Jaarverslag 2023

39 38 Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Vincent van Gogh (1853 - 1890), Parijs, september-oktober 1887 Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) De Van Gogh Sites Foundation hanteert en onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. Die Code is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door het bestuur te stimuleren. Door de Code te hanteren laat de stichting zien dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur volgt. De Code biedt handvatten voor het handelen in uiteenlopende, vaak complexe situaties zoals bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Het bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen van bestuursleden en de belangen van de stichting. Ook wordt elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en bestuursleden vermeden. Een bestuurslid neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij of zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. In 2023 is geen sprake geweest van belangenverstrengeling of een tegenstrijdig belang. Een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden staat in de bijlage. De raad van toezicht van de Foundation heeft een wisseling gekend in 2023: de voorzitter is gewisseld en er zijn twee nieuwe toezichthouders aangetreden en twee toezichthouders afgetreden. In 2023 hebben er vijf vergaderingen plaatsgevonden waarin zowel de operationele als financiële voortgang zijn besproken. Naast de raad van toezicht is er een adviesraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale besturen van de Van Gogh Kerk, het Vincent Van GoghHuis en Van Gogh Village Museum. In dit eerste jaar is gezocht naar de optimale taakverdeling en werkwijze tussen bestuur, raad van toezicht en de adviesraad. Deze laatste heeft adviezen geformuleerd voor directie/bestuur, ter bespreking begin 2024. De Van Gogh Sites NV kent een eigen governance en structuur. Om ervoor te zorgen dat de Foundation en de NV in elkaars belangen kunnen blijven opereren is de voorzitter van de Foundation lid van de raad van commissarissen van de NV. 6 Governance Pierre Vandamme, marketingmedewerker Van Gogh Brabant en vrijwilliger Van Gogh Kerk Etten-Leur Mag ik citeren uit een brief (391, sept. 1883, Vincent aan Theo)? Een van de vele citaten waar ik mij helemaal in kan vinden. "Ik die graag het initiatief om te handelen op me neem wegens er een bewijs van opregtheid, een daadzaak bewijzende dat men niet met woorden doch met daden te werk gaat."

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=