Sepsis alarmboek

18 19 BERT KUIPERS, SAMENWERKENDE GEZONDHEIDS FONDSEN. SGF Programmamanager Infectieziekten & AMR (publiek bewustzijn en patiëntenparticipatie) AANPAK INFECTIEZIEKTEN EN SEPSIS: DE HANDEN INÉEN Meer bewustwording nodig Vanuit de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) leveren we graag een bijdrage aan dit indrukwekkende SepsisAlarm boek. Dit boek sluit nauw aan op onze inspanningen om meer aandacht te vragen voor infectieziekten. Zo hebben wij medio 2023 verhalen van 18 ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals over de impact van infectieziekten en antimicrobiële resistentie (AMR) gebundeld. Aangezien er bij onze achterban, mensen met een chronische aandoening en nogal eens verminderde afweer, vaak een verhoogd risico bestaat op sepsis, wordt er in de verhalen ook gesproken over deze ziekte. Zo komt onder andere Idelette, initiatiefnemer van ‘Sepsis en Daarna’, in onze publicatie ‘Leven met een infectieziekte: persoonlijke verhalen van impact en veerkracht’ aan het woord. Gezien de grote overlap tussen infectieziekten en sepsis, vinden de SGF het van belang om elkaar te versterken en samen te werken aan meer bewustwording. Samenwerkende gezondheidsfondsen De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 22 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten, met als missie ‘langer gezond leven voor iedereen in Nederland’. Samen zetten we ons in voor ziekte- overstijgende onderwerpen zoals preventie, kwaliteit van leven en immunologisch onderzoek. Daarnaast draagt SGF als verbinder en agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren. Als individuele gezondheids-fondsen investeren we elk in onderzoek, zorginnovatie en geven we voorlichting en advies. Als SGF werken we gezamenlijk aan overkoepelende thema’s en genereren we maatschappelijke impact. Met een achterban van ruim 4,5 miljoen huis-houdens en een groot netwerk in zorgveld, politiek en bedrijfsleven hebben we een sterke maatschappelijke positie verworven. Toename problemen rond infectieziekten, resistentie en sepsis Toenemende problemen in de behandeling van infectieziekten en mogelijk nieuwe pandemieën bedreigen zowel de volksgezondheid als onze manier van leven fundamenteel. Medische ingrepen worden steeds gecompliceerder door infecties die moeilijker te behandelen zijn vanwege antimicrobiële resistentie. Daarmee neemt ook de kans toe dat infectieziekten steeds vaker zullen voorkomen en meer mensen een sepsis krijgen. Als we niets doen om dit probleem op te lossen, zullen zelfs eenvoudige infecties (die iedereen kan oplopen) vaker levensbedreigend worden. De SGF vinden dat er in de samenleving meer aandacht moet komen voor de impact van infectieziekten. We bundelen daarom de krachten om de maatschappelijke én persoonlijke gevolgen van infectieziekten en resistentieproblemen te beperken. De handen inéén Het is belangrijk dat de aanpak van infectieziekten en sepsis groter maatschappelijk draagvlak krijgt, dat deze thema’s hoog op de agenda staan van politici en beleidsmakers, dat daarbij de stem van patiënten beter wordt gehoord en dat publieke bewustwording naar een hoger niveau wordt getild. De persoonlijke verhalen zijn de drijfveren voor ons als gezondheidsfondsen. Dit boek is vanuit dezelfde motieven tot stand gekomen. Laten we de krachten bundelen en de handen inéén slaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=