Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 13 Naast het aanleren van goede reken-, taal- en leesvaardigheden leren de kinderen ook 21e-eeuwse vaardigheden zoals zelfstandigheid, samenwerken, ICT-skills, zelfreflectie en plannen. Hierbij is ieder leerling regisseur van zijn eigen ontwikkeling. De leerkrachten ondersteunen en stimuleren hem of haar en sturen bij als dat nodig is. Het kind is de stuur- man, maar de leerkracht is de kapitein. De kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Daar krijgen zij ook de ruimte voor. De ruimte om te groeien, om te zijn wie ze zijn en ruimte om te kiezen en te leren wat het best bij hem of haar past. Ondersteuning Soms wordt er door de leerkracht of ouders gesignaleerd dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie overleggen we graag met u als ouder. De leerkracht kan hierbij de hulp van de intern begeleider inroepen van onze school. Onze IB-er is Marga Ekkelenkamp. Samen helpen zij de leerling weer op weg. De IB-er is binnen de school van groot belang. Zij begeleidt en ondersteunt met haar specifieke kennis onze leerkrachten. Ons streven is om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Hierbij denken we vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen deze mogelijkheden zo goed mogelijk in te zetten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Passend onderwijs Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Wij zorgen dat elk kind een onderwijsaan- bod krijgt dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Een passend onderwijsaan- bod houdt in dat onderwijs en ondersteuning aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind en de wensen van de ouders. We richten ons niet op wat uw kind niet kan, maar juist op waar het goed in is en wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te berei- ken. Dit gecombineerd met een aanpak die een positief effect heeft.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=