Dr. Mollercollege

SCHOOL VOOR HAVO EN VWO MET TWEETALIG ONDERWIJS EN GYMNASIUM SCHOOLGIDS 2023-2024 Make your world 1

Dr. Mollercollege is een onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Voorwoord 4 Onze organisatie 6 • Kleinschalig binnen een groot geheel 6 • Managementteam 6 • Onze identiteit 6 • Veiligheid 6 • Informatiebeveiliging 7 • Privacy en AVG 7 • Een ruim en kleurrijk gebouw 8 Website 8 Historie 9 Ons onderwijs 10 • Havo en vwo (atheneum en gymnasium) 10 • Internationaal en tweetalig 12 • Onderwijs afgestemd op jou 14 • Jezelf zijn, samen met anderen 16 • Mollertime 17 • Activiteiten 17 • Aanmelding en toelating 18 • Rapporten en overgangsnormen 19 • Kwaliteitsontwikkeling 19 • Verplichte onderwijstijd 20 • Voortijdig schoolverlaten 21 • Onderwijsresultaten 22 • Begeleiding en ondersteuning 22 Praktische zaken 26 • Lestijden, roosters en verzuim 26 • Contact school en ouders 26 • Betrokkenheid en medezeggenschap 27 • Schoolkosten en financiën 29 • Verzekeringen 30 • Regelingen en reglementen 31 OMO Scholengroep De Langstraat 32 • Rector en Raad van Advies 32 • De scholengroep 32 • Expeditie De Langstraat en onze Bedoeling 34 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) 36

Make your world! Samen in ontwikkeling en zelf in beweging, maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld. Op het Dr. Moller bieden we onderwijs dat je uitdaagt en je in beweging zet voor de havo en vwo leerling. Samen werken we iedere dag aan het beste onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van de leerling en van elkaar. We investeren in schooljaar 2023-2024 dan ook sterk in de verbinding met de leerling en met de omgeving. We make our world! Het dr. Mollercollege is een ontmoetingsplaats waar we met en van elkaar kunnen leren. In de school willen we elkaar inspireren, enthousiasmeren en activeren, zodat we samen een kleurrijk palet vormen om te groeien en te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen naast onderwijs en wegwijs ook eigenwijs worden. Op het dr. Mollercollege is er een leer- en leefklimaat waar je volledig gezien wordt. We vinden het daarnaast belangrijk dat er ook steeds meer mogelijkheden worden ontwikkeld om ook verbonden te zijn met de maatschappij, want de wereld is één grote leerschool. We kijken uit naar een fantastisch schooljaar. Anne Voorn-Kok, MSc Directeur N.B. Omwille van de leesbaarheid spreken wij in deze schoolgids over ‘ouders’. Daar kan telkens ook ‘verzorgers’ gelezen worden. Daar waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. SCHOOL VOOR HAVO EN VWO MET TWEETALIG ONDERWIJS EN GYMNASIUM Voorwoord 5 4

Onze organisatie KLEINSCHALIG BINNEN EEN GROOT GEHEEL Het Dr. Mollercollege is een scholengemeenschap voor havo en vwo (gymnasium en atheneum), met tweetalig onderwijs (tto) in de onderbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen een Cambridge/ IB-programma volgen. Wij bieden onze leerlingen kleinschaligheid binnen een groot geheel. Onze school is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat, die is aangesloten bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over OMO. MANAGEMENTTEAM De leiding van het Dr. Mollercollege wordt gevormd door een managementteam van zes teamleiders. De teamleiders met een onderwijsafdeling zijn verantwoordelijk voor hun team en het onderwijs binnen hun afdeling. De algehele leiding is in handen van directeur Anne Voorn, die tevens teamleider is. Het managementteam bestaat uit: Anne Voorn, directeur en teamleider onderwijsondersteunend personeel Jolanda Wolters, teamleider brugklas Renée van Huizen, teamleider havo 2 en 3 Sander Rooijakkers, teamleider havo 4 en 5 Saïd Kerrar, teamleider vwo 2 en 3 Hanneke Nugteren, teamleider vwo 4, 5 en 6 ONZE IDENTITEIT Onze school volgt de waarden van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), beschreven in het strategisch beleidsdocument Koers 2023: goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen. Dit vertalen wij in onze ambitie: Make your world. Om onze ambitie waar te maken werken wij volgens de kernwaarden van onze school: • We zijn ZELFBEWUST • We hebben VERTROUWEN • We zijn TROTS • We zijn VERBONDEN met elkaar Op het Dr. Mollercollege vinden we het belangrijk altijd net een stapje verder te zetten. In de kleinschalige omgeving van onze school zien, herkennen en erkennen we elkaar. Wij hebben niet alleen de opdracht onze leerlingen te kwalificeren voor een vervolgopleiding, maar ook om hen te helpen zich als persoon te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij. De school is de ontmoetingsplek voor leerlingen om in verbinding met leeftijdsgenoten en volwassenen tot groei te komen. Wij leren hen om kritisch en creatief om te gaan met wat eigen en anders is. Zo kunnen ze een bijdrage leveren aan een verdraagzame en duurzame samenleving, waarin plaats is voor iedereen. VEILIGHEID Veiligheid is een voorwaarde voor goed onderwijs. We hebben regels voor een veilige school, zodat iedereen zich er thuis kan voelen. Via onze antipestcoördinator Masja de Kok besteden wij aandacht aan het op een fijne manier met elkaar omgaan. Dit is een combinatie van beleid, procedures en maatregelen. De school heeft ook een functionaris veiligheid, te weten: Informatiebeveiliging binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging werkt met het ‘Informatiebeveiliging normenkader’ dat gebaseerd is op de ISO 27001. In het normenkader wordt gesproken over een volwassenheidsniveau van 1 tot en met 5. Het streven binnen de vereniging is dat we voldoen aan niveau 3. Naast het normenkader wordt er ook gewerkt aan Awareness en Cybersecurity. Zijn er vragen over informatiebeveiliging binnen de vereniging stel ze via ib@omo.nl PRIVACY EN AVG Het Dr. Mollercollege handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de processen. Als u een klacht heeft of wilt u iets voorleggen aan deze functionaris, stuur dan een mail naar fg@omo.nl. De school hoeft slechts eenmalig toestemming te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Het aanpassen van toestemming kan op elk gewenst moment worden gedaan. Er is geen toestemming nodig van leerlingen onder 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situaties plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd, zoals schoolreisjes, feesten, jaarboek etc. In de regelingen en reglementen op onze website is te lezen hoe we agressie en geweld tegengaan. Klachten daarover handelen we uiteraard zorgvuldig af. De bepalingen in de Arbowet garanderen een veilige en prettige werkplek voor onze medewerkers. We willen dat onze leerlingen ook onderweg naar school veilig zijn. Scholieren vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Vaak onderschatten ze de gevaren van het verkeer en nemen ze onnodige risico’s. Om ze bewuster te maken van hun kwetsbare positie, besteden we hier aandacht aan op school. Via het Halvezolenpad kunnen leerlingen veilig bij de school aankomen. INFORMATIEBEVEILIGING Het is voor iedereen (de vereniging, scholen, leerlingen, ouders, medewerkers) dat de informatiebeveiliging op orde is. Naast de wet-en regelgeving waaraan moet worden voldaan, wordt verenigingsbreed gewerkt aan gedegen informatiebeveiligingsbeleid. Wat is informatiebeveiliging? Onder de informatie die wordt beveiligd verstaan we (onder andere) persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie en de informatie over/van al je relaties (waaronder leerlingen, ouders, medewerkers). Met informatiebeveiliging wil een organisatie ongewenste toegang tot, en daarnaast de verwerking en vernietiging van, informatie voorkomen. Daarnaast willen organisaties ook de gevolgen van een mogelijk datalek minimaliseren. 6 7

EEN RUIM EN KLEURRIJK GEBOUW Wij zijn trots op ons mooie en ruime gebouw. Niet voor niets is ons gebouw een van de bijzondere kenmerken van onze school. In ons kleurrijke gebouw voelen leerlingen zich snel thuis. Er is genoeg ruimte om je vrienden en vriendinnen te ontmoeten. Vlak bij de school zijn diverse sportvoorzieningen gevestigd, zowel indoor als outdoor. Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk. Het gebouw biedt ons alle faciliteiten om op een moderne manier les te geven. Er is goed werkend draadloos internet, zodat elke leerling een device kan meenemen en gebruiken. Alle lokalen hebben smartboards waarmee leraren op een interactieve manier les kunnen geven. Naast reguliere lokalen zijn er open leercentra (OLC’s). Daar kunnen leerlingen zelfstandig werken. Ook hebben we mooie praktijklokalen voor de kunstvakken en een modern laboratorium voor de bètavakken. Samen onder één dak Het Dr. Mollercollege zit samen met de Walewyc Mavo in één schoolgebouw. We gebruiken dezelfde voorzieningen, zoals de praktijklokalen en het atrium. Verder hebben beide scholen hun eigen identiteit, met veel aandacht voor de leerling. Luchtkwaliteit Ons schoolgebouw bevat een uitgebalanceerd ventilatiesysteem om het binnenklimaat fris en aangenaam te houden. Met een CO2-sensor meten we de luchtkwaliteit. De ventilatie is afgestemd op het aantal leerlingen. We maken gebruik van een WarmteKoude-Opslag (WKO) onder het gebouw waarmee we veel energie besparen. In de zomer wordt koud water door de school gepompt voor koeling. In de winter wordt datzelfde water gebruikt om de school te verwarmen. Ons gebouw is goed geïsoleerd en op het dak zijn zonnepanelen geplaatst waarvan de opbrengst door leerlingen is af te lezen op speciale schermen in de school. Gezonde schoolkantine Tijdens de pauzes kunnen leerlingen in de schoolkantine broodjes, fruit en drinken kopen. De kantine wordt beheerd door een professionele cateraar die een gezond en verantwoord assortiment heeft. We volgen de richtlijnen van de gezonde schoolkantine. Het Dr. Mollercollege begon in 1916 als de Waalwijkse Handelsdagschool, een van de eerste twee scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De school werd gesticht door onderwijspionier dr. Hendrik Moller. In 1931 ging vanuit deze school de HBS van start. Na de oorlog sloot de MMS zich hierbij aan. Aan de Burgemeester Moonenlaan kreeg de school in 1953 een nieuwe naam, om de initiator te eren: het Dr. Mollercollege. In 1955 werd een gymnasium toegevoegd. Vanaf de jaren vijftig groeide de school fors. Havo en atheneum vervingen MMS en HBS. In de jaren tachtig liep het leerlingenaantal op tot 1470. In 1995 ging de school samen met Scholengemeenschap Crispijn in Kaatsheuvel. In 1999 fuseerde het Dr. Mollercollege in Waalwijk en Kaatsheuvel met de Walewyc Mavo in Waalwijk en het d’Oultremont College in Drunen tot Instelling voor R.K. Voortgezet Onderwijs in de Langstraat, vanaf 2004 kortweg OMO Scholengroep De Langstraat. Met ingang van 2010 draagt de vestiging in Kaatsheuvel de naam Van Haestrecht College. In 2014 verhuisde het Dr. Mollercollege naar de nieuwbouw aan de Olympiaweg, samen met de Walewyc Mavo en het stafbureau van de scholengroep. Historie Website Voor verdere informatie over het Dr. Mollercollege kunt u terecht op de website van onze school. Met een inlogaccount kunt u gebruikmaken van het leerling- en ouderportaal van de school. De website biedt informatie over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ouders kunnen via het leerling- en ouderportaal gegevens over hun kinderen vinden. Op de website is ook informatie over praktische zaken te vinden, zoals vakantiedata. Het adres van de website is www.drmollercollege.nl. 9 8

Ons onderwijs HAVO EN VWO (ATHENEUM EN GYMNASIUM) Het Dr. Mollercollege heeft twee afdelingen: havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). Hieronder beschrijven we ons aanbod met specifieke informatie per leerjaar. Brugklas Voor een goede start en overgang besteden wij veel aandacht aan de introductie van brugklassers. Tijdens hun laatste jaar op de basisschool kunnen ze een speciaal introductieprogramma volgen. Het Dr. Mollercollege heeft vier typen brugklassen. Na het eerste jaar hebben brugklasleerlingen de mogelijkheid om over te stappen naar een andere richting. • Brugklas havo-vwo • Brugklas havo-vwo tweetalig onderwijs (tto) • Brugklas atheneum-gymnasium • Brugklas atheneum-gymnasium tweetalig onderwijs (tto) In het brugklasjaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken op hetzelfde tijdstip. Indien mogelijk plaatsen we leerlingen van één basisschool of uit dezelfde woonplaats bij elkaar in de klas. Tot de herfstvakantie besteden we extra aandacht aan huiswerk: hoe werkt ons systeem, hoe maak je je huiswerk en hoe leer je? Het meeste maakwerk wordt in de les gedaan. Leerlingmentoren kunnen je hierbij ook helpen. Leerlingen van een vwo-brugklas volgen het hele jaar 1 uur Latijn per week. Aan het eind van het jaar kiezen ze voor atheneum of gymnasium. Leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen die voldoen aan de criteria voor gymnasium kunnen in het derde trimester lessen Latijn volgen en eventueel doorstromen naar gymnasium. Doorstroming na de brugklas Aan het eind van klas 1 bepalen we aan de hand van resultaten, studiehouding en inzicht welke vervolgstap het beste bij de leerling past. Leerjaar 2 In klas 2 krijgt uw kind twee nieuwe vakken: Duits en natuur-/scheikunde. Op het gymnasium komt er bovendien Grieks bij. Eind periode 2 van leerjaar 2 krijgen leerlingen een voorlopig advies over het vervolg van de opleiding op basis van resultaten en kindkenmerken. Leerjaar 3 In leerjaar 3 krijgen havo- en vwo-leerlingen de nieuwe vakken economie en scheikunde. Dit jaar kiezen ze een profiel: cultuur en maatschappij (C&M), economie en maatschappij (E&M), natuur en gezondheid (N&G) of natuur en techniek (N&T). In januari is de voorlopige keuze, in maart de definitieve. De rapportcijfers van de eerste twee perioden en de adviezen van vakdocenten wegen mee. Gymnasiumleerlingen kiezen daarnaast voor Latijn of Grieks. Op onze school kan een leerling veel verschillende combinaties van vakken kiezen. Eind periode 2 krijgen leerlingen een voorlopig advies over het vervolg van de opleiding. Extra vak Het is mogelijk om voor klas 4 een extra vak te kiezen onder de volgende voorwaarden: • leerlingen maken hun keuze uiterlijk 6 weken voor de laatste dag van het schooljaar kenbaar; • het gemiddelde van het tweede rapport in klas 3 is minstens 7,0; • voordat deze leerlingen naar havo 5, vwo 5 of vwo 6 gaan, geven zij uiterlijk 6 weken voor de laatste lesdag van dat schooljaar aan of ze het extra vak willen continueren of niet; • gymnasiumleerlingen krijgen standaard een extra moderne taal, Duits of Frans, om een eventuele overstap naar het atheneum mogelijk te maken; • organisatorisch kan de leerling het keuzevak uitsluitend volgen door uren te ‘sprokkelen’, wat betekent dat de lessen niet in het rooster komen. De leerling kan - als het eigen rooster dat toelaat - aanschuiven bij andere lesgroepen om de lessen te volgen. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er ruimte is binnen een cluster. Leerjaar 4 In klas 4 maken havoleerlingen al opdrachten en toetsen voor het schoolexamen (SE). Op de havo starten ze dit jaar ook met het profielwerkstuk. CKV, maatschappijleer en levensbeschouwing sluiten ze af. Vwo-leerlingen krijgen voortgangstoetsen voor enkele vakken. Zij maken SE-opdrachten en -toetsen voor vakken als levensbeschouwing en maatschappijleer. CKV (atheneum) en maatschappijleer sluiten zij af. De resultaten hiervan tellen mee voor het diploma. 10 11

Leerjaar 5 Havoleerlingen doen dit jaar examen. Zij ronden hun profielwerkstuk af. In dit jaar bereiden zij zich voor op het eindexamen, dat bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Hierna kan de leerling doorstromen naar het hbo. Het is mogelijk na het behalen van het havodiploma de opleiding te vervolgen op 5 atheneum. Vwo-leerlingen vervolgen hun profielvakken in leerjaar 5. Via voortgangstoetsen bepalen we of de leerling op niveau zit. In het examendossier worden de resultaten verzameld van de schoolexamens, de praktische opdrachten en het profielwerkstuk. Leerjaar 6 Vwo-leerlingen doen dit jaar examen. Zij ronden hun profielwerkstuk af en presenteren dit aan hun ouders en aan leerlingen uit vwo 5. In dit jaar bereiden zij zich voor op het eindexamen, dat bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Hierna kan de leerling doorstromen naar de universiteit. INTERNATIONAAL EN TWEETALIG Een van de bijzonderheden van het Dr. Mollercollege is ons internationale en tweetalige onderwijs. Tweetalig onderwijs (tto) Het Dr. Mollercollege is de enige school in de omgeving waar uw kind kan kiezen voor tweetalig onderwijs (tto), op havo- en vwo-niveau. Tijdens de eerste drie leerjaren geven we minimaal 50% van de lessen in het Engels. Dit leidt, naast goede beheersing van het Engels, tot een grote algemene taalvaardigheid en zelfvertrouwen. Naast onderwijs in het Engels kunnen leerlingen ook kiezen voor extra onderwijs in het Frans of Duits. Tto geeft leerlingen een voorsprong in hun vervolgopleiding, of die nu in Nederland is of in het buitenland. Tweetalig onderwijs in combinatie met gymnasium is dé combinatie voor leerlingen die extra uitdaging zoeken. Binnen het tto besteden we veel aandacht aan wereldburgerschap. In de brugklas volgen ttoleerlingen het programma ‘Global Perspectives’. Door de hele opleiding heen zijn er veel extra activiteiten zoals een werkweek in Engeland in klas 1, excursies naar onder meer het Europees Parlement in Brussel, een uitwisseling naar een Europees land in klas 3 en ontmoetingen met klasgenoten uit de VS, Italië en Turkije in leerjaar 4 en 5. Via dit internationale programma kunnen leerlingen hun talenkennis in een natuurlijke omgeving inzetten en ontwikkelen. Tto-cerfiticaten Na drie jaar tto kan een leerling via een examen een tto-certificaat ontvangen. Met de Checkpointtoetsen van Cambridge International Examinations wordt lezen, schrijven en gebruik van het Engels getoetst. Een vwo-leerling wordt getoetst op niveau B2, een havoleerling op B1. Na het behalen van dit certificaat kan een leerling in havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 opgaan voor het Cambridge Advanced Examen (CAE) in combinatie met een voorbereiding op het International Baccalaureate (IB). Voor dit programma is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Over toelating beslissen de vakdocenten. Leerlingen die het CAE- en IB-diploma hebben, kunnen naar vrijwel elke Engelstalige universiteit. Het IB is een uniek programma dat alleen gecertificeerde tto-scholen mogen aanbieden. Toelating en kosten tto Van leerlingen die voor tto kiezen verwachten wij commitment. Voor de deelname aan tto vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouders; in het schooljaar 2023-2024 bedraagt de bijdrage € 400,-. Gespreide of gedeeltelijke betaling behoort tot de mogelijkheden. Het is ook mogelijk een beroep te doen op het PANfonds. Zie hiervoor Schoolkosten en financiën. Een leerling zal nooit om financiële redenen worden uitgesloten van deelname. Internationaal Op het Moller staan leerlingen midden in de wereld. Dat geldt voor alle leerlingen, of ze nu kiezen voor tto of niet. De wereld van onze jongeren is groot en klein tegelijkertijd. Ze gaan naar school in de eigen vertrouwde omgeving en maken van daaruit internationale contacten met mensen van over de hele wereld, digitaal én door op reis te gaan. Internationalisering is een thema dat we om die reden bij alle vakken behandelen. Dat doen we omdat de wereld van onze jongeren steeds internationaler wordt. We leren hen als wereldbewoner te kijken naar anderen die hun hulp goed kunnen gebruiken. Onze school is aangesloten bij het Global Citizen Network van Nuffic, waarin 60 VO-scholen werken aan wereldburgerschap. Samen met de gemeente Waalwijk en Rabobank De Langstraat bouwen we aan een netwerk van contacten met internationaal opererende bedrijven en organisaties in onze regio. Via dit netwerk willen we alle leerlingen laten ervaren dat het buitenland dichtbij huis begint. 12 13

ONDERWIJS AFGESTEMD OP JOU Wat een leerling al weet, hoeft hij niet meer te leren. Op het Dr. Mollercollege onderzoeken we samen hoe uw kind zich volledig kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Steeds vaker passen wij de lesstof aan op individuele kinderen. Zo werken zij op hun eigen manier en in hun eigen tempo toe naar het eindexamen. Ons onderwijsconcept wordt steeds zichtbaarder De behoeftes van onze leerlingen staan centraal bij het aanbieden van ons onderwijs. Als ons onderwijs goed aansluit op onze leerlingen, vergroot dat hun motivatie om te leren. Zo ontstaat een vliegwiel, waarbij leerlingen steeds meer willen weten en willen leren. Op deze manier bereiden wij hen voor op een leven lang leren. Om deze reden werken wij geleidelijk aan de invoering van ons nieuwe onderwijsconcept, waarbij wij onze leerlingen het volgende bieden: • Maatwerk, op basis van eigen keuzes • Gerichte feedback op leerresultaten Binnen dit aanbod gaan wij op weg naar meer ruimte voor zelfstandig werken en begeleid werken. De hoeveelheid instructietijd dringen we stap voor stap terug tot maximaal een derde van de lestijd. We zorgen voor rust door in tijdsblokken van 90 minuten te werken, naast de gebruikelijke lesuren van 45 minuten. Daardoor zijn er minder overgangsmomenten per dag van de ene naar de andere les. Dit geeft leerlingen rust en focus. Check-in en check-out Elke dag begint met een check-in. Tijdens dit moment kunnen leraren en leerlingen persoonlijke of klassikale gesprekken voeren over bijvoorbeeld sociaalemotionele ontwikkeling of studiekeuzes. Leerlingen kunnen toetsen inhalen of bespreken en er kan een extra les worden ingepland. Aan het eind van de dag is er een check-out. Deze biedt o.a. ruimte aan het mentoruur en de studieles. Leerlingen die deze werktijd goed benutten, zullen thuis weinig of geen maakwerk meer hebben. Leerwerk gebeurt wel grotendeels thuis. De check-out is ook het moment voor Mollertime. 15 14

JEZELF ZIJN, SAMEN MET ANDEREN Iedereen is gelijkwaardig, vinden we op het Mollercollege. Op onze school accepteren we elkaar zoals we zijn. Makkelijk gezegd? Op het Moller is het écht zo. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis en vaardigheden opdoen. Maar nog belangrijker is het dat zij zichzelf leren kennen. Bij ons krijgen jongeren de vrijheid om zich persoonlijk te ontwikkelen, op een manier die bij hen past. We waarderen het als iemand helemaal zichzelf wil zijn. Tegelijkertijd mag onze vrijheid die van een ander nooit in de weg staan. Wij houden altijd rekening met elkaar en hebben respect voor elkaars grenzen. Daarom leren we op onze school om respectvol samen te leven en samen te werken. Via ons burgerschapsonderwijs streven we naar zelfstandige, gemotiveerde en sociale leerlingen, die na hun schooltijd hun rol in de pluriforme samenleving opnemen en verder ontwikkelen. Wij geven ons burgerschapsonderwijs als volgt vorm: • we creëren een veilige en open sfeer: een cruciale voorwaarde voor burgerschapsonderwijs. Onze school scoort hoog op het thema veiligheid bij leerlingen en ouders; • we besteden structureel aandacht aan burgerschap in de les: elk vak geeft op zijn eigen wijze invulling aan dit onderwijsthema; • we halen de wereld de school binnen: we sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen. Gebeurtenissen uit hun leven en actuele maatschappelijke thema’s vormen een interessant vertrekpunt voor onderwijs over verschillende talen en culturen in de wereld; • we leren onze leerlingen om vragen te stellen: we vinden het belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Onze leerlingen leren dat ze maatschappelijke kwesties op verschillende manieren kunnen benaderen; • we brengen onze leerlingen democratische waarden bij. We laten ze oefenen met debatteren en argumenteren vanuit een ander standpunt; • we gaan uit van verdraagzaamheid en solidariteit: belangrijke begrippen op onze school. We spreken elkaar erop aan als onze kernwaarden in het gedrang komen. MOLLERTIME Sinds jaar en dag onderscheidt onze school zich met uitgebreide aandacht voor kunst en cultuur. Vijf dagen in de week kunnen leerlingen in het 10e en 11e lesuur (tijdens de ‘check-out’) kiezen uit een brede variatie aan workshops. Zo zorgen wij voor een verbreding van ons bestaande onderwijsaanbod, halen we de buitenwereld de school in en ontwikkelen leerlingen autonomie om keuzes te maken. Inschrijven is vrijwillig, maar na aanmelden is het wel verplicht om mee te doen. De workshops noemen wij Mollertime. Voor de workshops werken we samen met experts van onder meer de Tavenu, het Kunstencentrum en de Mads. Een serie bestaat uit 6 tot 8 weken of kan het gehele jaar duren, zoals bijvoorbeeld de musical, waarbij we werken naar een eindproduct. Het aanbod varieert van verschillende talen, en typen tot sportklassen, techniekklas, modeklas, koken, EHBO, examenvreestraining,schaken, robotica en nog veel meer. ACTIVITEITEN Ons onderwijs vindt niet alleen plaats in het schoolgebouw, maar ook daarbuiten. Door in een andere omgeving samen nieuwe dingen te ontdekken, prikkelen we de nieuwsgierigheid en vergroten we de motivatie van leerlingen. Daarom organiseren we gedurende het schooljaar naast de reguliere lessen extra activiteiten. Via e-mail en het leerling- en ouderportaal houden we ouders en leerlingen op de hoogte. Ook zijn er speciale festiviteiten waaronder het ‘laatste-schooldagfestijn’, georganiseerd door examenleerlingen, diverse feesten, een carnavalsbal en lustrumactiviteiten. Onze school organiseert diverse uitwisselingen en buitenlandse reizen. In het vierde leerjaar van havo en vwo kan elke leerling deelnemen aan een studiereis. Gymnasium 4 doet mee aan een uitwisselingsproject met een Griekse school. Overige reizen en uitwisselingen zijn afhankelijk van het programma dat de leerling volgt. De reizen vallen onder de vrijwillige ouderbijdragen. De school behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren als te weinig mensen de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Betalingsregelingen en een beroep op het PAN-fonds behoren tot de mogelijkheden. Naast wat hierboven beschreven is, bieden wij een grote variatie aan culturele en sportieve activiteiten. Deelname aan deze buitenlesactiviteiten vindt plaats op vrijwillige basis. De school vraagt de deelnemers om een bijdrage in de kosten. Ook hier geldt dat de bijdrage valt onder de vrijwillige ouderbijdragen. De school behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren als te weinig mensen de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Voor de uitvoering onderbreken we het reguliere rooster. Ouders en leerlingen ontvangen tijdig bericht over data en tijden. Leerlingen uit de bovenbouw met Kunst en CKV in hun profiel bezoeken musea. De sectie Engels organiseert voor klas 3 en hoger een Engelstalige dramaworkshop. 17 16

AANMELDING EN TOELATING Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hanteren dezelfde regels voor aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas. De afspraken zijn opgenomen in de procedure centrale aanmelding en worden elk jaar uitgelegd tijdens de voorlichtingsavonden voor ouders op de basisscholen en tijdens de open dag of open avond van de VO-scholen. De regeling komt in het kort op het volgende neer: • toelating is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool van vóór 24 maart; • wij volgen dit bindende schooladvies; • het schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport; • als de leerling volgens de uitslag van de centrale eindtoets meer kennis en vaardigheden blijkt te hebben, kan de basisschool het schooladvies in positieve zin bijstellen; • wij nemen een eventuele bijstelling van het schooladvies van de basisschool over. Uiteraard kan een leerling alleen bij ons worden toegelaten als wij de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel bieden (zie daarvoor ons Schoolondersteuningsplan (SOP)). Het Dr. Mollercollege behoudt zich het recht voor om te bepalen of een leerling geplaatst wordt in het tweetalig onderwijs. Dit hangt ervan af of de leerling geschikt is voor de opleiding; ook moet de leerling minimaal een B/II-score hebben voor begrijpend lezen. Bij plaatsing gelden de volgende mogelijkheden: Advies Plaatsing Mavo/ havo Leerlingen met een mavo/havoadvies kunnen zich aanmelden voor de Olympiaklas, die het Dr. Mollercollege samen met de Walewyc Mavo aanbiedt. Leerlingen schrijven zich in op mavoniveau en krijgen de kans in 5 jaar een havodiploma te halen. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids van de Walewyc Mavo. Havo/ havo-vwo Havo/vwo Nederlandstalig of havo/vwo tto Op deze afdeling wordt lesgegeven en getoetst op havoniveau. Vwo Atheneum/gymnasium Nederlandstalig of atheneum/gymnasium tto Op deze afdeling wordt lesgegeven en getoetst op vwoniveau. Instroom havo 4 vanuit mavo 4 Een leerling die mavo 4 heeft afgesloten met examen in 6 vakken en een gemiddeld SE-cijfer heeft van 6,8 of hoger is toelaatbaar tot havo 4. Een geslaagde mavoleerling met 7 vakken wordt automatisch toegelaten tot havo 4. Wijziging van schoolsoort, profiel of pakket Leerlingen kunnen tussentijds niet van schoolsoort, profiel of pakket veranderen. Is die wens er wel, dan gelden de volgende regels: • een verandering van schooltype of vakkenpakket kan schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider van de afdeling. Van tevoren overlegt de leerling met de mentor of de decaan over de mogelijke consequenties voor de keuze van een vervolgopleiding; • voor verandering is schriftelijk toestemming van de ouders nodig. Het is niet mogelijk om het vakkenpakket tijdens een schooljaar te wijzigen; • het is mogelijk dat wij aan de leerling vragen om een toets af te leggen in een nieuw vak. • Verandering van vakkenpakket is dan alleen toegestaan als het resultaat van deze toets voldoende is; • de uiteindelijke beslissing ligt bij de teamleider van de (ontvangende) afdeling. RAPPORTEN EN OVERGANGSNORMEN Leerlingen ontvangen een rapport aan het einde van het schooljaar. Via het programma Magister kunnen leerlingen en ouders tussentijds de resultaten inzien. Het eindrapport is bepalend voor de bevordering. Het uitgangspunt is een voortschrijdend gemiddelde (VSG): de resultaten van alle toetsen van een schooljaar wegen mee. De docenten en de teamleider bespreken de resultaten van de leerlingen in de rapportvergadering. Naast de cijfers spelen de adviezen van vakdocenten een belangrijke rol. De normering voor bevordering en voor de eindexamens is hier te vinden. KWALITEITSONTWIKKELING Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn of afhangen van de inspanningen van de individuele docent. Daarom hebben we kwaliteitsontwikkeling stevig verankerd in onze organisatie. De uitgangspunten van onze kwaliteitsontwikkeling zijn als volgt: • het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen; • het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren; • het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitsontwikkeling; • het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie; • het betrekt alle actoren in de organisatie erbij. Onderwijskwaliteit richt zich naar onze mening op de volgende drie domeinen: • kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding; • socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken; • persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon. 19 18

Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitsontwikkelingssysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding. We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevenden en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen. Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van de vijf scholen van de scholengroep beschikken in 2023 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten. Daar zijn we trots op! Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren. Onderwijstijd omvat veel meer dan alleen de lessen, onderwijstijd gaat over alle activiteiten die bij het primaire proces horen: • onderwijsactiviteiten in de vorm van lessen, vakken en vakgebieden; • begeleidingsactiviteiten algemene studiebegeleiding (‘leren leren’), sociaal-emotionele begeleiding (‘leren leven’) en keuzebegeleiding (‘leren kiezen’) • buitenactiviteiten die van wezenlijk belang zijn voor de sfeer op school (de interactie tussen docenten en leerlingen is deel van het ‘leerproces’); zin, zorg, spel en betrokkenheid spelen daarbij een rol. Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen: • check-in en check-out momenten; • lessen (zie de lessentabellen); • mentor of (studie)begeleiding; • activiteiten in een open leercentrum; • toets- en examenactiviteiten; • introductieactiviteiten; • excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen; • individuele opdrachten of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma; • sportdagen en -activiteiten; • opvang bij lesuitval; • Mollertime. VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Onze school is erop gericht om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Een voortijdig schoolverlater (VSV’er) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, dus zonder een havo- of vwo-diploma of mbo-2 diploma. De scholen van OMO Scholengroep De Langstraat maken deel uit van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC’s 35 en 36) en werken volgens het convenant voortijdig schoolverlaten, in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente. In onderstaande tabel ziet u dat het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio zeer laag is. Onderwijssoort Deelnemers VSV’ers % VSV Onderbouw VO Brugklas 1-2 1.816 1 0,06% Onderbouw VO Havo 3 233 0 0,00% Onderbouw VO Vwo 3 168 0 0,00% Bovenbouw vmbo Vmbo 3-4 982 2 0,20% Bovenbouw havo/vwo Havo 4-5 556 5 0,90% Bovenbouw havo/vwo Vavo-havo 3 1 33,33% Bovenbouw havo/vwo Vavo-vwo 2 0 0,00% Bovenbouw havo/vwo Vwo 4-6 459 0 0,00% Totaal 4.219 9 0,21% 20 21

ONDERWIJSRESULTATEN Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING Het Dr. Mollercollege biedt leerlingen de zorg en begeleiding die nodig is om de school met succes te doorlopen, binnen ieders mogelijkheden. Wij werken volgens een geïntegreerde aanpak aan het leerproces, de persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes. We denken in mogelijkheden en maatwerk staat centraal. Op die manier verzorgen wij Passend Onderwijs. Volgens deze wet hebben scholen een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ervoor moeten zorgen dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is binnen het samenwerkingsverband. Lukt dat op onze school niet, dan gaan wij in overleg met ouders op zoek naar een passende plek bij een andere onderwijsinstelling. Hieronder beschrijven we welke medewerkers een rol spelen bij begeleiding en ondersteuning. Mentor In de geïntegreerde aanpak vervult de mentor een centrale rol. Deze is de contactpersoon voor ouders en leerling. Ouders kunnen bij de mentor informatie verkrijgen over vorderingen en ontwikkeling van hun kind. Als er bijzondere omstandigheden zijn, vragen wij u hierover tijdig contact op te nemen met de mentor. Leerlingbegeleiders Leerlingbegeleiders ondersteunen leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zij werken samen met interne en externe professionals. De inhoud van hun gesprekken met leerlingen is vertrouwelijk. Schooljaar Opleiding Aantal kandidaten Aantal leerlingen geslaagd Aantal leerlingen gezakt Slagingspercentage 20/21 Havo 126 111 15 88,10% 20/21 Vwo 83 75 8 90,36% 21/22 Havo 185 170 15 91,89% 21/22 Vwo 88 79 9 89,77% 22/23 Havo 138 111 27 80,43% 22/23 Vwo 82 74 8 90,24% Vertrouwenspersoon Het Dr. Mollercollege heeft interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor leerlingen en personeel en kunnen benaderd worden als iemand wil praten of melding wil doen van zaken als seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De vertrouwenspersonen zijn: Voor leerlingen: - Mw. Gina Zanella: g.zanella@drmollercollege.nl - Dhr. Larry van Ommen: l.vanommen@drmollercollege.nl Voor medewerkers: - Mw. Dorianne Boselie: d.boselie@drmollercollege.nl - Dhr. Ricardo Hofkens: r.hofkens@drmollercollege.nl Zorgcoördinator Masja de Kok coördineert de ondersteuning op onze school. Zij is contactpersoon voor externe partners, zoals de gemeente, GGD, GGZ en Veilig Thuis. Daarnaast is zij anti-pestcoördinator. Ze zet een preventieprogramma uit en ondersteunt de mentoren. Daarnaast gaat ze gesprekken aan met ouders en verzorgers indien nodig. Ondersteuningsteams De school heeft een ondersteuningsteam dat frequent bijeenkomt. Decaan Simone Kouwenberg coördineert de loopbaanoriëntatie en het proces omtrent profiel- en studiekeuze. Ze adviseert mentoren en begeleid leerlingen in overleg met ouders indien nodig. Hierbij betrekt ze studieresultaten, capaciteiten en belangstelling van de leerling. Ondersteunende faciliteiten Als school beschikken we over diverse faciliteiten waarmee we leerlingen kunnen ondersteunen. In het protocol ondersteunende faciliteiten vindt u hierover meer informatie voor ondersteuning bij onder andere dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme. Voor leerlingen met faalangst of examenvrees zijn er trainingen mogelijk. Ouders, school en gemeente Ouders zijn weliswaar geen medewerkers van onze school, maar zij vervullen een cruciale rol bij het bieden van Passend Onderwijs. Zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kind. Zij kennen hun kind het beste en spelen daarom een belangrijke rol bij het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod. Daarnaast vormen de school en de gemeente een schakel in de zoektocht naar een passende onderwijsplek. De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De gemeente regelt voor ons de leerplicht en het schoolmaatschappelijk werk (SMV). 22 23

Samenwerkingsverband VO Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat in een regio met de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In de regio is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO), dat de belangen behartigt van 60 basisscholen en speciale basisscholen. Het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO De Langstraat voeren regelmatig overleg. Bij Samenwerkingsverband VO De Langstraat zijn aangesloten: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo, het Van Haestrecht College, De Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel, ISK Wereldschool en het Willem van Oranjecollege. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar we hebben bestuurlijke afspraken met VSO-voorzieningen in Tilburg, Goirle, Vught en ’s-Hertogenbosch. De financiële middelen voor de ondersteuning van zorgleerlingen worden verdeeld over de deelnemende scholen. Indien nodig wisselen de scholen leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband bevat afspraken over de inrichting van passend onderwijs in de regio, financiële middelen voor extra zorg en ondersteuning, verwijzing naar het speciaal onderwijs en informatieverstrekking aan ouders en verzorgers. Elke school heeft bovendien een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarin de school aangeeft hoe de ondersteuning georganiseerd is en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsprofiel van onze school vindt u hier. Dodenauweg 2, Kaatsheuvel 0416-760770 www.swvdelangstraat.nl CONTACTGEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND PO EN VO Intensieve begeleiding Een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben. Samenwerkingsverband VO De Langstraat heeft ervoor gekozen om de expertise daarvoor in één OPDC/Boost! onder te brengen. Functies van OPDC/Boost! zijn Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening. Als een school constateert dat zij een leerling tijdelijk geen passend onderwijs kan bieden, kan zij de leerling via het advies van de Toelaatbaarheidscommissie (ACT) doorverwijzen. Daarbij is een crisisplaatsing of een onderwijsarrangement OPDC mogelijk. Doel blijft om de leerling terug te laten keren in het reguliere onderwijs. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en maakt gebruik van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum. 24 25

Praktische zaken LESTIJDEN, ROOSTERS EN VERZUIM Lestijden Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen hun lesrooster. Wij verwachten dat zij op alle dagdelen van 8.15 tot 17.00 uur beschikbaar zijn. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. Via de apps van Magister en Zermelo brengen we leerlingen daarvan op de hoogte. De lestijden van onze school zijn te vinden op de website. Jaarkalender Aan het begin van elk schooljaar plaatsen wij een jaarkalender op de website, met daarin de vakantieplanning. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op roostervrije momenten. Lesuitval Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het door ziekte van docenten voorkomen. Leerlingen in de onderbouw krijgen voorrang bij opvang. Verzuim Is uw kind ziek? Dan kunt u het ziek melden door (bij voorkeur voor 8.30 uur) te bellen naar school of door een melding te doen via Magister. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. In het leerling- en ouderportaal staat een handleiding. Omdat wij ziekteverzuim en vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum willen beperken, registreren wij lesverzuim en zorgen voor controle door een verzuimcoördinator. Als er achteraf sprake blijkt van ongeoorloofd lesverzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan dit leiden tot schorsing. CONTACT SCHOOL EN OUDERS Voor de succesvolle ontwikkeling van jongeren is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Alleen dan weet de docent hoe hij het beste met uw kind kan omgaan, weet u wat uw kind te wachten staat en ervaart uw kind van alle kanten steun en betrokkenheid. Om als school met u te kunnen samenwerken is goede communicatie een vereiste. Startgesprek en ouderavonden Tijdens het startgesprek maakt de mentor met de leerling, in overleg met de ouders, afspraken over de doelen voor het schooljaar. Tijdens ouderavonden bespreken we de keuzemogelijkheden voor leerlingen en geven we informatie over speciale activiteiten. Voor de brugklasouders is er een speciale kennismakingsavond. Als u buiten deze momenten om contact wenst, vragen wij u om ons te benaderen via de contactgegevens van de docenten in het ouderportaal, waarvoor u inloggegevens ontvangt. BETROKKENHEID EN MEDEZEGGENSCHAP Ouderraad Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad. De ouderraad legt elk jaar verantwoording af tijdens een algemene ledenvergadering waarop alle ouders welkom zijn. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over onderwerpen als ‘omgaan met alcohol en drugs’, ‘omgaan met geld’ en ‘het puberbrein’. De ouderraad is vertegenwoordigd in diverse commissies (kantinecommissie, commissie thema-avonden, klankbordgroep TTO). Leden van de raad zijn aanwezig bij open avonden, brugklasavonden en diploma-uitreikingen. Wilt u contact met de ouderraad, dan kunt u mailen naar ouderraad@drmollercollege.nl. Leerlingenraad De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen. Om dat te kunnen doen voert de leerlingenraad regelmatig overleg met de schoolleiding en met andere organen binnen de school. Aandachtspunten zijn het leefklimaat op school en de contacten tussen leerlingen onderling. Klankbordgroepen en focusgroepen spreken met schoolleiding en docenten over het onderwijs. Bij aanpassingen in de onderwijskundige aanpak geven leerlingen advies of denken ze mee. Contact: leerlingenraad@drmollercollege.nl. Medezeggenschapsraad OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo en De Overlaat in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschapstaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken, die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden. Contact: mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk. Het lokaal medezeggenschapsoverleg Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Binnen onze scholengroep legt de schoolleiding van elke locatie voorgenomen besluiten eerst ter advisering voor aan het LMO, alvorens ze door te sturen naar de MR. De MR neemt het standpunt van het LMO mee in de besluitvorming. 26 27

Samenstelling LMO en MR Het LMO van iedere locatie bestaat uit 4 leden. De vier leden van het LMO nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 20 leden, 4 uit ieder LMO (1 ouder, 1 leerling en 2 personeelsleden). Als er te weinig ouders of leerlingen bereid zijn om lid te worden, kan de te vervullen plaats voor één jaar worden toegedeeld aan de andere groep. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en leerlingen, voor de andere uit medewerkers. Leden van het LMO Dr. Mollercollege 2023-2024: Namens het personeel: mevr. Susan van Laarhoven en dhr. Mitchel Noijen Namens de leerlingen: Thijmen Widlak, Margot Gommers Namens de ouders: mevr. Jeannette Kleijne Het LMO is te bereiken via het mailadres van: mevr. Susan van Laarhoven s.vanlaarhoven@drmollercollege.nl Ondersteuningsplanraad (OPR) De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (ouders, verzorgers en medewerkers) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband VO De Langstraat. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad (GMR) voor alle OMOscholen. SCHOOLKOSTEN EN FINANCIËN Vrijwillige ouderbijdrage Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage van de school bedraagt 30 euro per jaar voor leerjaar 20232024. De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals (buitenlandse) reizen. Hiervoor wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is dus niet meegenomen in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren. Voor het onderwijs binnen onze scholengroep moeten onze leerlingen de beschikking hebben over een laptop. Ouders kunnen er zelf een aanschaffen, bij The Rent Company waarmee de scholengroep een contract heeft afgesloten, of bij een andere, zelf te kiezen leverancier. Kunnen of willen ouders deze aanschaf niet doen, dan stelt de scholengroep een leenlaptop beschikbaar. Betalingsregeling Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage liever in termijnen willen betalen, dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl. Financiële ondersteuning via het PAN-fonds Het PAN-fonds is opgericht voor leerlingen op het Dr. Mollercollege en kan een deel van de kosten van activiteiten op zich nemen als er thuis beperkte financiële middelen zijn. Wilt u een beroep doen op dit fonds, dan kunt u een mail sturen naar panfonds@sgdelangstraat.nl U ontvangt dan een aanvraagformulier en informatie over de procedure. 29 28

Donaties aan het PAN-fonds Wilt u een donatie doen aan het PAN-fonds? Financiële bijdragen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een donatie storten op IBAN-rekeningnummer NL55RABO0334246903 t.n.v. SG De Langstraat inzake PAN-fonds Dr. Mollercollege. Graag ontvangen wij een bevestigingsmail van u, zodat wij u persoonlijk kunnen bedanken. Kluisjes Om persoonlijke eigendommen veilig te kunnen opbergen, krijgt iedere leerling de beschikking over een kluisje. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling dit kluisje leeg en schoon op. In geval van vandalisme kan de leerling het gebruik van het kluisje ontzegd worden en kan de leerling verplicht worden om schade te vergoeden. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal. Schoolapp Aan het begin van de schoolloopbaan krijgt de leerling toegang tot een app voor het openen van het kluisje. Een leerling kan zich legitimeren met zijn Magisterapp. Als alternatief voor de app is het mogelijk om een schoolpas aan te vragen. Bij verlies van deze pas brengen wij € 5,- in rekening. Lesgeld en gratis boeken Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Ouders bestellen de boeken rechtstreeks bij deze leverancier. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling de boeken weer in. De kosten van eventuele schade of vermissing zijn voor rekening van de ouders. Ouders schaffen sommige leermiddelen eventueel zelf aan: atlas, woordenboeken, rekenmachine, tekendoos enzovoort. Ouders kunnen ervoor kiezen om deze materialen bij een andere leverancier aan te schaffen. Sponsorbeleid De richtlijnen voor sponsoring staan in het convenant sponsorbeleid. VERZEKERINGEN De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat schade in eerste instantie voor rekening komt van de verzekering van de leerling of de ouders. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril, dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is daarom belangrijk dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden om hier zelf een verzekering voor af te sluiten. Reisverzekering Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden zijn in te zien bij de financiële administratie van OMO SG De Langstraat. Vindt u de dekking onvoldoende, dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) valt niet onder deze verzekering. REGELINGEN EN REGLEMENTEN Een school kan niet zonder goede afspraken. In een aantal regelingen en reglementen hebben we die afspraken op papier gezet. Deze regelingen kunt u lezen op onze website. Ook kunt u ze bij onze administratie inzien. De meeste regelingen zijn daarnaast te vinden op de website van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: www.omo.nl. 31 30

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=