Coppens Diervoeding

Voor je ligt ons magazine over duur- zaamheid en innovatie. In dit magazine laten we je zien op welke manier Coppens Diervoeding bijdraagt aan een duurzame veehouderij. Je leest meer over onze innovaties op het gebied van duurzaamheid én de partnerprojecten waaraan wij ons steentje hebben bijgedragen. Want innoveren doe je niet alleen. Circulair voedselsysteem Bij de productie van voedsel is circu- laire landbouw niet genoeg, het moet gaan om een circulair voedselsysteem. We kunnen pas duurzaam zijn als alle schakels in deze keten gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen, van pro- ducent naar verwerker, transporteur, distributeur tot en met consument. We moeten efficiënter omgaan met grondstoffen via een lage voeder- conversie (kg voer/ kg vlees, melk of eieren). Daarnaast moeten we maxi- maal gebruik maken van reststromen zodat we nog beter van laagwaardige, hoogwaardige grondstoffen kunnen maken voor de humane voeding. Efficiënt grondgebruik In een duurzame wereld speelt land- bouw de meest prominente rol. Alles wat we eten of verbruiken moeten we eerst laten groeien, hierbij is efficiënt grondgebruik het toverwoord. Hoge producties waar het kan en de grond die ongeschikt is voor het verbouwen van producten voor humane consump- tie inzetten voor diervoeders. Het doel is om voldoende voedsel te produceren voor alle mensen op deze aarde, waar- bij het grondgebruik zo is ingericht dat de natuur de ruimte krijgt. Dieren zijn nodig in deze duurzame voedselketen. De veehouderij speelt een belangrijke rol in een circulaire voedselketen. Met onze diervoeders en voersamenstellingen kunnen wij Samen zetten we de volgende stap richting duurzaamheid Hendrik de Vor hieraan direct bijdragen. Uiteraard kun je discussiëren wat het aandeel dier- lijke producten mag zijn in ons dieet, maar een circulaire voedselketen kan niet zonder dierlijke productie. Innoveren biedt hoop De complexiteit van verduurzamen is enorm. Niet alleen vanwege de technische invulling, maar ook vanwe- ge de soms verhitte maatschappelijke debatten. Innoveren biedt hoop, omdat je hiermee laat zien dat er antwoorden zijn op deze problematiek. Ik ben opti- mistisch dat we dit met elkaar kunnen oplossen. Met ons magazine onderstrepen we dit optimisme en hopen we je te inspi- reren. Durf te innoveren als antwoord op de ontwikkelingen in de sector. Laten we samen een volgende stap zetten richting de verduurzaming van onze sector! 4 8 10 14 16 18 22 24 29 30 Onze 5 ambities voor een duurzame veehouderij Toekomstige eiwitbronnen Is het mogelijk vleesvarkens sojavrij te voeren? 15 Jaar Volwaard De ambities van Nevedi Sojavrij vleeskuikenvoer Innovatieve fabriek Toekomstbestendig varkenshouden Blockchaintechnologie De stal van de toekomst INHOUD Brijvoeders; een duurzaam alternatief 17 Duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen 26 20 Insecten: toekomst in de veehouderij Hoe maak je duurzaamheid meetbaar en visueel? Streven naar kringloop binnen het bedrijf 6 12 Tekst en redactie: Maarten Hollemans, Iris Zweekhorst, Diana de Vos & Ivon Adams

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=