CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 42 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) In alle groepen wordt gewerkt met computers. In de kleutergroepen wordt begonnen met de kinde- ren vertrouwd te maken met de computer. Wij gebruiken verschillende educatieve applicaties. Voor groep 3 gebruiken we het speciale programma dat bij Veilig Leren Lezen hoort. Voor de overige groepen zijn allerlei educatieve programma’s beschikbaar, welke aansluiten bij onze lesmethoden. Voor ons is uitgangspunt dat de inzet van applicatie ondersteunend moet zijn aan het leren van de kinderen. Techniek Sinds enige jaren beschikken wij over ‘techniektorens’. Deze torens bieden de mogelijkheid om kin- deren daadwerkelijk in aanraking te laten komen met techniek. Ze ontdekken hoe elektriciteit werkt, hoe je een huis kunt bouwen en nog veel meer. De torens worden incidenteel gebruikt vanaf groep1. Engels en Frans In groep 7 en 8 staat Engels op het rooster. Dit wordt gegeven met behulp van de methode ‘Groove Me’. Voor groep 8-leerlingen bestaat ook de mogelijkheid, wanneer zij voor Nederlands een voldoen- de hebben, Franse les te volgen. Deze lessen vinden buiten de reguliere lestijd plaats. Dankzij de welwillende medewerking van de Waalse Kerk zijn deze Franse lessen mogelijk. Onderwijstijd De tijd dat uw zoon of dochter op onze school is, is leerzaam. Elke minuut en elk uur benutten we om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Ook schoolreisjes en uitjes zijn leerzaam voorkinderen. Wij kiezen ervoor om alle groepen dezelfde lestijden te geven. Een kind op onze school krijgt het volgende aantal uren onderwijs: • De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur. • De laatste vier schooljaren (bovenbouw): minimaal 3.760 uur Huiswerk Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. Op die manier bereiden we onze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. We helpen ze met plannen en organiseren: vaardigheden die van pas komen op vmbo, havo of vwo. De groepsleerkracht legt tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar uit hoeveel en hoe vaak de leerling huiswerk krijgt. Talentklassen Op de Waalse Louise de Colignyschool staat het talent van uw kind centraal. Ons uitgangspunt is dat ieder kind over talent beschikt. Dit talent kan onder andere liggen op taal, rekenen, cultuur of bewegen. Aan de talenten wordt aandacht besteed door middel van: • Talentgesprekken. Ieder kind heeft minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerkracht. Dit noemen we een talentgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er onder andere besproken hoe

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=