Walewyc-mavo

21 Huiswerkklas Een andere vorm van begeleiding bieden we aan in onze huiswerkklas. Van maandag tot en met donderdag kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk maken en leren onder begeleiding van een docent. Leerjaarcoördinator De Walewyc Mavo heeft vier leerjaarcoördinatoren. Deze houden zich bezig met leerlingenzaken binnen de organisatie van de school. Zij bewaken ook de doorgaande lijn in de leerlingenbegeleiding. De leerjaarcoördinatoren zijn: Klas 1: Jelle Fitters Klas 2: Simone van Balkom Klas 3: Nina Geurts Klas 4: Nicky Jansen Zorgcoördinator Yazz van Pruissen coördineert de ondersteuning op onze school. Zij is contactpersoon voor externe partners, zoals de gemeente, GGD, GGZ en Veilig Thuis. Tevens is zij de anti-pestcoördinator. In geval van pesten voert zij een preventieprogramma uit en ondersteunt zij de mentoren. Daarnaast gaat zij gesprekken aan met ouders. Ondersteuningsteams De school heeft een intern ondersteuningsteam dat elke week bijeenkomt. In dit team zitten de zorgcoördinator, de interne begeleiders en de leerjaarcoördinatoren. In het extern ondersteuningsteam dat eens per 6 weken bijeenkomt zitten de externe begeleiders, zoals ambulante begeleiders vanuit het VSO, de verpleegkundige of jeugdarts, de jeugdagent, de maatschappelijk ondersteuner vanuit de gemeente Waalwijk en de zorgcoördinatoren van de school. Extra ondersteuning door externen Er zijn verschillende externe instanties betrokken bij Walewyc Mavo. Zo beschikken we over een schoolmaatschappelijk ondersteuner (SMO) en een jongerenwerker. Deze medewerkers zijn aangesteld door de gemeente Waalwijk en bieden rechtstreeks de zorg op school voor leerlingen uit de gemeente Waalwijk. Deze medewerker is aangesteld door de gemeente Waalwijk en biedt rechtstreeks de zorg op school voor leerlingen uit de gemeente Waalwijk. Ook werken we nauw samen met Spiegel-I, een praktijk voor onderzoek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen. Nieuwerwijs is een praktijk die mensen begeleidt met hooggevoeligheid. Decaan Jolanda Smit coördineert alle activiteiten met betrekking tot loopbaanoriëntatie op onze school. De mentor begeleidt de leerlingen in overleg met ouders bij de studie- en beroepskeuze. Indien nodig richt de decaan zich op extra ondersteuning van leerlingen bij de vakkenkeuze en het vinden van een vervolgopleiding. Hierbij betrekt ze studieresultaten, capaciteiten en belangstelling van de leerling. Dyslexie en dyscalculie Als een leerling dyslexie of dyscalculie heeft, bieden wij daarvoor ondersteuning aan. In het dyslexieprotocol en ons Schoolondersteuningsplan (SOP) is te lezen waar uw kind op kan rekenen. “Meneer, mag ik u iets vragen?” vraagt een verlegen leerling. “Graag help ik je!” is mijn antwoord. Als mentor vind ik het altijd leuk om de brugklassers een fijn en warm gevoel te geven op de Walewyc. Ik zie ook met trots mijn oude mentorleerlingen opgroeien op de Walewyc. We werken serieus in de lessen, maar zo nu en dan een grapje hoort er ook bij. Gislain van den Broek, mentor 20 Begeleiding en ondersteuning De Walewyc Mavo biedt leerlingen de zorg en begeleiding die nodig is om de school met succes te doorlopen. Wij werken volgens een geïntegreerde aanpak aan het leerproces, de persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes. Op die manier verzorgen wij Passend Onderwijs. Volgens deze wet hebben scholen een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ervoor moeten zorgen dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is binnen het samenwerkingsverband. Lukt dat op onze school niet, dan gaan wij met ouders in overleg op zoek naar een passende plek bij een andere onderwijsinstelling. Hieronder beschrijven we welke medewerkers een rol spelen bij begeleiding en ondersteuning. Mentor In de geïntegreerde aanpak vervult de mentor een centrale rol. Deze is de contactpersoon voor ouders en leerling en vormt de spil in de persoonlijke begeleiding. Ouders kunnen bij de mentor informatie krijgen over vorderingen en ontwikkeling van hun kind. Als er bijzondere omstandigheden zijn, vragen wij u hierover tijdig contact op te nemen met de mentor. Dagelijkse begeleiding Elke ochtend is er van 8.15 tot 8.45 uur een begeleidingsmoment. De docenten staan dan klaar om te helpen met vragen over het huiswerk of andere zaken die de leerling bezighouden. Elke dag is er ook na de lessen een begeleidingsuur ingeroosterd voor coaching, mentorgesprekken of zelfstandig leren onder begeleiding. De leerling kan zich hiervoor opgeven, maar kan ook door de mentor, coach of vakdocent gevraagd worden hieraan deel te nemen. Vakondersteuning Van maandag tot en met donderdag verzorgen onze vakdocenten extra vakondersteuning voor leerlingen die structureel problemen hebben bij de verwerking van de leerstof. Deze vakondersteuning is tijdens het achtste lesuur of erna.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=