Jaarverslag 2023

35 34 Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Uitbreiding en opening van Gogh Village Museum Nuenen In nauwe samenwerking met de lokale stichting in Nuenen, zijn in 2019 grote stappen voorwaarts gezet voor dit eerste project van de Van Gogh Sites NV. Met een lening van de gemeente Nuenen is de naastliggende grond aangekocht. Op deze kavel is in maart 2022 gestart met de uitbreiding van het museum. Tevens is met een provinciale bijdrage het monumentale pand verworven waarin het museum reeds gehuisvest was. Vooruitlopend is in de loop van 2021 een bouwteam gevormd met de architect, aannemer en alle betrokken adviseurs/onderaannemers. Eind 2022 is tevens bekendgemaakt dat het nieuwe museum ook een nieuwe naam zou krijgen, geen Vincentre meer Van Gogh Village Museum. Op 31 maart 2023 is het gehele pand, inclusief de interieurbouwkundige werkzaamheden, ontvangstruimte, winkel en horeca, opgeleverd. Vanaf 20 april is het nieuwe museum opengegaan voor proefbezoeken, waarna op 16 mei de officiële, feestelijke opening plaatsvond door H.M. Koningin Maxima, in het bijzijn van alle betrokken partijen en vrijwilligers. Het project is dankzij de grote inzet van alle betrokken partijen volledig volgens planning verlopen. Ontwerp en architectuur Voor de inrichting van het Van Gogh Village Museum zijn bekende partijen uit de museumwereld aangetrokken. Tinker Imagineers ontwierp de tentoonstellingen en Bruns uit Bergeijk produceerde de expositiematerialen. De nieuwbouw van het museum is ontworpen door diederendirrix uit Eindhoven. Dit gerenommeerde architectenbureau heeft een hedendaagse langskap-boerderij ontworpen als verwijzing naar een boerderij die hier in de tijd van Vincent heeft gestaan. Samen met de aannemer Banbouw en alle betrokken adviseurs en onderaannemers is een uniek gebouw gerealiseerd met grote raampartijen aan de voorkant die verwijzen naar schilderijlijsten en een gevel volledig bekleed met keramische tegelpannen. In het interieur is regionaal populierenhout verwerkt. Designbureau Van Eijk & Van der Lubbe heeft de centrale ontvangstruimte ontworpen. Becoming Vincent: van oorsprong tot meesterschap De vernieuwde vaste tentoonstelling in het Van Gogh Village Museum vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Vincent van Gogh in Nuenen, van zijn studies en schetsen tot zijn meesterwerk De aardappeleters. Van Gogh Village Nuenen werkt nauw samen met de andere Van Goghlocaties in Noord-Brabant die ook vernieuwd worden. In Zundert ligt de focus op Vincents oorsprong en inspiratie en in Etten-Leur staat de passie van de schilder centraal. De drie locaties samen vertellen zo het unieke wordingsverhaal van Vincent van Gogh in Brabant onder de noemer Becoming Vincent. Naast de vaste tentoonstelling worden in Van Gogh Village Museum ook wisseltentoonstellingen georganiseerd. Vincents Lichtlab Nieuw in het museum is Vincents Lichtlab, gerealiseerd in samenwerking met ASML en Van Gogh Brabant. Het Lichtlab richt zich met een combinatie van technologie, kunst en creativiteit op jongere generaties. Ze maken kennis met de eigenzinnige, onderzoekende houding van de schilder en zijn doorzettingsvermogen en kunnen in het Lichtlab zelf de effecten van kleur en licht ontdekken. Partners en financiers – fondsen Het nieuwe museum is gerealiseerd dankzij de financiële en inhoudelijke bijdragen van vele regionale partijen en bedrijven. Dankzij de inzet en bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Nuenen en bijdragen van Brabant-C, Mondriaan Fonds, ASML, Brainport Regiodeal en BPD Cultuurfonds, de certificaathouders van Van Gogh Sites N.V. en de Vrienden van Van Gogh en Nuenen, heeft de regio Eindhoven, Brabant en Nederland er een culturele attractie van internationale allure bij. Wij danken alle betrokken partijen voor hun steun en vertrouwen en danken ook al betrokken vrijwilligers (circa 200), die het gehele proces mede ondersteund hebben en nu dagelijks weer zorgen voor de ontvangst van alle gasten. In lijn met de doelstellingen van de Van Gogh Sites Foundation, verwerft de Van Gogh Sites NV Brabantse Van Gogh Monumenten en draagt daarmee bij aan de zorg voor een gezonde exploitatie. De Van Gogh Sites NV heeft als doel het verkrijgen, beheren, exploiteren, ontwikkelen en verhuren van deze bijzondere Van Goghlocaties om dit erfgoed aan toekomstige generaties door te kunnen geven. In 2018 is de NV opgericht en zijn de voorbereidende gesprekken gestart over de aankoop van de eerste drie panden: Van Gogh Village Museum in Nuenen en het ernaast gelegen bouwperceel, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en het Vincent Van GoghHuis in Zundert. Uitgifte certificaten Via de uitgifte van certificaten van aandelen in de NV worden particulieren en bedrijven opgeroepen bij te dragen aan het vormen van het benodigde kapitaal. Bedrijven en particulieren kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het leven van Vincent van Gogh in Brabant. Diverse particulieren, instellingen en bedrijven kochten al vastgoedcertificaten bij de NV en schonken tegelijkertijd een bedrag van €1.000 per gekocht certificaat aan de Van Gogh Sites Foundation. Mede met deze middelen worden de Van Gogh Monumenten aangekocht, verbouwd en ingericht. De Van Gogh Sites Foundation is een culturele ANBI-stichting. De Foundation is aangemerkt als een ‘goed doel’ in het kader van de Belastingwet en de Geefwet en daarmee zijn deze schenkingen fiscaal aftrekbaar. Bovendien betaalt de Foundation als ANBI-stichting geen belasting over de schenkingen die daardoor voor 100% ten goede komen aan de beschreven doelstellingen. In 2023 zijn diverse certificaten verkocht voor de verbouwing en uitbreiding van het Van Gogh Village Museum in Nuenen. 5 Van Gogh Sites NV Collse watermolen, 1884, Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch en de watermolen in Eindhoven

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=