Jaaroverzicht 2023

37 36 Agroforestry In 2021 hebben de Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij en het Agroforestry Netwerk Brabant (GDM/ANB) de opdracht gekregen om een agro- forestryproject uit te voeren: het ondersteunen van tenminste 25 ondernemers bij de aanleg van tenminste 25 ha agroforestry binnen Van Gogh NP. In 2022 zijn de eerste beplantings- en bedrijfsplannen opgeleverd en de eerste bomen aangeplant. In juli 2023 is het project afgerond. Er is in totaal 46 ha agroforestry opgenomen in 25 bedrijfs- en beplantingsplannen, die in 2024 worden aangeplant. De afsluitende bijeenkomst vond plaats in juli 2023, op de Janmiekeshoeve in Mariahout. De opgedane kennis over de meerwaarde van agroforestry in de agrarische bedrijfsvoering, zowel als nevenactiviteit op het bedrijf als een onderdeel van de reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt via het Agroforestrynetwerk Brabant gedeeld met een grote groep agrariërs. Het netwerk Voederbomen dat in oktober 2022 gestart is met een symposium wordt verder uitgebreid via het Agroforestrynetwerk Brabant. Voedselbossen In het najaar van 2023 heeft Brabants Bodem in samenwerking met het tweede Koepelplan Voedselbossen een opdracht verleend aan Fruitz for life (Sjef van Dongen) voor het begeleiden van tenminste vijf ondernemers in het Van Gogh NP om tenminste vijf ha voedselbos aan te leggen. In maart 2024 zijn de eerste hectares voedselbos aangeplant. Uiteindelijk zijn er zes ondernemers bereid gevonden om met een voedselbos aan de slag te gaan. In totaal leggen zij ca. 8 ha voedselbos aan. De groep ondernemers die met een voedselbos wil starten is heel divers: zo is er een melkveehouder, een varkenshouder en een zorgboer betrokken. Allemaal vanuit de wens om hun bedrijf te vergroenen, verbreden en bij te dragen aan een mooier en gezonder landschap. Gebiedsinitiatieven Binnen dit deelproject werkt Brabants Bodem met andere partijen samen om gebiedsgericht projecten van de grond te krijgen die bijdragen aan bodem, water, biodiversiteit en landschap in Van Gogh NP. In 2023 is een samenwerking met Landelijk Brabant (Brabants Particulier Grondbezit) gestart. Samen met Landgoed de Groene Kamer (als voorbeeldproject) wordt een aanpak ontwikkeld voor landgoederen die hun agrarisch grondgebruik willen verduurzamen en het daaraan gekoppelde verdienmodel verbeteren. Brabants Landschap wil in samenwerking met Brabants Bodem in één of meerdere regio’s van start gaan met een groep agrariërs die gezamenlijk zoekt naar manieren om hun score op de BBM te verbeteren, en daarmee ook hun beloning. De doelen die samenvallen met die van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) worden zo ook geborgd. Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is hét toonaangevende project van Brabants Bodem en de Biodiversiteitsmonitor in Nederland. In het voorjaar van 2023 was de derde openstelling voor de BBM. Mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van LNV konden nieuwe deelnemers zich aanmelden en ontvangen zij voor tenminste vijf jaar een beloning voor hun inspanningen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen op 13 indicatoren (o.a. groen-blauwe dooradering, blijvend grasland en broeikasgasemissies). Lees hier de volledige analyse van de BBM uit 2023:

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=