Sepsis alarmboek

16 17 overleving nadien. Maar liefst één op de drie patiënten wordt binnen drie maanden na sepsis opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, wat in de meerderheid van de gevallen vanwege een recidief infectie is. Het is erg belangrijk adequate nazorg te leveren, om het risico op heropnames te verlagen en de kwaliteit van leven te verhogen. Ondanks deze feiten, is sepsis een relatief onbekend ziektebeeld: uit een door ons uitgevoerde enquête bleek dat 70% van de algehele bevolking nog nooit van sepsis gehoord had! Ook in het ziekenhuis wordt het vaak niet als dusdanig geregistreerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sepsis ook vanuit de overheid weinig aandacht krijgt. Ik zet mij in voor deze verandering als bestuurslid van Stichting Sepsisnet (www.sepsisnet.nl). Onze missie is het vergroten van de bekendheid van sepsis, het verbeteren van de vroege herkenning, het uitbreiden van kennis over de behandeling en het overtuigen van beleidsmakers om financiering te genereren voor onderzoek. Als leider van de onderzoekslijn “vroege sepsis” richt ik mij op de kritieke strijd tegen sepsis. ‘UIT EEN DOOR ONS UITGEVOERDE ENQUÊTE BLEEK DAT 70% VAN DE ALGEHELE BEVOLKING NOG NOOIT VAN SEPSIS GEHOORD HAD!’ Mijn groep voert translationeel onderzoek uit om de herkenning van vroege sepsis te verbeteren, risicomarkers te identificeren om de reactie op de behandeling te voorspellen en nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen. Dit doen we om zowel de kort- als de langdurige resultaten voor patiënten met sepsis te verbeteren, waarbij we expliciet aandacht hebben voor het hele ziektetraject: van één jaar voor de ziekte tot lang na ontslag. ‘Acutelines’ (www.acutelines.nl) is een belangrijke tool in deze strijd. Wij verzamelen gezondheidsgegevens vanaf de pre-ziekenhuisfase tot lang na ontslag, gecombineerd met vitale parameters (zoals bloeddruk, hartslag) en elektrofysiologische signalen (zoals hartfilmpjes) en bloed voor nader onderzoek. Deze gegevens en materialen gebruiken we om vroege risicomarkers en patronen te vinden die gebruikt kunnen worden om vroegherkenning te verbeteren en de reactie op de behandeling te voorspellen. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden om nieuwe diagnostische tests te ontwikkelen, maar zijn ook de basis voor vervolgonderzoek in het laboratorium: hier ontrafelen we de mechanismen die leiden tot orgaanfalen om zo nieuwe behandelingen te maken. Het overkoepelde doel van de onderzoekslijn is om “personalized medicine” te ontwikkelen: voor elke patiënt de best passende behandeling. Meer informatie over ons onderzoek vindt u: www. sepsisonderzoek.nl. Samen streven we naar een toekomst waarin sepsis niet langer een dodelijke bedreiging is, maar een ziekte die we kunnen herkennen, behandelen en overwinnen door middel van innovatieve therapeutische benaderingen. WAT IK MEE WIL GEVEN? Belangrijk is erkenning van de urgentie rondom sepsis door de overheid, zodat er structurele ondersteuning beschikbaar komt voor gezondheidszorgprofessionals om samen met de overheid de bekendheid te vergroten en financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor onderzoek naar sepsis. www.sepsisnet.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=