Scholengroep Spinoza

3. FINANCIËN Kengetallen Spinoza (per 31 december) 2022 2021 2020 Eigen vermogen (incl. bestemmingsreserves) 19.006 16.216 13.205 Totaal vermogen 40.305 34.081 25.159 Solvabiliteitsratio 47,16% 47,58% 52,49% Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 67,63% 70,28% 73,03% Liquiditeit 236,70% 260,19% 254,01% Rentabiliteit 6,92% 6,95% -2,51% Weerstandsvermogen 22,94% 20,84% 25,30% Rijksbijdrage | totale baten 94,20% 94,88% 94,70% Personele lasten | Totale lasten 78,88% 81,55% 79,84% Materiële lasten | Totale lasten 21,12% 18,45% 20,16% Aantallen leerlingen per 1 oktober 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dalton College 1.193 1.183 1.212 1.222 1.195 1.191 1.087 1.010 969 945 François Vatel vmbo 442 455 469 425 352 338 333 323 343 334 Gymnasium Novum 704 723 732 727 682 688 736 778 764 763 Sint-Maartenscollege 1.265 1.259 1.252 1.257 1.226 1.196 1.224 1.186 1.224 1.207 Veurs Lyceum 874 916 924 866 807 707 614 620 639 731 Veurs Voorburg 353 361 356 363 357 362 370 366 363 418 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 710 719 712 744 828 866 988 1.071 1.060 1.076 ‘s Gravendreef College Leidschendam 141 151 189 212 241 272 280 295 288 292 Grotius College 955 694* sc Delfland 263 258 PrO Grotius 207 200 ISK Delft 115 232 Rijksbijdrage | totale baten 5.682 5.767 5.846 5.816 5.688 5.620 5.632 5.649 7.190 7.150 Onderstaande kengetallen zijn ontleend aan de balans op kalenderjaarbasis. Het vermogen van Scholengroep Spinoza eind schooljaar 2022-2023 is als volgt: Algemene reserve Reserves scholen Eigen vermogen per 31 juli 31 juli 2022 8.504.068 3.106.260 11.610.328 resultaat 2022/2023 37.335 -288.762 -251.427 31 juli 2023 8.541.403 2.817.498 11.358.901 In het vermogen van Spinoza van zo’n € 11,4 miljoen is nog niet de bestemmingsreserve NPO opgenomen. Per 31 juli 2023 is nog € 5,8 mln NPO-gelden te besteden. Met deze NPO-bestemmingsreserve erbij, ligt het vermogen hoger. De scholen hebben zelf de mogelijkheid om een schoolreserve op te bouwen en kunnen die in beperkte mate jaarlijks inzetten. De schoolreserve zal worden ingezet voor specifieke schooldoeleinden. Voor ISK Delft, PrO Grotius, sc Delfland en Grotius College ontbreken de cijfers van 2014 t/m 2021; deze scholen zijn per 1 januari 2022 toegetreden tot Scholengroep Spinoza. * Grotius College: cijfers exclusief kopklas Voor 2022 en 2021 zijn de cijfers inclusief de vier Delftse scholen; voor 2020 exclusief. Ook uit deze cijfers blijkt de financiële gezondheid van onze scholengroep, ook na de fusie met de vier Delftse scholen. <* * * * * <* 3.4 Kengetallen *> 32 33

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=