Jaarverslag 2023

37 36 Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Windmolen de Roosdonck, Van Gogh Monument in Nuenen Verwerving Van Gogh Kerk Etten-Leur Noord-Brabant kent maar liefst 46 Van Gogh Monumenten. Dit zijn locaties die vanwege hun waarde voor het leven en werk van Vincent van Gogh tot buitengewoon waardevol erfgoed worden gerekend. Etten-Leur telt vijf Van Gogh Monumenten, waarvan de kerk en de kosterswoning het belangrijkste zijn. De monumentale Van Gogh Kerk en het kostershuisje zijn gelegen op een markante plek aan de Markt in Etten-Leur. Dit is de kerk waar de vader van Vincent van Gogh zeven jaar lang dominee was en waar Vincent regelmatig te vinden was. In Etten liet Vincent van Gogh zich in 1881 voor het eerst registreren als kunstschilder. Negen maanden lang woonde en werkte hij in de pastorie die achter de Nederlands Hervormde Kerk (nu Van Gogh Kerk) stond. Hier had hij ook zijn eerste echte tekenatelier. Het kostershuisje en de Van Gogh Kerk zijn samen als een multifunctioneel gebouw al in gebruik als Van Gogh bezoekerscentrum door de Stichting Vincent Van Gogh Etten-Leur. Beiden zijn eigendom van de gemeente Etten-Leur. In 2020 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is verder onderhandeld over de voorwaarden voor een mogelijke aankoop van deze monumenten door de Van Gogh Sites NV. Uiteindelijk is de verkoop door de gemeente in 2022 on hold gezet. Om de gezamenlijke, provinciale ambities te realiseren, is het plan ontwikkeld voor de uitbreiding van de Van Gogh Kerk met eventueel een aanbouw en een nieuwe inrichting op basis van het bidbook Becoming Vincent. Mede door bemiddeling van de Provincie zijn er in 2023 nieuwe afspraken gemaakt over de verkoop van de Van Gogh Kerk aan de Van Gogh Sites NV. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag worden de laatste details uitgewerkt in een koopovereenkomst. De overdracht staat gepland in de loop van 2024. Vincent van GoghHuis Op 30 maart 1853 werd Vincent van Gogh geboren in Zundert. In Zundert zijn 6 locaties aangemerkt als Van Gogh Monument. Op de plaats van het Vincent van GoghHuis stond destijds de oude pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente. Hier woonde Vincent tot zijn zestiende jaar. Zijn geboortehuis werd in 1903 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe pastorie. Een plaquette van Niel Steenbergen, in de gevel van dit pand, getuigt nog van de honderdste geboortedag van deze beroemde Zundertenaar. Op deze plaats is het Vincent van GoghHuis gerealiseerd, ontstaan door de samenvoeging van twee beeldbepalende gebouwen: De ‘nieuwe’ pastorie en een karaktervolle patriciërswoning. Om de gezamenlijke provinciale ambities te realiseren is het de intentie om het Vincent van GoghHuis uit te breiden en een nieuwe inrichting te realiseren op basis van het bidbook Becoming Vincent, zoals ook in Nuenen en Etten-Leur. In 2023 hebben diverse gesprekken en onderzoeken plaatsgevonden om te bekijken op welke wijze de uitbreiding van het Vincent van GoghHuis in Zundert gerealiseerd kan worden: hoe een optimale bezoekersflow gerealiseerd kan worden en op welke wijze een en ander gefinancierd kan worden. De gesprekken hierover worden in 2024 vervolgd, in samenspraak met het Ontwikkelbedrijf van de Provincie Noord-Brabant. Justine de Jong, communicatiestrategie Van Gogh Brabant Ik begon in 2014 met de marketing en communicatie voor Van Gogh Brabant. De periode daarvoor had ik in Spanje al ontdekt hoe enorm geliefd Vincent van Gogh is, een waar idool in het buitenland. Ik ben opgegroeid in Helvoirt waar, net zoals elders in de provincie, toen nog erg nuchter naar de beroemde inwoner werd gekeken. Daar is de afgelopen 10 jaar verandering in gekomen. Er is nu ook in Brabant veel meer waardering voor de schilder, zijn eigenzinnige benadering van kunst en zijn liefde voor de natuur, het Brabantse landschap en de werkende mens.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=