Jaarverslag 2021

32 Jaarverslag 2021 Van Gogh Sites Foundation Jaarrekening Van Gogh Sites Foundation 7.1 Balans per 31 december 2021 7 Stichting Van Gogh Heritage Foundation 6 3.1 Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2021 31 december 2020 € € € € Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten 1 5 5 Overige vorderingen 2 68.750 0 68.755 5 Vlottende activa Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren 3 0 2.000 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4 36.588 27.962 Overige rekening-courant 5 39.967 39.967 Overige vorderingen en overlopende activa 6 317.602 144.923 394.157 214.852 Liquide middelen 7 454.051 296.121 916.963 510.978

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=