Walewyc-mavo

Samenstelling LMO en MR Het LMO van iedere locatie bestaat uit 4 leden. De vier leden van het LMO nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 20 leden, 4 uit ieder LMO (1 ouder, 1 leerling en 2 personeelsleden). Als er te weinig ouders of leerlingen bereid zijn om lid te worden, kan de te vervullen plaats voor één jaar worden toebedeeld aan de andere groep. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en leerlingen, voor de andere uit medewerkers. Leden van het LMO Walewyc Mavo 2023-2024: Namens het personeel: mevr. Manja van der Veen dhr. Gislain van den Broek Namens de leerlingen: Isa van Delft Namens de ouders: mevr. Maike van de Waardt Het LMO is te bereiken via LMO@walewyc.nl. Ondersteuningsplanraad (OPR) De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (ouders, verzorgers en medewerkers) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband VO De Langstraat. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen. Schoolkosten en financiën Vrijwillige ouderbijdrage Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage van de school bedraagt 30 euro per jaar voor leerjaar 2023-2024. De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals (buitenlandse) reizen. Hiervoor wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is dus niet meegenomen in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren. Voor het onderwijs binnen onze scholengroep moeten onze leerlingen de beschikking hebben over een laptop. Ouders kunnen er zelf een aanschaffen bij The Rent Company waarmee de scholengroep een contract heeft afgesloten, of bij een andere, zelf te kiezen leverancier. Kunnen of willen ouders deze aanschaf niet doen, dan stelt de scholengroep een leenlaptop beschikbaar. Betalingsregeling Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage liever in termijnen willen betalen, dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl. Gemeentelijke regelingen Wij wijzen u op de mogelijke ondersteuning die uw woongemeente u kan bieden. Wij adviseren daarom altijd om contact op te nemen met uw gemeente om te kijken of zij u kunnen ondersteunen bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage(n). Kluisjes Om persoonlijke eigendommen veilig te kunnen opbergen, krijgt iedere leerling de beschikking over een kluisje. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling dit kluisje leeg en schoon op. Kluisjes worden een aantal maal per jaar gecontroleerd. In geval van misbruik of vandalisme kan de leerling het gebruik van het kluisje ontzegd worden en kan de leerling verplicht worden om schade te vergoeden. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal. Lesgeld en gratis boeken Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Ouders bestellen de boeken rechtstreeks bij deze leverancier. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling de boeken weer in. De kosten van eventuele schade of vermissing zijn voor rekening van de ouders. Ouders schaffen sommige leermiddelen eventueel zelf aan: atlas, woordenboeken, rekenmachine, tekendoos enzovoort. Ouders kunnen ervoor kiezen om deze materialen bij een andere leverancier aan te schaffen. Sponsorbeleid De richtlijnen voor sponsoring staan in het convenant sponsorbeleid. Dit convenant is ook in te zien op de schooladministratie. Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat schade in eerste instantie voor rekening komt van de verzekering van de leerling of de ouders. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. 26 27

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=