Jaaroverzicht 2023

24 25 Betrokkenheid horeca- en recreatieondernemers (Recreatie) Ondernemers spelen een cruciale rol in het realiseren van een gastvrije beleving en het als ambassadeur en intermediair uitdragen van het gedachtengoed van Van Gogh NP. Door het mobiliseren en faciliteren van ondernemers met kennis over het Van Gogh NP en door het creëren van een ondernemersnetwerk dat actief bezig is met product - en arrangement ontwikkeling is het ambassadeurschap en de duurzame gastvrijheidsbeleving naar de gast vergroot. De facilitering bestond uit het ontwikkelen en aanbieden van een E-learning module, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het verzorgen van een cursus Gastheerschap. De Gastheren en -vrouwen worden gepromoot via de kaart op de website van Van Gogh NP en er is een online toolkit ontwikkeld met middelen die zij in kunnen zetten op hun eigen websites. De Van Gogh NP website met de kaart en de e-learning blijft in de lucht en blijft worden gepromoot. De cursus Gastheer van het landschap zal nog meerdere keren worden herhaald. Tevens hebben de Gastheren- en vrouwen meegedacht over ‘2024: Het jaar van de Zonnebloem’. Zij gaan, in afstemming met Van Gogh NP, zelf met initiatieven aan de slag. Per 1 januari 2024 is Hiswa-Recron partner geworden van Van Gogh NP. Landschapsbiografie Een landschapsbiografie is een aansprekende en succesvolle manier om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het landschap van een bepaald gebied voor een breed publiek toegankelijk te maken. De Landschapsbiografie van de Dommel is via de publicatie ‘Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie’ opgeleverd, met een drukbezochte boekpresentatie op 21 april 2023 in het kader van het 650-jarig bestaan van waterschap De Dommel. Het is een omvangrijk naslagwerk van 2 delen met in totaal 1200 pagina’s. Een standaardwerk en levensloop voor het gehele stroomgebied van de Dommel, dat de landschappelijke en historische rijkdom voor een breed publiek toegankelijk maakt, dat als inspirerende basis en verbindende onderlegger kan dienen voor economische, recreatieve en ruimte- lijke ontwikkelingen in het gebied en dat de kennis levert omtrent het ecologisch functioneren én het functioneren van het watersysteem. Deels ook digitaal ontsloten. En als afgeleide zijn 12 fysieke projecten en diverse begeleidende activiteiten (publieksactiviteiten/ bijeenkomsten, onderzoek en educatie) uitgevoerd. Met ‘Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie’ als basis is een Leader-aanvraag voor Het Groene Woud ingediend (begin december 2023 beschikt), zodat de spin-off komende 5 jaar nog verder wordt uitgebreid. En er is ook een vervolgstudie naar de impact en het optimaliseren van het sturende vermogen in de praktijk van landschapsbiografieën gestart door Arcadis, in opdracht van RCE en Waterschap De Dommel. In januari 2022 is door projecttrekker gemeente Breda opdracht verleend aan Bureau StadLosOmLand voor het maken van de Verkenning Landschapsbiografie De Mark/Baronie. De Verkenning is in februari 2023 opgeleverd. Het resultaat van de Verkenning is een teaser waarin is omschreven hoe en op welke wijze de landschapsbiografie kan worden vormgegeven. Hiermee is een eerste stap gezet in een mogelijke realisatie van een landschapsbiografie De Mark/Baronie. De periode na februari was met name gericht op het verkrijgen van bestuurlijke commitment van alle deelnemende gemeenten en het Waterschap en eventuele ondersteunende organisaties. Ondanks de (h)erkenning en het enthousiasme bij de bestuurders heeft dit (nog) niet geleid tot een gezamenlijk bestuurlijk commitment op een vervolgtraject: realisatie van de Landschaps- biografie Mark.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=