Stichting PVP Krant

Sinds de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in januari 2020 in werking is getreden, wordt veel moeite gedaan om deze goed uit te voeren. Bij verplichte zorg zijn veel verschillende partijen betrokken. Dit vraagt dus om heel wat onderlinge afstemming.  Stichting PVP is bij veel van deze afstemmingsmomenten betrokken. We maken dan altijd duidelijk hoe belangrijk het is dat iemand die te maken krijgt met verplichte zorg, weet dat hij of zij recht heeft op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (of kortgezegd een pvp). Of het nu gaat om een crisismaatregel of om een zorgmachtiging, je kunt altijd om de hulp van een pvp vragen als er sprake is van verplichte zorg.  De pvp is (al veertig jaar) laagdrempelig toegankelijk en kan je op meerdere manieren helpen: met een goed gesprek en advies, bijvoorbeeld over het maken van eenPlanvanAanpak. Maar ookomuit te leggenwat een Zorgkaart is, waarin staat wat jouw wensen zijn en hoe zo’n kaart gemaakt wordt.  En als je een klacht hebt over de manier waarop je verplichte zorg krijgt, kan de pvp je helpen om dit te bespreken met de zorgverantwoor- delijke. Mocht zo’n gesprek niet tot een oplossing leiden, dan weet de pvp ook de weg naar een officiële klacht.  Vanuit Stichting PVP werken in Nederland bijna 60 pvp’en. Allemaal zijn ze onafhankelijk, goed bereikbaar en luisteren ze naar jou. Ze komen op alle plekken in Nederland waar verplichte zorg gegeven wordt. Als het nodig is zelfs bij mensen thuis.  Pvp’en weten daardoor veel en komen allerlei situaties tegen. Daar zitten soms heel mooie en creatieve voorbeelden bij, die verplichte zorg een stukje ‘lichter’ kunnen maken.  In deze PVP-krant geven we graag de ruimte aan een aantal van dit soort oplossingen. Van je eigen hulphond in de buurt kunnen houden tot aanpassingen doen aan je eigen kamer – zo kan het soms ook!  Wil je weten wat een pvp voor je kan doen omdat je met verplichte zorg te maken hebt? Neem dan contact op. Telefoonnummers zijn altijd bekend op de afdeling, en staan op posters en in folders. Via de website www.pvp.nl vind je ook meer informatie, inclusief een animatie met handige uitleg wat de pvp voor je kan doen.  Sigrid Attema – van den Broek, directeur-bestuurder Stichting PVP Voorwoord PVP - krant, 31ste jaargang - 2 Mooie en creatieve voorbeelden, die verplichte zorg een stukje ‘lichter’ kunnen maken. Ervaringen van cliënten met de pvp ‘Ze is er altijd voor mij, geeft goed informatie, ik kan er altijd terecht voor ondersteuning.’ ‘Hij is menselijk, sociaal, biedt een luisterend oor.’ ‘Dat ze aan alle kanten wil helpen, goed doorvraagt, verstand van zaken heeft en accuraat te werk gaat.’ Zomaar wat woorden van cliënten die hebben meegedaan aan ons cliënttevredenheidsonderzoek. Van cliënten die geholpen zijn door de pvp, horen we graag wat hun ervaringen zijn. Zijn cliënten tevreden over de ondersteuning van de pvp? Heeft iemand misschien andere ervaringen? Wij willen (al veertig jaar) cliënten zo goed mogelijk helpen, en daarom willen we leren van al die ervaringen. Gemiddeld een 8 Een manier om daarachter te komen is het cliënttevredenheidsonderzoek. In de maand oktober hebben de pvp’en aan hun cliënten gevraagd of ze mee wilden doen aan het tevredenheidsonderzoek. Dat deden uiteindelijk 76 mensen. 80% van de cliënten gaf de pvp een 8 of hoger, gemiddeld kreeg de pvp een 8,3. Dat is een prachtig cijfer en daar zijn we heel blij mee. Het is bijzonder dat in ons vorige cliënttevredenheidsonderzoek de pvp precies hetzelfde gemiddelde cijfer kreeg. Mensen waren over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid van de pvp. ‘Ik kan altijd bij hem terecht en als hij de telefoon niet op kan nemen belt hij mij snel terug.’ Cliënten waren tevreden omdat ze bijvoor- beeld het gevoel hadden dat de pvp er echt voor hen was en kennis van zaken heeft. Ook werd herhaaldelijk genoemd dat de pvp erg zijn best deed voor de cliënt. Maak de bekendheid van de pvp groter Natuurlijk gaf niet iedereen een 8 of hoger. Wij horen graag vanuit die erva- ringen hoe we onze dienstverlening zouden kunnen verbeteren. Zo hoorden we van meerdere cliënten dat zij zelf de pvp wel weten te vinden bij vragen en klachten, maar dat anderen mensen op afdelingen nog niet weten wat een pvp voor hen zou kunnen doen. ‘Sommige patiënten die opgenomen worden, kunnen niet voor zichzelf opkomen.’ ‘Omdat ik niet eerder van de pvp had gehoord, misschien zorgen voor meer bekendheid over de pvp. Als ik eerder daarvan op de hoogte was, had ik vroegtijdig contact gezocht.’ En ‘… maak de bekendheid van de pvp groter, want ik loop toch al heel wat jaren rond bij een instelling maar kende het nog niet.’ Dat zijn ervaringen die we zeer ter harte nemen, waar wij van leren. De meerderheid van de cliënten die hebben meegedaan, had geen advies voor de pvp maar wil het graag precies zo houden zoals het nu gaat. Of zoals een cliënt zei: ‘Keep up the good work!’ Heleen van Koeven KLACHTEN OVER DE PVP, WAT DOE JE DAARMEE? De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) probeert je zo goed mogelijk te helpen. Toch kun je hier ontevreden over zijn. Als dat zo is, dan horen wij dat graag. Hieronder staat wat je kunt doen met een klacht over de pvp. • Klacht bespreken met de pvp Je kunt met je pvp over je klacht praten. De pvp staat daar altijd voor open. Samen zoek je naar een oplossing. • Klacht bespreken met de leidinggevende van de pvp Je kunt je klacht ook bespreken met de leidinggevende van de pvp. De leidinggevende kan bemiddelen tussen jou en de pvp. Bel naar de Helpdesk PVP op 0900-444 8888 of mail naar helpdesk@pvp.nl . De Help- desk zorgt ervoor dat de leidinggevende contact met je opneemt. • Klagen bij Klachtencommissie PVP Vind je dat de pvp je niet goed heeft geholpen? Dan kun je je klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie Patiëntenvertrouwensper- sonen. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de com- missie zijn niet in dienst van de Stichting PVP. Klagen bij de Klachtencom- missie Patiëntenvertrouwenspersonen kost niets. Op de website van de Stichting PVP, www.pvp.nl , kun je zoeken op het woord klachtencommissie. Daar vind je meer informatie. Of scan deze code met je telefoon, dan kom je direct op de juiste pagina. PVP - krant, 31ste jaargang - 3 Deze pvp krant is verschenen in december 2021. De PVP-krant is een uitgave van de Stichting PVP. De Stichting PVP geeft cliënten in de ggz advies, informatie en ondersteuning bij de handhaving van hun rechten. De PVP-krant wil cliënten en geïnteresseerden informe- ren over het werk van de Stichting PVP, over (juridische) ontwikkelingen op het gebied van patiëntenrechten en belichten hoe patiëntenrechten in de praktijk al dan niet vorm krijgen. Redactie: Caroliena van den Bos, Jan Willem van Drunick, Heleen van Koeven, Hellen Köhler, Ronald de Koster, André de Mol, Rachel Perquin, Sander Janssen, Pleun van Onzenoort. Verder werkten mee: Sigrid Attema - van den Broek en Ton Peter Widdershoven. Foto’s : via stockbureau’s, o.a. Shutterstock en Dreamstime. © Katarina Von Eckardstein © creativecommonsstockphotos © Lars Christnsen | Dreamstime.com Overname van artikelen uitsluitend toegestaan met bronvermelding. ISSN: 1380 - 1996 Oplage: 7000 Ontwerp: www.qiks.nl Druk: MultiCopy Utrecht Voor informatie over de Stichting PVP: Stichting PVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht. T 030-2718353 www.pvp.nl Bij vragen en klachten over de ggz: Helpdesk PVP, T 0900 - 444 88 88 COLOFON WORDT ER VERPLICHTE ZORG VOOR JE AANGEVRAAGD? Op www.pvp.nl vind je ook veel antwoorden op je vragen. Bel of mail de helpdesk-pvp voor advies en/of bijstand 0900- 444 8888 | helpdesk@pvp.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=