Walewyc-mavo

Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril, dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is daarom belangrijk dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden om hier zelf een verzekering voor af te sluiten. Reisverzekering Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden zijn in te zien bij de financiële administratie van OMO SG De Langstraat. Vindt u de dekking onvoldoende, dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) valt niet onder deze verzekering. Regelingen en reglementen Een school kan niet zonder goede afspraken. In een aantal regelingen en reglementen hebben we die afspraken op papier gezet. Deze regelingen kunt u hier lezen. Ook kunt u ze bij onze administratie inzien. De meeste regelingen zijn daarnaast te vinden op de website van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: www.omo.nl. Informatiebeveiliging Het is voor iedereen (de vereniging, scholen, leerlingen, ouders, medewerkers) dat de informatiebeveiliging op orde is. Naast de wet-en regelgeving waaraan moet worden voldaan, wordt verenigingsbreed gewerkt aan gedegen informatiebeveiligingsbeleid. Wat is informatiebeveiliging? Onder de informatie die wordt beveiligd verstaan we (onder andere) persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie en de informatie over/van al je relaties (waaronder leerlingen, ouders, medewerkers). Met informatiebeveiliging wil een organisatie ongewenste toegang tot, en daarnaast de verwerking en vernietiging van, informatie voorkomen. Daarnaast willen organisaties ook de gevolgen van een mogelijk datalek minimaliseren. Dit is een combinatie van beleid, procedures en maatregelen. De school heeft ook een functionaris veiligheid, te weten: Informatiebeveiliging binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging werkt met het ‘Informatiebeveiliging normenkader’ dat gebaseerd is op de ISO 27001. In het normenkader wordt gesproken over een volwassenheidsniveau van 1 tot en met 5. Het streven binnen de vereniging is dat we voldoen aan niveau 3. Naast het normenkader wordt er ook gewerkt aan Awareness en Cybersecurity. Privacy en AVG De Walewyc handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de processen. Als u een klacht heeft of wilt u iets voorleggen aan deze functionaris, stuur dan een mail naar HYPERLINK “mailto:fg@omo.nl”fg@omo.nl. De school hoeft slechts eenmalig toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Die toestemming kan op elk gewenst moment worden aangepast. Voor specifieke situaties (schoolreisje, feest etc.) wordt apart toestemming gevraagd. Voor gebruik van beeldmateriaal in de klas voor onderwijskundige doeleinden hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 29 28

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=