Jaaroverzicht 2023

26 27 Groen dooraderd In alle landelijke en provinciale beleidsprogramma’s is de doelstelling 10% groenblauwe dooradering opgenomen. Groen dooraderen betekent dat er lijnvormige landschapselementen (hagen, singels, houtwallen) op de kavelgrenzen in het boerenland (m.n. weilanden en akkers) worden gerealiseerd. Door de aanleg van lijnvormige landschapselementen wordt de biodiversiteit, en de beleving van het landschap vergroot (kwaliteitssprong). Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft een uitvoeringsstrategie ontwikkeld en een uitvoeringsplan voor de aanleg van landschaps- elementen opgesteld, met name gericht op het agrarisch cultuurlandschap. Het opgeleverde rapport bevat een goede analyse van bestaande instrumenten/ regelingen, belemmeringen en kansen én aangrijpingspunten hoe de groene dooradering te bevorderen. Het rapport van VNC is de opmaat geweest voor een veel groter en omvangrijker vervolgproject om in Van Gogh NP daadwerkelijk uitvoering te geven aan 10% groenblauwe dooradering, waarvoor in 2023 door LNV een subsidie van € 400.000 is toegekend (ikv Bossenstrategie). Dit projectplan richt zich op de ontwikkeling van een instrumentenkoffer (toegepast in 5 startgebieden in Van Gogh NP) met de potentie om 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied robuust en op gebiedsniveau te realiseren (voor een deel gecombineerd met wandelpaden over boerenland), door de ontwikkeling van een overdraagbare systematiek, met een verleidelijk arrangement/verdienmodel voor boeren/ grond- eigenaren én een matchingstool voor adoptie/ medefinanciering door bedrijven. De systematiek komt tzt beschikbaar voor toepassing in de rest van Nederland.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=