Jaaroverzicht 2023

30 31 Van Gogh NP Academie Met de Van Gogh NP Academie is een Tussenruimte geopend: Van Gogh NP als ‘enabler’, versneller, ondersteuner van maatschappelijk relevante en urgente initiatieven en processen. Een tussenruimte waarin betrokken partners, stakeholders en initiatiefnemers samen experimenteren. Op zoek naar effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken over duurzaamheid en de kwaliteit van onze leef- en werkomgeving. Grootschalig beleid of kleine initiatieven: hier is ruimte voor de menselijke maat. De persoonlijke betrokkenheid en motivatie van de gesprekspartners is de energiebron voor vernieuwing en oplossingen. In de periode van september 2021 tot en met december 2023 hebben er vijf edities (van ieder vier dagen) en twee terugkommiddagen van de Van Gogh NP Academie plaatsgevonden. In totaal hebben 54 mensen/initiatieven deelgenomen; een bonte mix van betrokken burgers, zelfstandig ondernemers en medewerkers van partners in het Van Gogh NP. Voor de werving van deelnemers is ook gebruik gemaakt van de partners van Van Gogh NP, via hun netwerken. KunstLoc fungeerde in alle edities van de Academie als de partner die de verbeeldingskracht een plek gaf in de casuïstiek van de deelnemers. Bovendien heeft KunstLoc in totaal 10 kunstvouchers à €2.000,- beschikbaar gesteld aan de deelnemers om een kunstenaar aan hun project te koppelen. Inhoudelijk zijn zogenaamde ‘families van casussen’ zichtbaar geworden: natuur- en landschapsontwikkeling middels tiny houses/woningbouw; eet/drink je landschap mooier, gezonder, robuuster; voedselbossen; infra- structuur (fietspad, voetpad, kanaal) als verbinder en etalage; activiteitenprogramma’s of culturele en creatieve uitingen in Van Gogh NP. Ook procesmatig zijn er ‘families van gemeenschappelijke leerpunten en uitdagingen’: belemmeringen in regel- geving/wetten en geld; draagvlak en participatie; activeren en betrekken van het netwerk; wederkerigheid en doorzettingsvermogen naast passie. In de komende maanden en jaren zal blijken of en hoe al die beginnetjes zelf echt in de benen komen en collectieve kracht – opschaling – doorgroei realiseren. De eerste concrete stappen en resultaten zijn reeds zichtbaar en zullen in 2024 worden gecommuniceerd middels artikelen, diepte-interviews en mogelijk ook een film. De gouden zaaier De Gouden Zaaier, een initiatief van Van Gogh NP en IVN Natuureducatie, is een jaarlijkse onderscheiding aan drie concrete projecten van een persoon, een bedrijf of een vrijwilligersorganisatie. De onderscheiding bestaat uit een trofee en een geldbedrag van € 1000, om in te zetten voor activiteiten voor een mooiere, groenere en gezondere samenleving. De Gouden Zaaier is afgeleid van het beroemde schilderij van Vincent van Gogh, maar heeft een bredere betekenis. Door mensen te belonen met een Gouden Zaaier, zaai je weer nieuwe ideeën bij anderen. Naast zaaien gaat het ook over oogsten. Door de verhalen van de initiatiefnemers een podium te geven en hun verhalen te delen met de partners van Van Gogh NP, vrijwilligers en andere belangstellenden in Brabant. Iedere partner in Van Gogh NP kan daarvoor jaarlijks een aansprekend project uit het eigen netwerk nomineren. Het aangemelde project moet letterlijk zichtbaar zijn (of worden) in het landschap. Het moet een bijdrage leveren aan de duurzame ontwik- keling van de eigen omgeving. Tijdens ‘Leve de Natuur’ op 3 september 2023 zijn de eerste 3 Gouden Zaaiers uitgereikt. • Baanderherencollege in Boxtel. Een project om vakmanschap te leren door het gebruik van populierenhout als gebiedseigen hout te verwaarden en daarmee een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het karakteristieke populieren-cultuurlandschap en om de vrijkomende houtoogsten toe te passen in de bouw. • De Kleine Aarde in Boxtel. Vanwege het 50-jarig bestaan organiseert Stichting De Kleine Aarde verschillende projecten. Het zet zich in voor behoud, versterking en toegankelijk maken van de waarden van De Kleine Aarde. • Stichting Van Gogh Helvoirt. Vrijwilligers in Helvoirt nemen het initiatief om jaarlijks akkerranden in te zaaien met zonne- bloemen. Voor een mooier landschap, betere beleving van Van Gogh's erfgoed en een betere biodiversiteit.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=