Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 24 Engels Voor de kinderen van deze generatie is een goede kennis van de Engelse taal steeds belang- rijker voor hun toekomstige studie of beroep. Het aanbieden van Engels in alle leerjaren zien wij dan ook als een goede voorbereiding op het Engels in het voortgezet onderwijs. Bij ons krijgen de kinderen van alle leerjaren structureel Engels aangeboden. Dit begint dus al in groep 1. We werken met de methode ‘Take it easy’. Dit is een interactieve methode waarbij het digibord veelvuldig wordt gebruikt. Een native speaker biedt de les op het bord in het Engels aan. Elk hoofdstuk bestaat uit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen staat. Hierin is veel variatie aan muziek, rollenspellen, filmpjes, dialogen en spelletjes. Niet alleen de technische taalbeheersing staat centraal bij de lessen, maar ook het commu- niceren. Vanaf leerjaar 6 werken de kinderen met een werkboek. In groep 7 en 8 wordt de stof uiteindelijk ook getoetst. Godsdienstonderwijs Naast de basisvakken geven we ook godsdienstonderwijs. Dit staat vrijwel dagelijks op het rooster van de leerlingen. De werkvorm die we hierbij gebruiken is vertellen door de leer- kracht en terugvertellen door de leerlingen. Naast het godsdienstonderwijs besteden we ook aandacht aan andere religieuze of levens- beschouwelijke overtuigingen en is er plaats voor gebed en zang. Techniek In alle groepen wordt het vak techniek gegeven. Wij hebben veel materialen die de leerlin- gen in contact brengen met allerlei facetten van het vak techniek. Hierbij kunt u denken aan magnetisme, elektriciteit, water en lucht, overbrengingen en katrollen. Verkeerseducatie Wij vinden verkeerseducatie belangrijk. Daarom geven wij in alle leerjaren actueel verkeer- sonderwijs. Dit zowel theorie als praktijk. De theorie geven wij met de methode ‘Wijzer door het verkeer’. Voor de praktijk werken wij met de verkeerslessen vanuit SCHOOL op SEEF. Deze lessen vinden lopend of op de fiets plaats op het schoolplein of in de wijk. Bewegingsonderwijs Genoeg bewegen is belangrijk voor kinderen. Daarom krijgen de leerlingen van de leerjaren 1 tot en met 8 hebben twee keer per week gymnastiek. Vanaf groep 4 douchen de leerlingen na de gymles.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=