Walewyc-mavo

OMO Scholengroep De Langstraat Rector en Raad van Advies De Walewyc Mavo is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat. De rector van de scholengroep is dhr. Edwin Verlangen. Samen met de directeuren van de scholen bepaalt hij het beleid van de scholengroep. Adres van de rector: Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, telefoon 0416-67 39 30. In de Raad van Advies zitten personen die bij onze school en de vereniging betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. Voorzitter van de Raad van Advies: dhr. S. Reijnders. De Raad van Advies is bereikbaar via het stafbureau: OMO Scholengroep De Langstraat, telefoon 0416-67 39 30. De scholengroep OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vijf scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit zijn onze scholen: • Walewyc Mavo (Waalwijk) • d’Oultremont College (Drunen, gemeente Heusden) • Dr. Mollercollege (Waalwijk) • De Overlaat (Waalwijk) • Van Haestrecht College (Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand) Onze scholen zijn uniek en onderscheidend. Ze geven ieder op eigen wijze invulling aan de Bedoeling, richtinggevende principes en kernwaarden van de scholengroep, waarover verderop meer. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving. Door op eigen wijze invulling te geven aan gedeelde waardes houden onze scholen hun eigen gezicht. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen. ‘Samen’ betekent voor ons dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2023-2024 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderplatforms, de website, via de mail en op andere wijze. Zo proberen wij iedereen goed op de hoogte te houden. Namens de schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar. ir. E. (Edwin) A. Verlangen rector OMO Scholengroep De Langstraat Expeditie De Langstraat en onze Bedoeling Onze scholengroep maakt deel uit van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging heeft haar ambities beschreven in ‘Koers 2023’ met als kernwaarden goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Voor de scholengroep is dit document een kompas. Via het ontwikkelingstraject Expeditie De Langstraat hebben we Koers 23 voor onze scholengroep verder geladen. Daaruit volgen onze Bedoeling, richtinggevende principes en kernwaarden van Scholengroep De Langstraat. Onze Bedoeling Samen in ontwikkeling en zelf in beweging maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld. Onze kernwaarden Wij zijn ZELFBEWUST, hebben VERTROUWEN, en zijn VERBONDEN met elkaar. 31 30

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=