Van Gogh Nationaal Park

Het Van Gogh Nationaal Park is niet alleen een mooi gebied (deel 2) met een ontwikkelingsvisie (deel 3), maar ook - en misschien wel vooral - een samenwerkingsconcept waaraan talloze partijen zich verbinden. Dit deel gaat in op de manier waarop we op allerlei niveaus met elkaar willen samenwerken. Daarbij bouwen we voort op de Brabantse manier van werken en koesteren we de betrokkenheid van al die vrijwilligers, professionals, ondernemers, bezoekers, gidsen, onderzoekers, genieters en bewoners. Het Van Gogh Nationaal Park is een perspectief en een uitnodiging ommee te doen, ommee te dromen, ommee te bouwen. Een beweging waar je bij wilt horen: wij zijn Van Gogh Nationaal Park. In dit deel beschrijven we hoe we zorgen dat al die initiatiefnemers en netwerken mee kunnen doen. Samen investeren we in een nieuw meesterwerk. 1. Voortbouwen op de Brabantse manier van werken 2. Participatie en educatie nieuwe stijl: samen ontdekken 3. Vermaatschappelijking van regionale opgaven 4. Onderzoek, kennisontwikkeling en monitoring 5. Communicatie: verbinden en uitdragen 6. Governance 7. Status van het Masterplan 4.1 VOORTBOUWEN OP DE BRABANTSE MANIER VAN WERKEN 161 162 DEEL 4 IN HET KORT Het Van Gogh Nationaal Park wordt gemaakt en gedragen door talloze vrijwilligers, professionals, ondernemers, bedrijven, bezoekers, gidsen, onderzoekers, genieters, bewoners en burgerinitiatieven. Het is in feite het resultaat van de Brabantse manier van werken. Korte lijntjes, samenwerking, innovatiekracht, ondernemerschap, wederkerigheid en oog voor kwaliteit en medemens staan daarin centraal. Jongeren en ouderen, mensen met een beperking, scholieren en studenten; in het Van Gogh Nationaal Park bouwen we die Brabantse aanpak verder uit. Wij zijn Van Gogh Nationaal Park! Die betrokkenheid en inzet speelt op verschillende niveaus een rol, van een knotploeg tot het samenwerkingsverband rond de Loonse en Drunense Duinen of de bestuurlijke samenwerking rond Brabants Bodem. Het Van Gogh Nationaal Park is een koepel die alleen kan bestaan bij de gratie van diverse deelnetwerken, op een schaal die past bij de betrokkenheid die mensen hebben in hun gebied. Het gaat daarbij enerzijds om netwerken zoals Het Groene Woud, de Loonse en Drunense Duinen, Mozaïek Dommelvallei, vereniging Markdal, stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten etc., en anderzijds om actieve dorpsgemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven, waarbij mensen met grote betrokkenheid werken aan ‘hun’ landschap en ‘hun’ woonomgeving, en verbonden zijn aan ‘hun’ cultureel erfgoed. Het Van Gogh Nationaal Park bestaat uit deze netwerken en is zonder deze netwerken een lege huls. Het Van Gogh Nationaal Park wil deze netwerken ondersteunen en versterken. De uitvoering binnen het Van Gogh Nationaal Park ligt steeds zo laag mogelijk, waarbij de governance van het Van Gogh Nationaal Park ervoor zorgt dat het gebied hoog op de gezamenlijke agenda’s komt waardoor er slagkracht en budgetten worden gemobiliseerd om projecten te kunnen uitvoeren. In dit hoofdstuk gaan we in op belangrijke onderdelen van deze aanpak.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=