Van Gogh Nationaal Park

Vliegwiel Noord-Brabant staat voor grote ruimtelijke opgaven op het gebied van onder meer duurzame energieproductie, woningbouw, mobiliteit en logistiek, klimaatadaptatie, circulaire economie en de transitie van de land- en tuinbouw. Dat biedt volop kansen, als we het unieke karakter van het Van Gogh Nationaal Park - met natuur, landschap, ondernemerschap en erfgoed - tegelijkertijd weten te versterken. Dat kan alleen als we die ontwikkelingen in onderlinge samenhang oppakken. De verschillende onderdelen ondersteunen en versterken elkaar. Zonder topnatuur en toplandschap is er geen aantrekkelijk vestigingsklimaat, geen unieke toeristische bestemming en geen gezonde en aantrekkelijke woonomgeving voor de inwoners van Brabant. En dat heeft weer gevolgen voor de economische vitaliteit van de regio. Het één kan niet zonder het ander. Dat vraagt om samenwerking, een gemeen schappelijke focus en gerichte inzet van middelen. Zo is het Van Gogh Nationaal Park niet alleen een aantrekkelijke regio, maar ook – en vooral - een samenwerkingsconcept, een vliegwiel voor de gezamenlijke ontwikkeling van Noord-Brabant en de versterking van het landschap van de toekomst. Niet alleen door maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven maar vooral ook door inwoners en burgerinitiatieven. Lokaal initiatief is de smeerolie voor dit vliegwiel. Op de langere termijn zorgen we er zo voor dat Noord-Brabant zijn toppositie verder uitbouwt, economisch, ecologisch en toeristisch. Samenwerking op het niveau van het Van Gogh Nationaal Park biedt veel kansen: Het Van Gogh Nationaal Park biedt een grote verscheidenheid aan natuurgebieden, welke worden verbonden door een netwerk aan beekdalen. • Versterkt de internationale positionering. Ontwikkelen op lokaal of regionaal niveau alléén is niet voldoende. Positionering en agendering op provinciaal, nationaal én Europees niveau is ook belangrijk. Het ‘merk’ Van Gogh Nationaal Park is een middel om die agendering te bereiken. Het laat ons ook op een nieuwe manier naar ons eigen gebied kijken; het versterkt ons zelfbewustzijn; • Vergroot samenwerking en slagkracht. Het Van Gogh Nationaal Park biedt het ‘verbindende verhaal’ om die samenwerking vorm te geven. Zo ondersteunt het overheden (gemeenten, grote steden, waterschappen en de provincie), maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, bewoners en bedrijven om samen te werken aan hún landschap van de toekomst. Door ontwikkelingen in onderlinge samenhang op te pakken kunnen deelgebieden en initiatiefnemers elkaar ondersteunen en versterken. Het is onze ambitie om die initiatieven en investeringen zodanig te verbinden, dat ze gezamenlijk tot meerwaarde leiden. Zo wordt het Van Gogh Nationaal Park meer dan de som der delen. • Mobiliseert budgetten. Het Van Gogh Nationaal Park mobiliseert budgetten van programma’s van rijk, provincie, maatschappelijke organisaties, bedrijven en anderen. Het op gang brengen en houden van het vliegwiel is en blijft mensenwerk. Communicatie, educatie, samenwerking en het faciliteren van participatie zijn daarom essentieel – het vormt de brandstof voor onze Brabantse manier van samenwerken. Het Van Gogh Nationaal Park is een groene metropool. Uniek is de sterke verbinding tussen stad en platteland. De natuur is altijd dichtbij. Stad en land omarmen elkaar. In het Van Gogh Nationaal Park willen we die kwaliteiten koesteren en versterken. 29 30

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=