Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 15 Zorg voor leerlingen Wij houden vanaf het begin van de schoolloopbaan van uw kind(eren) een persoonlijk dossier bij. Hierin staan gegevens over het gezin, de gesprekken met u als ouder, toets- en rapportgegevens van verschillende schooljaren en andere belangrijke zaken. Rapportage Goed contact tussen de ouders en verzorgers en de school zorgt voor een positieve beïn- vloeding van uw kind. Daarom houden we regelmatig met u contact om de voortgang van uw kind te bespreken. Dit doen wij door middel van rapportages in de vorm van mondelinge tienminutengesprekken en een ontwikkelingsverslag. In het ontwikkelingsverslag staan de prestaties en vorderingen van de leerling. De leerlingen van leerjaar 1 tot 8 ontvangen twee keer per jaar een ontwikkelingsverslag. Dit wordt besproken met de ouders en verzorgers tijdens de tienminutengesprekken. Naast de gesprekken over de ontwikkelingsverslagen, zijn er meerdere tienminutengesprek- ken per jaar die georganiseerd worden door de Hofvijver. Mocht u ons tussendoor nog willen spreken, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht of directie. De overgang naar het voortgezet onderwijs Aan het einde van leerjaar 7 ontvangt u van de leerkracht van uw kind een schriftelijke indi- catie van het type voortgezet onderwijs waar uw kind naar toe kan gaan na de basisschool. Als uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in januari van de leerkracht een advies voor het voort- gezet onderwijs. Dit advies baseert de leerkracht op de prestaties van uw kind en de uitsla- gen van het SLV-onderzoek en het NIO-onderzoek. Deze onderzoeken worden aan het begin van leerjaar 8 afgenomen. Het advies bespreekt de leerkracht met u als ouder tijdens de schoolkeuzegesprekken. Tijdens dit gesprek zal ook het Onderwijskundig Rapport besproken worden, dat u aan de school voor voortgezet onderwijs dient te overhandigen wanneer u uw kind daar aanmeldt. In leerjaar 8 is er voor de leerlingen een verplichte eindtoets. De uitslag van deze toets is niet bepalend voor het voortgezet onderwijs advies, maar kan er toe leiden dat een al eerder ge- geven advies opnieuw wordt bezien. Tijdens de informatieavond aan het begin van leerjaar 8 krijgt u meer informatie over de voortgang naar het voortgezet onderwijs. Opbrengsten en opbrengstgericht werken Elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cy- clisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=