Walewyc-mavo

18 Verplichte onderwijstijd Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Het gemiddeld aantal klokuren voor vmbo is 3700 voor de hele schoolloopbaan. Scholen mogen zelf hun onderwijstijd indelen. Ze zijn niet gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Zo kunnen lesroosters flexibeler ingedeeld worden en kan de school beter inspelen op de behoeftes van individuele leerlingen. Elke school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar. Dat is toegestaan. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren. De MR moet vooral instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. Onderwijstijd omvat veel meer dan alleen de lessen, maar gaat over alle activiteiten die bij het zogenoemde primaire proces horen: • onderwijsactiviteiten, in de vorm van lessen, vakken en vakgebieden; • begeleidingsactiviteiten: algemene studiebegeleiding (‘leren leren’), sociaalemotionele begeleiding (‘leren leven’) en keuzebegeleiding (‘leren kiezen’); • buitenlesactiviteiten, die van wezenlijk belang zijn voor de sfeer op school (de interactie tussen docenten en leerlingen is deel van het ‘leerproces’); zin, zorg, spel en betrokkenheid spelen daarbij een rol. Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen: • Lessentabel op het ouder-/leerlingportaal; • Mentorlessen en extra begeleiding; • Activiteiten in de mediatheek of in een open leercentrum; • Toets- en examenactiviteiten; • Introductieactiviteiten; • (Meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en projectdagen; • Activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma; • Sportdagen en -activiteiten; • Opvang bij lesuitval. Voortijdig schoolverlaten Scholengroep Onze school is erop gericht om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Een voortijdig schoolverlater (VSV’er) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, dus zonder een havo- of vwo-diploma of mbo 2-diploma. De scholen van OMO Scholengroep De Langstraat maken deel uit van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC’s 35 en 36) en werken volgens het convenant voortijdig schoolverlaten, in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente. In de tabel hiernaast ziet u dat het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio zeer laag is. Onderwijssoort Deelnemers VSV’ers % vsv Onderbouw VO Brugklas 1-2 1.816 1 0,06% Onderbouw VO Havo 3 233 0 0,00% Onderbouw VO Vwo 3 168 0 0,00% Bovenbouw vmbo Vmbo 3-4 982 2 0,20% Bovenbouw havo/vwo Havo 4-5 556 5 0,90% Bovenbouw havo/vwo Vavo-havo 3 1 33,33% Bovenbouw havo/vwo Vavo-vwo 2 0 0,00% Bovenbouw havo/vwo Vwo 4-6 459 0 0,00% Totaal 4.219 9 0,21% 19 Onderwijsresultaten Walewyc Mavo Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Schooljaar Opleiding Aantal kandidaten Aantal leerlingen gezakt Aantal leerlingen geslaagd Slagingspercentage 20/21 Vmbo (g)t 138 2 136 98,55% 21/22 Vmbo (g)t 135 2 133 98,52% 22/23 Vmbo (g)t 136 9 127 93,38%

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=