Jaaroverzicht 2023

32 33 toekomst zou kunnen ontwikkelen, met een aanpak die aansluit bij de vele opgaven in het buitengebied. Het Schetsboek bevat een aantal scenario’s gericht op landschappelijke versterking, biodiversiteit, waterbeheer en recreatieve ontsluiting. Met ruimte voor het ondernemerschap in de boomteelt in transitie naar een toekomstbestendige sector. De aanpak was een groot succes, en er worden nu extra stappen voorbereid om tot een concrete aanpak op deelgebied en bedrijfsniveau te komen. De lessen en ervaringen uit dit traject dienen als basis voor de opschaling naar andere clustergebieden. Van Gogh NP op Innovatie Expo Rotterdam Op 2 november 2023 schitterde Van Gogh Nationaal Park op het hoofdpodium van de InnovatieExpo in Rotterdam. Deze tweejaarlijkse landelijke bijeenkomst voor overheden, bedrijven en organisaties bracht innovatieve initiatieven samen om de verbinding tussen kennis, beleid, markt en maatschappij te versterken en innovaties te versnellen. Anneke Boezeman presenteerde de ambities van Van Gogh NP en benadrukte de integrale aanpak van projecten, met aandacht voor het Brabants Bodem-programma en initiatieven voor duurzaam toerisme en bedrijfsbetrokkenheid. Daarnaast presenteerden Martin Houben en Hendrik Hoeksema het 'Versailles van het Noorden', een visionair plan voor het kwekerijlandschap van de toekomst, waarbij boomkwekers in het Van Gogh NP de hand uitreiken naar gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties voor gezamenlijke gebiedsontwikkeling. Versailles als special bij Atelier met alle partners Transitie naar het boomkwekerijlandschap van de toekomst Het aantrekkelijke agrarisch cultuurlandschap in het werkgebied Van Gogh NP is mede tot stand gekomen door de vele (boom)kwekerijen in het gebied. De meeste bedrijven concentreren zich rond de clusters (Haaren-Udenhout, Sint-Oedenrode, Oirschot en Zundert). Deze gebieden liggen in of dicht tegen Natura 2000 gebieden aan. Maar het intensieve landgebruik heeft ook zijn keerzijde. Zo staat het halen van de KRW- doelen en Vogel- en Habitatrichtlijnen onder druk en is verdroging een groot probleem voor zowel de sector als andere opgaven in het gebied. Ook vindt er een verduurzamingsslag plaats, die kan leiden tot een industrialisatie van het aantrekkelijke en diverse landschap. Om deze ontwikkelingen te doorbreken is een integrale aanpak nodig waardoor de kwekerijsector haar bijdrage kan leveren aan thema’s zoals biodiversiteit, landschap, recreatieve ontsluiting, duurzaam waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit) en klimaatadaptatie in combinatie met het op een winstgevende manier produceren van inheemse bomen. Daarom zijn boomkwekers en partners in 2021 het programma Versailles van het Noorden gestart op basis van het Masterplan Van Gogh NP. De eerste fase hiervan is in 2023 afgerond. Een 30-tal kwekers hebben onder leiding van de ZLTO samen met partijen zoals het Waterschap De Dommel, gemeenten, Brabants Landschap en de Provincie (begeleid door West8) een schetsboek gemaakt hoe het gebied binnen het kwekerijcluster Haaren-Udenhout zich in de

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=