Keyport Magazine

KEYPORT.NL | 41 Duurzaamheid # Innoveren is een eitje in Egg Valley Egg Valley is het eiercentrum van Europa. Het ligt in de Keyport-regio. Hier worden, naast de ‘gewone’ eieren die we gekookt of gebakken eten, dagelijks 80 miljoen eieren verwerkt tot vloeibare eiproduc- ten, bevroren eipoeder of gekookte (en geverfde) eieren. De eiersector is van grote economische waar- de, direct en indirect. Pluimveehouders en aanverwante bedrijven in deze regio zetten wereldwijd de toon op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Om calamiteiten te voorkomen en de gezondheid van mens en dier te garanderen, wordt elke stap in het proces van broedei tot consumptie-ei streng gecontroleerd. Naast eieren exporteert Egg Valley een gigantische hoeveelheid kennis en is toonaangevend door nieuwe stalsyste- men, het zoeken naar de juiste balans tussen dieren- welzijn en milieu en het innovatief vermogen. Tenslot- te staat een ei als product op eenzame hoogte, het is wereldwijd erkend als superfood. Met relatief goed- kope, plantaardige reststoffen als graan, sojaschroot en zonnebloempitten maakt de kip een hoogwaardig product dat barst van de goede voedingsstoffen. wat mogelijk is. Het is een omslag waarbij we onderne- mers stimuleren om kennis en ervaringen met elkaar te delen.” Samen mest verwerken Leo van Lier is varkenshouder. Hij vertelt: “Wij hebben als coöperatie 7LL – een samenwerkingsverband van 7 varkenshouders – 1,5 hectare grond aangekocht op het bedrijventerrein in Buggenum. Samen met OML bouwen we op deze plek een mestverwerkingsinstal- latie. Hier wordt straks de mest van onze bedrijven ver- werkt tot water en dikke fractie. Die laatste stof doet dienst als organische grondstof voor andere bedrijven. Onze krachtenbundeling betekent dat we kunnen rea- liseren wat ons individueel niet lukt; een duurzame en bedrijfsmatig interessante oplossing ontwikkelen voor onze mest. Op het gebied van duurzaam ondernemen liggen er meer kansen: er zijn plannen om in de toe- komst gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij andere fabrieken op het terrein.” Wereldspelers Hendrix Genetics is het fokbedrijf dat geboren werd op de arme zandgronden van de Peel. Het bedrijf groeide uit tot een agrarische speler van formaat en is toonaangevend als vernieuwer van de pluimvee- en eierindustrie. Servé Hermans is adjunct-directeur van Hendrikx Genetics. “Zonder overdrijven zeg ik dat we de top van de wereld zijn op het gebied van pluim- vee en eieren. We hebben boeren die met één kip 500 eieren kunnen produceren. Daarnaast worden in Egg Valley de agrarische innovaties geboren waar de maat- schappij en de sector om vragen, zoals innovatieve ei- producten, nieuwe stalinrichtingen, klimaatsystemen, sorteermachines en vaccinaties. De schakels die sa- men de keten vormen van moederdier tot consump- tie-ei hebben we zelf in huis. We zijn een voorbeeld als het om gezonde voeding gaat. Wat hier op kleine schaal wordt getest en succesvol blijkt, vindt wereld- wijd navolging. Het is belangrijk om het succes van Egg Valley vast te houden en samen verder uit te bouwen.” Rob Adams Adams pluimvee Jos Mans pluimvee- en zorgboerderij Mans Niels Quicken Quicken pluimvee Op de foto de mensen van SecurEgg Farmer, een initiatief van en voor pluimveehouders. Als collectief beoordelen zij alle leveranciers en gebruikte middelen op geldende wettelijke voorwaarden, kwaliteits- en keteneisen en risico’s voor voedselveiligheid.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=