Jaaroverzicht 2023

5 RESULTATEN BRABANTS BODEM 34 35 dingswijzen sinds steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn. Gedurende 2023 en de eerste maanden van 2024 zijn gesprekken gevoerd met meerdere boeren en boerensamenwerkingen voor het ontwikkelen van een project. Eén van deze samenwerkingen wordt momenteel verder verkend. Binnen Van Gogh NP is Brabants Bodem een grootschalig uitvoeringsprogramma (met meerdere deelprojecten) met een eigen stuurgroep en projectleiding. Brabants Bodem richt zich op het verbinden van verdienvermogen voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap. Brabants Bodem is daarmee een van de belangrijkste programma’s in de ontwikkellijn ‘Perspectief voor boeren en duurzame (voedsel) productie’ van het Masterplan Van Gogh NP. De partners binnen Brabants Bodem ontwikkelen werkwijzen en instrumenten, waarmee de ondernemers het in hun verdiensten terugzien als zij zich onderscheiden door in hun bedrijfsvoering extra in te zetten op biodiversiteit, bodemkwaliteit en landschap. Projecten op het gebied van voedselbossen, inheemse bonenteelt en de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij maken dat er concrete stappen gezet worden in de gezamenlijke opgave voor een groener, mooier en gezonder perspectief in de regio. Monitoring biodiversiteit Verbetering van natuur- en landschapskwaliteit hangt sterk samen met biodiversiteit. Verschillende deelprojecten, waaronder de biodiversiteitsmonitor en agroforestry, dragen bij aan het versterken van biodiversiteit. Daarom brengen we de monitoring van de effecten op de biodiversiteit samen in beeld, zodat monitoring ook een verbindende schakel wordt tussen de verschillende deelprojecten binnen Brabants Bodem. Duurzame intensieve teelten Bonenteelt In 2023 is Ivar van Dorst, duurzaam strokenteeltakkerbouwer in de eiwittransitie, financieel en organisatorisch ondersteund in zijn missie om inheemse eiwitalternatieven verder te ontwikkelen. Hij doet dit door onderzoek te doen in de selectie, teelt, verwerking en afzet van enkele oudhollandse bonensoorten voor humane consumptie. Bonenvlieg Vanuit Brabants Bodem hebben we een samenwerking opgezet met opgezet met verschillende (keten)partijen in de vollegrondsgroenteteelt om onderzoek te doen naar natuurlijke bestrijding van de bonenvlieg, een grote plaag in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De sector is op zoek naar alternatieve bestrij-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=