Scholengroep Spinoza

4. Personeel In het schooljaar 2022-2023 hebben we met trots kunnen melden dat we erin zijn geslaagd om al onze openstaande vacatures te vervullen en hoogwaardig personeel aan te trekken en te behouden. Dit is het resultaat van onze toewijding aan het aantrekken van talent en het bieden van een ondersteunende en stimulerende werkomgeving. We hanteren verschillende benaderingen om dit te bereiken. We bieden concurrerende salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden, en we streven ernaar om een inspirerende werkcultuur te creëren waarin onze medewerkers gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast investeren we in professionele ontwikkeling en groeimogelijkheden om de kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen. Onze inspanningen om goed personeel aan te trekken en te behouden weerspiegelen onze ambitie om ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We zijn vastbesloten om onze missie voort te zetten en te blijven bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers, in lijn met de waarden van ons visiedocument ‘Spinoza on the move’. 4.1 Professionele leergemeenschap Bij Spinoza hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap. Binnen deze gemeenschap staat de bevoegdheid van onze docenten centraal, aangezien dit een cruciale factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. We zijn verheugd om te melden dat 88% van onze docenten volledig bevoegd is. Deze statistiek sluit aan bij de bredere landelijke trends. Bevoegdheid toont de bekwaamheid en expertise van onze docenten aan; het belang ervan kan daarom niet worden onderschat. Bevoegde docenten beschikken over de juiste kwalificaties en training om effectief les te geven en de educatieve doelstellingen te bereiken. Dit draagt bij aan een hoogwaardige leeromgeving waarin leerlingen de beste kansen krijgen om te groeien en te leren. Het feit dat ons percentage bevoegde docenten in lijn is met landelijke trends is een geruststellend teken. Het laat zien dat we voldoen aan de algemeen aanvaarde normen voor onderwijskwaliteit. Dit bevestigt ons streven om voortdurend te zorgen voor hooggekwalificeerde onderwijzers in onze school, wat een belangrijke pijler is van ons succes en onze toewijding aan het bieden van uitstekend onderwijs aan onze leerlingen. 4.2 Ontwikkeling centraal De ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. We realiseren ons dat de groei en ontwikkeling van onze docenten een cruciale factor is in het bereiken van dat doel. Om die reden hebben we verschillende middelen en kansen gecreëerd om ervoor te zorgen dat onze docenten zich blijven ontwikkelen en hun professionele vaardigheden blijven aanscherpen. Een van deze initiatieven is het individuele opleidingsbudget dat alle medewerkers ontvangen. Hiermee hebben ze de mogelijkheid om externe opleidingen en trainingen te volgen die relevant zijn voor hun vakgebied. Zo kunnen zij hun expertise verder vergroten en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Bovendien hebben we de Haagse Onderwijs Academie (HOA) geïntroduceerd, die het afgelopen jaar aanzienlijk is geprofessionaliseerd. Deze academie biedt een breed scala aan interne opleidingsmogelijk- heden die nauw aansluiten bij de specifieke behoeften van onze medewerkers. We zijn verheugd om te zien dat deze bron van professionele ontwikkeling steeds meer wordt gebruikt door onze medewerkers. Voor schooljaar 2023-2024 staat verdere ontwikkeling van de Haagse Onderwijs Academie op de agenda. We blijven investeren in het verbeteren van het aanbod en het aanpassen aan de veranderende behoeften van onze medewerkers. Op deze manier willen we zorgen voor een optimaal leer- en groeiklimaat, niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ons waardevolle team van docenten en medewerkers. Samen streven we naar voortdurende verbetering en excellentie in het onderwijs dat we bieden. Bij Spinoza staat de kwaliteit van ons onderwijs centraal. Onze docenten en ons onderwijsondersteunend personeel zijn van onschatbare waarde. In de huidige krappe arbeidsmarkt vormt het aantrekken en behouden van hoogwaardig personeel een voortdurende uitdaging. We zijn ons als Spinoza terdege bewust van deze uitdagingen en nemen actieve stappen om hiermee om te gaan. Bij alles wat we doen, houden we vast aan de kernwaarden van ons visiedocument ‘Spinoza on the move’. 41 40

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=