Van Gogh Nationaal Park

193 194 5.6 EDUCATIE EN PARTICIPATIE We zetten in op: - Toename van gevoel van trots en betrokkenheid bij bewoners, ondernemers, kenniswerkers, nationale en internationale bezoekers in het gebied, door unieke en verrassende ervaringen en verhalen in het Van Gogh Nationaal Park (zie ook ontwikkellijn 4) - Behoud of toename van het aantal vrijwilligers dat zich betrokken voelt en ambassadeur is voor het Van Gogh Nationaal Park. - Betrokkenheid van 50% van alle onderwijsinstellingen in het gebied, van basisscholen/buitenscholen, middelbare scholen tot voortgezet onderwijs. - Toename van de crossovers tussen verschillende sectoren, zoals natuur, kunst, ICT, recreatieondernemers, agrarische ondernemers, mkb, zorg- en welzijn, die de waarden Hightech, High green, High Green in het Van Gogh Nationaal Park naar een hoger niveau brengen. Dit doen we door het organiseren van ontmoetingen, trainingen en workshops voor de bestaande netwerken gericht op het ontwikkelen en begeleiden van topervaringen. - Toename van nieuwe natuurinclusieve innovatieve ideeën en initiatieven, onder andere van de nieuwe generatie, voor uitdagingen in het gebied. Hiertoe organiseren we voor het Nationaal Park unieke topbelevingen, challenges en prijsvragen, ism de onderwijsinstellingen. Opstarten van jongerennetwerk, middels de projecten You(th) Challenge en Van Gogh Pioniers in de vorm van een Living en Learning LAB. - Toename van het aantal projecten (waaronder zelf realisatie van natuur door bewoners Groene Schoolpleinen, sociaal ondernemer- schap en toegankelijke natuur) waarin de maatschappelijke meerwaarde van natuur centraal staat. Vergroten van actieve betrokkenheid van bewoners (tijd, kennis en geld) bij het Van Gogh Nationaal Park (groene burgerinitiatieven, vrijwilligers, crowdfunding). Gemeenten stimuleren om meer groen in en om de stad te realiseren (ecologisch bermbeheer, groene bedrijventerreinen, realisatie NNB / ONNB, verbinding stad-platteland / groene zoom verbeteren door bijvoorbeeld wandelpaden). - Toename van het aantal initiatieven waarin natuur wordt gecombineerd met economische ontwikkeling in het gebied (natuurinclusieve agrarisch ondernemers, groene socialeondernemers). Zo wordt gewerkt aan: - Vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen -Ondernemen met natuur - Duurzaam agrarisch ondernemen, natuurinclusieve landbouw - Kennisontwikkeling en –deling - Opstarten Lectoraat ‘Innovatief Ondernemen met Natuur’ in samenwerking met HAS-hogeschool ‘s-Hertogenbosch. - Partijen: IVN, kennisinstituten, bezoekerscentra, terreinbeheerders, Provincie Noord-Brabant (programma Natuur en Samenleving), van Gogh Brabant, onderwijsinstellingen, ondernemers - Looptijd: t/m 2021 - Investeringen: 250.000 euro per jaar (25% gedekt: coördinatierol educatie en communicatie NP Loonse en Drunense Duinen in opdracht van LNV). 5.7 GOVERNANCE Inhoud: Om te kunnen sturen op de koers van de beweging worden een Strategisch Partneroverleg , een Regiegroep en een Parkbureau opgericht (zie paragraaf 4.6 Masterplan). - Partijen: overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven - Looptijd: structureel, in aanvang voor periode van 3 jaar (besluit over vervolg op basis van evaluatie na 3 jaar) - Investeringen: 625.000 euro per jaar (incl.BTW). Grotendeels gedekt

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=