Kust & Zee

gekeken naar meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld in de vorm van zeewier- en oesterteelt, andere vormen van visserij, natuur-versterking, nieuwe vormen van ‘duurzame blauwe economie’ en innovatieve technieken voor o.a. energieopslag. Ook hiervoor heeft het programma de nodige kaders opgenomen, net als voor doorvaart van professionele en recreatieve schepen. Sprong naar het Noorden Nieuwe windparken liggen verder uit de kust. Het Programma Noordzee spreekt van een sprong naar het Noorden. Dit is beter inpasbaar, heeft minder gevolgen voor bijvoorbeeld de visserij, maar vraagt ook andere technische oplossingen, bijvoorbeeld voor het aan land krijgen van de opgewekte energie, mogelijk door de omzetting van windenergie in groene waterstof. Het ontwikkelen van windparken verder op zee past ookgoed bij het principe van vrij zicht vanaf de kust”, laat Kompier weten. Visserij Koning benoemt de Nederlandse visserij. “De visserij op de Noordzee staat onder grote druk en niet alleen door de ontwikkeling van windenergie op zee, maar ook door de Brexit en meer recent de gestegen brandstofprijzen. Met alle ontwikkelingen is een verkleining van de vissersvloot en een omschakeling naar duurzame vormen van visserij noodzakelijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de visserijsector en onderzoeksinstellingen werken daarom nauw samen aan deze omschakeling en de benodigde innovaties hiervoor. Via verschillende regelingen en fondsen komen hiervoor middelen ter beschikking en er wordt een netwerk voor innovatie in de visserij opgezet. Samen besteden zij aandacht aan een schone vissersvloot met o.a. schonere motoren, duurzame vistechnieken, medegebruik en vernieuwd ondernemerschap.” Natuurherstel en -versterking Het Programma Noordzee zet ook in op het herstellen en versterken van de Noordzeenatuur. Onder andere door het terugdringen van verontreiniging en verstoring, het herstel van oorspronkelijke dier- en plantenpopulaties zoals de platte oester(banken) en door uitgebreid aanvullend onderzoek. Dit alles om de goede milieutoestand van de Noordzee te bereiken. Hiervoor stelt de Kaderrichtlijn Marine strategie (KRM) de kaders onder meer in het programma van maatregelen. Dit KRM-programma maakt dan ook onderdeel uit van het programma Noordzee. In het volgende artikel gaan we hier uitgebreid op in. Zichtbaar “Wat er allemaal gebeurt in en rondom het programma Noordzee is voor ons niet direct zichtbaar. Maar indirect profiteren we allemaal van een duurzame energievoorziening en een gezonde Noordzee met een rijke natuur die bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening. Een zee met windparken en met bruinvissen en zeevogels als de jan-van-gent, dat is het doel”, besluit Kompier. Uitzetten veld voor zeewierteelt 43 Fotografie: Maarten de Jong, Henk Honing, Eef Brouwers (North Sea Farmers & UNITED-project EU) en Andrea Klomp (RCE) Tekst: Vereniging Kust&Zee i.s.m. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Bijzondere Noordzeenatuur versterken Visserij op de Noordzee Duiker met airlift

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=