Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 14 Basisondersteuning De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben via hun bestuur afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning dat iedere school moet aanbieden. Onderdeel van deze basisondersteuning is dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks onderwijs altijd op de leerling afstemt, een interne ondersteuningsstructuur heeft en preven- tieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Zoals onderzoek naar dyslexie, dyscalcu- latie en begeleiding op het gebied van gedrag. De leerlingen worden regelmatig volgens een vast schema gevolgd en besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Extra ondersteuning Sommige leerlingen hebben meer nodig dan basisondersteuning. Dit noemen we extra ondersteuning. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat er voor ieder kind de juiste ondersteuning beschikbaar is. Dit kan met ambulante begeleiding bij ons op school of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Wij bieden extra ondersteuning voor kinderen met: • Een visuele handicap • Een auditieve handicap • ADHD • ASS (een autismespectrum stoornis) • Een fysieke beperking • Lichte gedragsproblemen • Hoog- of meerbegaafdheid • Onvoldoende machtig in Nederlandse taal (NT2-leerlingen) De inzet van extra ondersteuning verloopt altijd via uitgebreid overleg met de ouders en de benodigde deskundigen. We doen dat zo veel mogelijk in samenwerking met andere organi- saties die zijn aangesloten bij Meerpunt. Dit is een Zoetermeerse netwerkorganisatie waarin veel organisaties samenwerken die actief zijn in de ondersteuning en zorg voor gezinnen in Zoetermeer. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De scholen van de Unicoz Onderwijsgroep maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Iedere school binnen dit samenwerkingsverband heeft een schoolon- dersteuningsprofiel opgesteld. Met al deze profielen zorgen we voor een dekkend onder- steuningsaanbod zodat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Het kan zijn dat de school niet tegemoet kan komen aan de behoeften van uw kind. In dit geval wordt in overleg met de ouders gezocht naar een school die wel geschikt is. Meer informatie kunt u vinden op www.passendonderwijszoetermeer.nl .

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=