Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 18 De onderwijsinspectie meet de kwaliteit van deze indicator door scholen te monitoren op hun uitstroomgegevens richting het voortgezet onderwijs in relatie tot de leerlingpopulatie. De uitstroomgegevens van onze school zijn de afgelopen drie schooljaren: Advies 2015-2016 2016-2017 2017-2018 PRO 0 0 0 VSO 0 0 0 VMBO-Basis 0 8 2 VMBO-Basis LWOO 0 2 3 VMBO-Basis/kader nvt 0 4 VMBO-Kader 1 4 0 VMBO-TL 10 11 3 VMBO-TL LWOO 0 0 0 VMBO-T/HAVO nvt 5 5 Havo 10 4 4 Havo/VWO nvt 7 7 VWO 6 7 7 Totaal 35 48 35 Uitstroom 2015-2016 2016-2017 2017-2018 VMBO TL of lager 42,9% 58,3% 48,6% Havo en Vwo 57,1% 41,7% 51,4% CITO niveau-indeling De Unicoz onderwijsgroep wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen. Wij vol- gen kinderen daarom nauwlettend in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties en toetsen. Wij beschikken over methodegebondentoetsen en niet-methodegebodentoetsen. Methodegebondentoetsen, bijvoorbeeld de rekenmethode, worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leer- kracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen, bijvoor- beeld de CITO-toetsen. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=