Jaaroverzicht 2023

4 PROJECTEN OP WEG NAAR STATUS NATIONAAL PARK NIEUWE STIJL Natuurbeleving Nadat al vier Van Gogh NP thematische wandelroutes waren opgeleverd in 2022, werd de vijfde en laatste route in Helvoirt in juni 2023 opgeleverd. Later dan gepland, vanwege de zoektocht naar een passende oplossing met gemeente en grondeigenaren; deze is begin 2023 gevonden naar ieders tevredenheid. Met de routes zijn belevenisvolle wandelingen over het knooppuntennetwerk gerealiseerd, waarbij kwetsbare natuur is vermeden en, waar dat kon, de koppeling is gelegd met bezoekbare beleefbare plekken, zoals Van Gogh monumenten, bijzondere landschappen, zandpaden, horeca/ rustplekken en boerderijen met verkoop van streekproducten. Daarbij is door het Routebureau van VisitBrabant samengewerkt met betreffende gemeenten en grondeigenaren (particulieren, waterschappen, terreinbeheerders), voor benodigde vergunningen en toestemming. Daarnaast is samengewerkt met recreatie-/horecaondernemers, influencers, boeren/producenten van streekproducten aan de routes én met vormgevers en fotografen voor bewegwijzering en routebrochures. De routes zullen jaarrond worden opgenomen in diverse wandelmagazines. Educatiestrategie Het Van Gogh NP wil het vliegwiel zijn voor de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. Educatie helpt het vliegwiel op gang te brengen, door het ontwikkelen van een integrale en gedragen educatiestrategie, door het verbinden, versterken en het ondersteunen van het aantal vrijwilligers dat zich betrokken voelt en ambassadeur en door het aanwakkeren van trots en betrokkenheid door middel van unieke en verrassende leerervaringen. In 2023 is, middels een enquête onder educatieve partners, meer zicht gekregen op het huidige aanbod en bereik van de educatieve inspanningen en welke activiteiten goed passen binnen de educatiestrategie. De resultaten zijn gebruikt voor het op 30 november 2023 bij LNV ingediende ambitieplan Educatie en communicatie 2024-2028. In de bestaande netwerken van vrijwilligers zijn diverse presentaties geweest over het overkoepelende verhaal van het Van Gogh NP. Mensen zijn in beweging gebracht met hulp van: - ‘De Hommel’ waarmee IVN-ers op zoek zijn gegaan naar bij-vriendelijke initiatieven in de samenleving die de biodiversiteit bevorderen. Op 15 juni is deze prijs voor de eerste keer aan drie IVN-afdelingen uitgereikt. - Natuur en gezondheid waardoor ook mensen in beweging zijn gekomen voor brede welvaart en een gezonde leefomgeving. - “De Gouden Zaaier” ter ondersteuning en als aanjager van sprekende lokale initiatieven. Op 3 september 2023 is, voor de eerste keer, deze prijs aan drie initiatieven uitgereikt: Van Gogh Helvoirt, De Kleine Aarde en het Baanderherencollege (Boxtel). In 2023 is in samenwerking met de Stichting Buiten- school een symposium ‘Naar Buiten’ georganiseerd voor bestuurders, directies en leerkrachten van scholen in de regio. Met organisaties Lentekracht, Peelpioniers en Nature for Health is gebouwd aan een community van Van Gogh NP - pioniers. Ingestoken is op kortdurende concrete activiteiten en programma’s. Een mooi voorbeeld hiervan is Nature For Health, waar samen met Fontys hogeschool een drietal gezonde natuurwandelingen zijn georganiseerd voor studenten in het Van Gogh NP. Van 2021 t/m 2023 zijn een viertal naturebits (een kort, inspirerend leermoment rondom een actueel natuur- thema) georganiseerd met en voor ca. 80 jongeren. Het tweede Groene traineeship (Maatschappelijke Diensttijd van het Ministerie van VWS) vond plaats van september 2022 tot en met januari 2023 met als thema Light up your landscape waarin jongeren op zoek zijn gegaan naar inspirerende verhalen van jongeren, diehoren bij (voor hen) speciale plekken in het Van Gogh NP. 23 22

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=