Deze reis staat in het teken van kennismaken met elkaar en groepsvorming, omdat leerlingen vanuit hun gekozen vakkenpakketten niet meer in dezelfde klas zitten als in de onderbouw. Burgerschap De Walewyc Mavo leert jongeren waardevol te zijn voor hun omgeving. Door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zijn onze leerlingen van betekenis. Zo hebben we acties voor het goede doel, doen we mee aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet en zijn er projecten met zorginstellingen. Een aantal leerlingen van onze school is actief voor goede doelen, regionaal en landelijk. De school draagt daaraan bij. De leerling is dan ambassadeur voor het goede doel. Zo willen we laten zien dat iedereen deel uitmaakt van de maatschappij, ook als je op school zit. 15 Iedere vrijdagmiddag ga ik naar de sportklas van de Walewyc. Vaak doen we sporten die ik niet eerder heb gedaan zoals padel, schaatsen en klimmen. Ik leer dan veel kinderen uit de andere klassen kennen en dat is top! Jesse, klas 2

16 17 Aanmelding en toelating Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hanteren dezelfde regels voor aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas. De afspraken zijn opgenomen in de procedure centrale aanmelding en worden elk jaar uitgelegd tijdens de voorlichtingsavonden voor ouders op de basisscholen en tijdens de open dag of open avond van de VO-scholen. De regeling komt in het kort op het volgende neer: • toelating is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool van vóór 24 maart 2024; • wij volgen dit bindende schooladvies; • het schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport; Uiteraard kan een leerling alleen bij ons worden toegelaten als wij de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel bieden (zie daarvoor ons Schoolondersteuningsplan (SOP)). De Walewyc Mavo behoudt zich het recht voor om te bepalen of een leerling geplaatst wordt in de Olympiaklas. Rapporten en overgangsnormen Leerlingen ontvangen drie rapporten per schooljaar. Via het programma Magister kunnen leerlingen en ouders met een persoonlijke inlog tussentijds de resultaten inzien. Elk schooljaar vindt bij het tweede rapport een gesprek plaats met de ouders en leerling om te kijken welke leerroute op dat moment het beste past. Het eindrapport is bepalend voor de bevordering. Uitgangspunt is een voortschrijdend gemiddelde (VSG): de resultaten van alle toetsen van een schooljaar wegen mee. Alle vakken wegen even zwaar. De docenten, teamcoach of leerjaarcoördinator en de adjunct-directeur bespreken de resultaten van de leerlingen in de rapportvergadering. De normen voor bevordering voor mavo en de Olympiaklas en de doorstroommogelijkheden naar havo zijn terug te lezen op het leerling- en ouderportaal. Kwaliteitsontwikkeling Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn of afhangen van de inspanningen van de individuele docent. Daarom hebben we de kwaliteitsontwikkeling stevig verankerd in onze organisatie. De uitgangspunten van onze kwaliteitsontwikkeling zijn als volgt: • het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen; • het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren; • het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitsontwikkeling; • het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie; • het betrekt alle actoren in de organisatie erbij. Onderwijskwaliteit richt zich naar onze mening op de volgende drie domeinen: • kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding; • socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken; • persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon. Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitsontwikkelingssysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding. We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevenden en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Advies en Raad van Bestuur van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen. Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van de vijf scholen van de scholengroep beschikken in 2023 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten. Daar zijn we trots op! Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl

18 Verplichte onderwijstijd Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Het gemiddeld aantal klokuren voor vmbo is 3700 voor de hele schoolloopbaan. Scholen mogen zelf hun onderwijstijd indelen. Ze zijn niet gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Zo kunnen lesroosters flexibeler ingedeeld worden en kan de school beter inspelen op de behoeftes van individuele leerlingen. Elke school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar. Dat is toegestaan. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren. De MR moet vooral instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. Onderwijstijd omvat veel meer dan alleen de lessen, maar gaat over alle activiteiten die bij het zogenoemde primaire proces horen: • onderwijsactiviteiten, in de vorm van lessen, vakken en vakgebieden; • begeleidingsactiviteiten: algemene studiebegeleiding (‘leren leren’), sociaalemotionele begeleiding (‘leren leven’) en keuzebegeleiding (‘leren kiezen’); • buitenlesactiviteiten, die van wezenlijk belang zijn voor de sfeer op school (de interactie tussen docenten en leerlingen is deel van het ‘leerproces’); zin, zorg, spel en betrokkenheid spelen daarbij een rol. Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen: • Lessentabel op het ouder-/leerlingportaal; • Mentorlessen en extra begeleiding; • Activiteiten in de mediatheek of in een open leercentrum; • Toets- en examenactiviteiten; • Introductieactiviteiten; • (Meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en projectdagen; • Activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma; • Sportdagen en -activiteiten; • Opvang bij lesuitval. Voortijdig schoolverlaten Scholengroep Onze school is erop gericht om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Een voortijdig schoolverlater (VSV’er) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, dus zonder een havo- of vwo-diploma of mbo 2-diploma. De scholen van OMO Scholengroep De Langstraat maken deel uit van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC’s 35 en 36) en werken volgens het convenant voortijdig schoolverlaten, in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente. In de tabel hiernaast ziet u dat het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio zeer laag is. Onderwijssoort Deelnemers VSV’ers % vsv Onderbouw VO Brugklas 1-2 1.816 1 0,06% Onderbouw VO Havo 3 233 0 0,00% Onderbouw VO Vwo 3 168 0 0,00% Bovenbouw vmbo Vmbo 3-4 982 2 0,20% Bovenbouw havo/vwo Havo 4-5 556 5 0,90% Bovenbouw havo/vwo Vavo-havo 3 1 33,33% Bovenbouw havo/vwo Vavo-vwo 2 0 0,00% Bovenbouw havo/vwo Vwo 4-6 459 0 0,00% Totaal 4.219 9 0,21% 19 Onderwijsresultaten Walewyc Mavo Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Schooljaar Opleiding Aantal kandidaten Aantal leerlingen gezakt Aantal leerlingen geslaagd Slagingspercentage 20/21 Vmbo (g)t 138 2 136 98,55% 21/22 Vmbo (g)t 135 2 133 98,52% 22/23 Vmbo (g)t 136 9 127 93,38%

21 Huiswerkklas Een andere vorm van begeleiding bieden we aan in onze huiswerkklas. Van maandag tot en met donderdag kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk maken en leren onder begeleiding van een docent. Leerjaarcoördinator De Walewyc Mavo heeft vier leerjaarcoördinatoren. Deze houden zich bezig met leerlingenzaken binnen de organisatie van de school. Zij bewaken ook de doorgaande lijn in de leerlingenbegeleiding. De leerjaarcoördinatoren zijn: Klas 1: Jelle Fitters Klas 2: Simone van Balkom Klas 3: Nina Geurts Klas 4: Nicky Jansen Zorgcoördinator Yazz van Pruissen coördineert de ondersteuning op onze school. Zij is contactpersoon voor externe partners, zoals de gemeente, GGD, GGZ en Veilig Thuis. Tevens is zij de anti-pestcoördinator. In geval van pesten voert zij een preventieprogramma uit en ondersteunt zij de mentoren. Daarnaast gaat zij gesprekken aan met ouders. Ondersteuningsteams De school heeft een intern ondersteuningsteam dat elke week bijeenkomt. In dit team zitten de zorgcoördinator, de interne begeleiders en de leerjaarcoördinatoren. In het extern ondersteuningsteam dat eens per 6 weken bijeenkomt zitten de externe begeleiders, zoals ambulante begeleiders vanuit het VSO, de verpleegkundige of jeugdarts, de jeugdagent, de maatschappelijk ondersteuner vanuit de gemeente Waalwijk en de zorgcoördinatoren van de school. Extra ondersteuning door externen Er zijn verschillende externe instanties betrokken bij Walewyc Mavo. Zo beschikken we over een schoolmaatschappelijk ondersteuner (SMO) en een jongerenwerker. Deze medewerkers zijn aangesteld door de gemeente Waalwijk en bieden rechtstreeks de zorg op school voor leerlingen uit de gemeente Waalwijk. Deze medewerker is aangesteld door de gemeente Waalwijk en biedt rechtstreeks de zorg op school voor leerlingen uit de gemeente Waalwijk. Ook werken we nauw samen met Spiegel-I, een praktijk voor onderzoek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen. Nieuwerwijs is een praktijk die mensen begeleidt met hooggevoeligheid. Decaan Jolanda Smit coördineert alle activiteiten met betrekking tot loopbaanoriëntatie op onze school. De mentor begeleidt de leerlingen in overleg met ouders bij de studie- en beroepskeuze. Indien nodig richt de decaan zich op extra ondersteuning van leerlingen bij de vakkenkeuze en het vinden van een vervolgopleiding. Hierbij betrekt ze studieresultaten, capaciteiten en belangstelling van de leerling. Dyslexie en dyscalculie Als een leerling dyslexie of dyscalculie heeft, bieden wij daarvoor ondersteuning aan. In het dyslexieprotocol en ons Schoolondersteuningsplan (SOP) is te lezen waar uw kind op kan rekenen. “Meneer, mag ik u iets vragen?” vraagt een verlegen leerling. “Graag help ik je!” is mijn antwoord. Als mentor vind ik het altijd leuk om de brugklassers een fijn en warm gevoel te geven op de Walewyc. Ik zie ook met trots mijn oude mentorleerlingen opgroeien op de Walewyc. We werken serieus in de lessen, maar zo nu en dan een grapje hoort er ook bij. Gislain van den Broek, mentor 20 Begeleiding en ondersteuning De Walewyc Mavo biedt leerlingen de zorg en begeleiding die nodig is om de school met succes te doorlopen. Wij werken volgens een geïntegreerde aanpak aan het leerproces, de persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes. Op die manier verzorgen wij Passend Onderwijs. Volgens deze wet hebben scholen een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ervoor moeten zorgen dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is binnen het samenwerkingsverband. Lukt dat op onze school niet, dan gaan wij met ouders in overleg op zoek naar een passende plek bij een andere onderwijsinstelling. Hieronder beschrijven we welke medewerkers een rol spelen bij begeleiding en ondersteuning. Mentor In de geïntegreerde aanpak vervult de mentor een centrale rol. Deze is de contactpersoon voor ouders en leerling en vormt de spil in de persoonlijke begeleiding. Ouders kunnen bij de mentor informatie krijgen over vorderingen en ontwikkeling van hun kind. Als er bijzondere omstandigheden zijn, vragen wij u hierover tijdig contact op te nemen met de mentor. Dagelijkse begeleiding Elke ochtend is er van 8.15 tot 8.45 uur een begeleidingsmoment. De docenten staan dan klaar om te helpen met vragen over het huiswerk of andere zaken die de leerling bezighouden. Elke dag is er ook na de lessen een begeleidingsuur ingeroosterd voor coaching, mentorgesprekken of zelfstandig leren onder begeleiding. De leerling kan zich hiervoor opgeven, maar kan ook door de mentor, coach of vakdocent gevraagd worden hieraan deel te nemen. Vakondersteuning Van maandag tot en met donderdag verzorgen onze vakdocenten extra vakondersteuning voor leerlingen die structureel problemen hebben bij de verwerking van de leerstof. Deze vakondersteuning is tijdens het achtste lesuur of erna.

Het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband bevat afspraken over de inrichting van passend onderwijs in de regio, financiële middelen voor extra zorg en ondersteuning, verwijzing naar het speciaal onderwijs en informatieverstrekking aan ouders. Elke school heeft bovendien een eigen schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de school aangeeft hoe de ondersteuning georganiseerd is en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van onze school vindt u hier. Contactgegevens samenwerkingsverband PO en VO: Dodenauweg 2, Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770, of raadpleeg de website van het Samenwerkingsverband. Intensieve begeleiding Een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben. Samenwerkingsverband VO De Langstraat heeft ervoor gekozen om de expertise daarvoor in één OPDC/Boost! onder te brengen. Functies van OPDC/Boost! zijn Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening. Als een school constateert dat zij een leerling tijdelijk geen passend onderwijs kan bieden, kan zij de leerling via het advies van de Toelaatbaarheidscommissie (ACT) doorverwijzen. Daarbij is een crisisplaatsing of een onderwijsarrangement OPDC mogelijk. Doel blijft om de leerling terug te laten keren in het reguliere onderwijs. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en maakt gebruik van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum. 22 Faalangst en examenvrees Voor leerlingen met faalangst of examenvrees bieden we een cursus waarin de leerling leert beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus. Jeugdgezondheidszorg GGD De Jeugdgezondheidszorg GGD komt jaarlijks op school om leerlingen uit het tweede leerjaar te onderzoeken; deze check is de laatste van de serie controles die ooit op het consultatiebureau begon. Een arts en een verpleegkundige onderzoeken de leerlingen en zij worden bijgestaan door een logopedist en een jeugdpsycholoog. De betrokkenen (leerlingen, ouders en docenten) kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD, zowel bij vragen over fysieke als geestelijke gezondheid. Als er aanleiding toe is, kunnen arts en verpleegkundige doorverwijzen naar de eigen huisarts, de GGZ of een consult aanvragen bij de psycholoog van de GGD. Al deze verschillende vormen van gezondheidszorg worden door de overheid gefinancierd. Ouders, school en gemeente Ouders zijn weliswaar geen medewerkers van onze school, maar zij vervullen een cruciale rol bij het bieden van Passend Onderwijs. Zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kind. Zij kennen hun kind het beste en spelen daarom een belangrijke rol bij het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod. Daarnaast vormen de school en de gemeente een schakel in de zoektocht naar een passende onderwijsplek. De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De gemeente regelt voor ons de leerplicht, het schoolmaatschappelijk werk (SMV) en de inzet van Jongerenwerk op onze school. Samenwerkingsverband VO Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat in een regio met de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In de regio is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO), dat de belangen behartigt van 60 basisscholen en speciale basisscholen. Het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO De Langstraat voeren regelmatig overleg. Bij Samenwerkingsverband VO De Langstraat zijn aangesloten: de Walewyc Mavo, het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, het Van Haestrecht College, SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar we hebben bestuurlijke afspraken met VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De financiële middelen voor de ondersteuning van zorgleerlingen worden verdeeld over de deelnemende scholen. Indien nodig wisselen de scholen leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. 23

Lestijden, roosters en verzuim Lestijden Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen hun lesrooster. Wij verwachten dat zij op alle dagdelen van 8.15 tot 16.15 uur beschikbaar zijn. Alle klassen hebben les van het eerste tot en met het achtste uur of negende uur, zonder tussenuren. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. Via de apps van Magister of Zermelo brengen we leerlingen daarvan op de hoogte. De lestijden van onze school zijn te vinden op de website. Jaarkalender Aan het begin van elk schooljaar plaatsen wij een jaarkalender op het ouder- en leerlingportaal. De vakantieplanning vindt u op de website. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op roostervrije momenten. Lesuitval Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het door ziekte van docenten voorkomen. Wij streven ernaar met de lesuitval onder het landelijk gemiddelde te blijven. Als er toch sprake is van lesuitval krijgen leerlingen in de onderbouw voorrang bij opvang. Verzuim Is uw kind ziek? Dan moet u uw zoon of dochter ziekmelden door (bij voorkeur vóór 8.45 uur) te bellen naar de leerlingadministratie van de school. Is uw kind weer beter, dan geeft u het een ingevuld verzuimbriefje mee, dat u dat u vindt op de website. Uw kind mag niet zomaar een dag thuis blijven. Op vakantie buiten de schoolvakanties om mag evenmin. Omdat wij ziekteverzuim en vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum willen beperken, registreren wij lesverzuim en zorgen voor controle door onze leerlingadministratie en de zorgcoördinator. Als er achteraf sprake blijkt van ongeoorloofd lesverzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan dit leiden tot schorsing. Contact school en ouders Voor de succesvolle ontwikkeling van jongeren is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Alleen dan weet de docent hoe hij het beste met uw kind kan omgaan, weet u wat uw kind te wachten staat en ervaart uw kind van alle kanten steun en betrokkenheid. Om als school met u te kunnen samenwerken is goede communicatie een vereiste. Walewyc-Wisseldag Tijdens de Walewyc-Wisseldag in oktober kunt u kunt u een dag meelopen op school en ervaren hoe het is om les bij ons te krijgen. Ouderavonden en informatieavonden Verspreid over het jaar organiseren we drie ouderavonden. Twee avonden om het rapport te bespreken met de mentor in een tienminutengesprek en een avond waarop u kunt spreken met een aantal vakdocenten. Ook buiten deze avonden om kunnen ouders een gesprek met de mentor aanvragen. Naast de ouderavond zijn er informatieavonden met een specifiek thema. Bijvoorbeeld: kennismaking met de school, pakketkeuze, voorlichting over vervolgopleidingen. De uitnodigingen voor ouder- en informatieavonden worden schriftelijk of via e-mail verzonden. Betrokkenheid en medezeggenschap Ouderraad Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad. De ouderraad legt elk jaar verantwoording af tijdens een algemene ledenvergadering waarop alle ouders welkom zijn. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over onderwerpen als onderwijs- en culturele activiteiten, de gezonde school en Totally Traffic (veilig op weg naar en van school). De ouderraad bestaat uit minimaal acht leden, twee tot drie leden per leerjaar. Ouders van leerlingen op de Walewyc Mavo kunnen zich verkiesbaar stellen via ouderraad@walewyc.nl. Leerlingenpanel Het leerlingenpanel denkt mee over zaken die voor leerlingen van belang zijn, zoals onderwijs, reglementen, activiteiten en schoolfeesten. Elk leerjaar heeft zo’n panel dat minimaal eens per zes weken bij elkaar komt om met iemand van de schoolleiding te spreken. Ook nemen enkele leerlingen deel aan het jaarlijks lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO) en enkele leerlingen hebben zitting in de Medezeggenschapsraad van Scholengroep De Langstraat. Medezeggenschapsraad OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten de Walewyc Mavo, het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege en De Overlaat in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschapstaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken, die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden. Contact: mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk. Het lokaal medezeggenschapsoverleg Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Binnen onze scholengroep legt de schoolleiding van elke locatie voorgenomen besluiten eerst ter advisering voor aan het LMO, alvorens ze door te sturen naar de MR. De MR neemt het standpunt van het LMO mee in de besluitvorming. Praktische zaken 24 25

Samenstelling LMO en MR Het LMO van iedere locatie bestaat uit 4 leden. De vier leden van het LMO nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 20 leden, 4 uit ieder LMO (1 ouder, 1 leerling en 2 personeelsleden). Als er te weinig ouders of leerlingen bereid zijn om lid te worden, kan de te vervullen plaats voor één jaar worden toebedeeld aan de andere groep. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en leerlingen, voor de andere uit medewerkers. Leden van het LMO Walewyc Mavo 2023-2024: Namens het personeel: mevr. Manja van der Veen dhr. Gislain van den Broek Namens de leerlingen: Isa van Delft Namens de ouders: mevr. Maike van de Waardt Het LMO is te bereiken via LMO@walewyc.nl. Ondersteuningsplanraad (OPR) De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (ouders, verzorgers en medewerkers) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband VO De Langstraat. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen. Schoolkosten en financiën Vrijwillige ouderbijdrage Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage van de school bedraagt 30 euro per jaar voor leerjaar 2023-2024. De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals (buitenlandse) reizen. Hiervoor wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is dus niet meegenomen in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren. Voor het onderwijs binnen onze scholengroep moeten onze leerlingen de beschikking hebben over een laptop. Ouders kunnen er zelf een aanschaffen bij The Rent Company waarmee de scholengroep een contract heeft afgesloten, of bij een andere, zelf te kiezen leverancier. Kunnen of willen ouders deze aanschaf niet doen, dan stelt de scholengroep een leenlaptop beschikbaar. Betalingsregeling Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage liever in termijnen willen betalen, dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl. Gemeentelijke regelingen Wij wijzen u op de mogelijke ondersteuning die uw woongemeente u kan bieden. Wij adviseren daarom altijd om contact op te nemen met uw gemeente om te kijken of zij u kunnen ondersteunen bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage(n). Kluisjes Om persoonlijke eigendommen veilig te kunnen opbergen, krijgt iedere leerling de beschikking over een kluisje. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling dit kluisje leeg en schoon op. Kluisjes worden een aantal maal per jaar gecontroleerd. In geval van misbruik of vandalisme kan de leerling het gebruik van het kluisje ontzegd worden en kan de leerling verplicht worden om schade te vergoeden. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal. Lesgeld en gratis boeken Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Ouders bestellen de boeken rechtstreeks bij deze leverancier. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling de boeken weer in. De kosten van eventuele schade of vermissing zijn voor rekening van de ouders. Ouders schaffen sommige leermiddelen eventueel zelf aan: atlas, woordenboeken, rekenmachine, tekendoos enzovoort. Ouders kunnen ervoor kiezen om deze materialen bij een andere leverancier aan te schaffen. Sponsorbeleid De richtlijnen voor sponsoring staan in het convenant sponsorbeleid. Dit convenant is ook in te zien op de schooladministratie. Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat schade in eerste instantie voor rekening komt van de verzekering van de leerling of de ouders. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. 26 27

Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril, dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is daarom belangrijk dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden om hier zelf een verzekering voor af te sluiten. Reisverzekering Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden zijn in te zien bij de financiële administratie van OMO SG De Langstraat. Vindt u de dekking onvoldoende, dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) valt niet onder deze verzekering. Regelingen en reglementen Een school kan niet zonder goede afspraken. In een aantal regelingen en reglementen hebben we die afspraken op papier gezet. Deze regelingen kunt u hier lezen. Ook kunt u ze bij onze administratie inzien. De meeste regelingen zijn daarnaast te vinden op de website van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: www.omo.nl. Informatiebeveiliging Het is voor iedereen (de vereniging, scholen, leerlingen, ouders, medewerkers) dat de informatiebeveiliging op orde is. Naast de wet-en regelgeving waaraan moet worden voldaan, wordt verenigingsbreed gewerkt aan gedegen informatiebeveiligingsbeleid. Wat is informatiebeveiliging? Onder de informatie die wordt beveiligd verstaan we (onder andere) persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie en de informatie over/van al je relaties (waaronder leerlingen, ouders, medewerkers). Met informatiebeveiliging wil een organisatie ongewenste toegang tot, en daarnaast de verwerking en vernietiging van, informatie voorkomen. Daarnaast willen organisaties ook de gevolgen van een mogelijk datalek minimaliseren. Dit is een combinatie van beleid, procedures en maatregelen. De school heeft ook een functionaris veiligheid, te weten: Informatiebeveiliging binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging werkt met het ‘Informatiebeveiliging normenkader’ dat gebaseerd is op de ISO 27001. In het normenkader wordt gesproken over een volwassenheidsniveau van 1 tot en met 5. Het streven binnen de vereniging is dat we voldoen aan niveau 3. Naast het normenkader wordt er ook gewerkt aan Awareness en Cybersecurity. Privacy en AVG De Walewyc handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de processen. Als u een klacht heeft of wilt u iets voorleggen aan deze functionaris, stuur dan een mail naar HYPERLINK “mailto:fg@omo.nl”fg@omo.nl. De school hoeft slechts eenmalig toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Die toestemming kan op elk gewenst moment worden aangepast. Voor specifieke situaties (schoolreisje, feest etc.) wordt apart toestemming gevraagd. Voor gebruik van beeldmateriaal in de klas voor onderwijskundige doeleinden hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 29 28

OMO Scholengroep De Langstraat Rector en Raad van Advies De Walewyc Mavo is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat. De rector van de scholengroep is dhr. Edwin Verlangen. Samen met de directeuren van de scholen bepaalt hij het beleid van de scholengroep. Adres van de rector: Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, telefoon 0416-67 39 30. In de Raad van Advies zitten personen die bij onze school en de vereniging betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. Voorzitter van de Raad van Advies: dhr. S. Reijnders. De Raad van Advies is bereikbaar via het stafbureau: OMO Scholengroep De Langstraat, telefoon 0416-67 39 30. De scholengroep OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vijf scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit zijn onze scholen: • Walewyc Mavo (Waalwijk) • d’Oultremont College (Drunen, gemeente Heusden) • Dr. Mollercollege (Waalwijk) • De Overlaat (Waalwijk) • Van Haestrecht College (Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand) Onze scholen zijn uniek en onderscheidend. Ze geven ieder op eigen wijze invulling aan de Bedoeling, richtinggevende principes en kernwaarden van de scholengroep, waarover verderop meer. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving. Door op eigen wijze invulling te geven aan gedeelde waardes houden onze scholen hun eigen gezicht. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen. ‘Samen’ betekent voor ons dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2023-2024 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderplatforms, de website, via de mail en op andere wijze. Zo proberen wij iedereen goed op de hoogte te houden. Namens de schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar. ir. E. (Edwin) A. Verlangen rector OMO Scholengroep De Langstraat Expeditie De Langstraat en onze Bedoeling Onze scholengroep maakt deel uit van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging heeft haar ambities beschreven in ‘Koers 2023’ met als kernwaarden goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Voor de scholengroep is dit document een kompas. Via het ontwikkelingstraject Expeditie De Langstraat hebben we Koers 23 voor onze scholengroep verder geladen. Daaruit volgen onze Bedoeling, richtinggevende principes en kernwaarden van Scholengroep De Langstraat. Onze Bedoeling Samen in ontwikkeling en zelf in beweging maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld. Onze kernwaarden Wij zijn ZELFBEWUST, hebben VERTROUWEN, en zijn VERBONDEN met elkaar. 31 30

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=