Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een Co 2 -neutraal Borne 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ................................................................................................................4 1. INLEIDING............................................................................................................6 1.1 Waarom de Energievisie?.....................................................................................6 1.2 Positie en doel van de Energievisie ......................................................................7 1.3 Leeswijzer .............................................................................................................7 2. AMBITIE EN STRATEGIE....................................................................................9 2.1 Ambitie 2050 - toekomstbeeld...............................................................................9 2.2 Strategie: speerpunten om daar te komen ............................................................9 3. DOELEN TOT 2030............................................................................................11 3.1 We zijn al aan de slag.........................................................................................11 3.2 Doelen Borne 2030 CO 2 -reductie .......................................................................11 3.3 Monitoring ...........................................................................................................13 3.4 Meedoen .............................................................................................................13 4. ENERGIEBESPARING ......................................................................................16 4.1 Huishoudens .......................................................................................................16 4.2 Bedrijven, industrie en agrariërs .........................................................................18 4.3 Maatschappelijk vastgoed...................................................................................18 4.4 Verkeer- en vervoersdeelnemers........................................................................19 4.5 Meedoen .............................................................................................................20 5. AARDGASVRIJ..................................................................................................22 5.1 Inleiding...............................................................................................................22 5.2 De transitieopgave in Borne................................................................................23 5.3 Uitgangspunten warmtetransitie in Borne ...........................................................24 5.4 Isoleren is altijd goed .......................................................................................... 26 5.5 Beschikbare warmtebronnen in Borne ................................................................ 26 5.6 Welke techniek voor welke woning? ................................................................... 32 5.7 Wat gaan we de komende jaren doen? .............................................................. 33 5.8 Handelingsperspectief voor bewoners ................................................................ 39 5.9 Rol van de gemeente.......................................................................................... 40 5.10 Financieringsmogelijkheden ............................................................................... 40 5.11 Kosten van de warmtetransitie............................................................................ 42 5.12 Meedoen............................................................................................................. 42 6. GROOTSCHALIGE OPWEK VAN DUURZAME ENERGIE............................... 45 6.1 Visie op duurzame opwek in Borne..................................................................... 45 6.2 Doelen tot 2030 .................................................................................................. 45 6.3 Kansenkaarten zon en wind................................................................................ 46 6.4 Verschillende scenario’s voor zon en wind ......................................................... 52 6.5 Voorwaarden voor initiatieven grootschalige opwek ........................................... 52 6.6 Groene leges ...................................................................................................... 55 6.7 Meedoen............................................................................................................. 55 7. MEEDOEN EN ZICHTBAARHEID ..................................................................... 57 8. UITVOERINGSAGENDA EN BEGROTING ....................................................... 60 BIJLAGE 1 – ENERGIEBESPARING ........................................................................... 62 BIJLAGE 2 – BOUWPERIODE EN ISOLATIEGRAAD................................................. 63 BIJLAGE 3 – TOELICHTING WARMTETECHNIEKEN ................................................ 64 BIJLAGE 4 – AQUATHERMIE ...................................................................................... 68 BIJLAGE 5A – TOELICHTING OP DE KANSENKAART ZON..................................... 69

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=