CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 49 van de school. Feitelijk onjuiste gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Als de school het dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, mag dit alleen als u hiervoor toestemming geeft. In enkele geval- len is de school verplicht om gegevens uit het dossier aan anderen te geven, bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school gaat. Ook de Inspectie van het Onderwijs ( www.onderwijsinspectie.nl ) mag het leerlingdossier opvragen zonder uw toestemming. Scholen voor basisonderwijs zijn verplicht een leerlingdossier bij te houden. De school moet het dossier bewaren tot uw kind minstens twee jaar van school is. Sommige gegevens (bijvoorbeeld over verzuimgedrag) moet de school vijf jaar bewa- ren. Onze school gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kind. We hanteren daarbij richtlijnen uit ons privacyreglement. Dit reglement vindt u op de website . Wist u dat… • Alle toetsresultaten van uw kind worden geregistreerd en bewaard? • Dat u te allen tijde inzage heeft in het dossier van uw kind? • Dat u daarvoor alleen maar een afspraak hoeft te maken met de directeur? • Dat u het recht heeft feitelijk onjuiste persoonsgegevens te laten veranderen? • Dat het toegangsbeheer nauwkeurig en zorgvuldig is vastgelegd? Sociale media en internet Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens Met het reglement internet en sociale media dat wij hanteren kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). U kunt dit reglement vinden op onze website. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school. Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps. Overblijven en buitenschoolse opvang Overblijven Wilt u uw kind(eren) tijdens de middagpauze laten overblijven? Zij zijn bij ons van harte welkom om gezellig met leeftijdsgenootjes, de leerkracht en overblijfouders te lunchen. De kosten voor het over-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=