Walewyc-mavo

Mavo met kansen en keuzes Walewyc Mavo biedt vmbo-onderwijs in de theoretische en gemengde leerweg. Ook is er een driejarige havo-kansklas, de Olympiaklas. Ons onderwijs kenmerkt zich door het bieden van kansen en keuzes. Wij zetten ons allemaal in om leerlingen binnen de gestelde termijn hun diploma te laten halen. In dit hoofdstuk leest u meer over de verschillende leerroutes en de keuzemogelijkheden die uw kind daarbinnen heeft. ONS ONDERWIJS Brugklas De Walewyc Mavo heeft 2 typen brugklassen: • Brugklas mavo-havo, voor leerlingen met een k/gt-, gt- of gt/havo-advies • De Olympiaklas, voor leerlingen met een gt/havoadvies Alle leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie. Vanuit het advies van de leerkracht van groep 8, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en individuele kenmerken besluiten we welke brugklas het beste past. Na de brugklas stroomt de leerling door naar het tweede jaar van de mavo, de Olympiaklas óf de havo. Welke leerroute het wordt, bepaalt de leerling in overleg met docenten en de ouders. Aan welke doorstroomcriteria de leerling moet voldoen, leest u hier. Olympiaklas De Olympiaklas is een driejarige kansklas die we aanbieden samen met het Dr. Mollercollege. Elk jaar kiezen de leerlingen een passende route: doorgaan in de Olympiaklas of doorstromen naar een ander niveau: mavo of havo. De criteria voor deelname aan de Olympiaklas vindt u hier. Maatwerk: Sprinten of Springen Sinds vorig schooljaar is het op onze school mogelijk om een maatwerkdiploma te behalen. Dat betekent dat leerlingen een vak sneller afsluiten of een vak op havoniveau volgen. Dit past uitstekend bij ons uitgangspunt om leerlingen kansen en keuzes te bieden. Wij noemen dit maatwerk ‘Sprinten en Springen’. Zo kan een leerling die goed is in een bepaald vak onder begeleiding van een coach naar een maatwerkdiploma toewerken. De criteria voor deelname zijn te vinden op ons leerlingenportaal. Leerjaar 2 In de tweede klas breiden we het vakkenpakket van de brugklas uit met natuur- en scheikunde (Nask), Duits en economie. Binnen de eigen leerroute kiest elke leerling voor een sector. Om leerlingen te helpen bij hun keuze, krijgen zij in de eerste helft van leerjaar 2 een lesuur Praktische Profieloriëntatie (PPO). Tijdens deze lessen maken leerlingen kennis met de praktijkgerichte programma’s. Voor de theoretische leerweg is er keuze uit: • Zorg en welzijn • Techniek • Economie • Landbouw Voor de gemengde leerweg is er keuze uit: • Zorg en welzijn • Economie en ondernemen • Dienstverlening en producten Leerjaar 3 en 4 In de derde klas volgt iedere leerling een beroepsgericht vak of Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keuze gemaakt voor het vakkenpakket in klas 4. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 theorievakken) en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 theorievakken plus één beroepsgericht vak). Met de komst van De Nieuwe Leerweg wordt het volgen van een praktijkgericht programma, naast alle theorievakken, een verplicht examenonderdeel in klas 3 en 4. Stage Elke leerling gaat in de derde klas een aantal dagen op stage bij bedrijven of instellingen om zich te oriënteren op toekomstige beroepen. Zo ervaren leerlingen hoe het is om te functioneren binnen een beroepsgerichte context en krijgen zij de kans om zich te oriënteren op een vervolgopleiding en op werk. 10 11

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=