Scholengroep Spinoza

Naast het kalenderjaarverslag maken we bij Spinoza ook een schooljaarverslag. Ons denken gaat namelijk meer in schooljaren. In de voorbereiding op dit schooljaar is vanuit het Ministerie van OCW aangegeven dat we in verband met corona scenario’s moesten voorbereiden. Gelukkig zijn we dit jaar vooral met andere zaken bezig geweest. Wel zien we dat het ziekteverzuim hoog is. Een deel daarvan zit in corona en long covid, maar we merken ook dat de belasting van velen in het onderwijs hoog is. Voorwoord Door beperkingen en online onderwijs zijn er - vooral op sociaal terrein - achterstanden ontstaan en daar heeft de hele samenleving mee te maken. In de klas, maar ook tussen collega’s zien we vaker ongeduld. Het is natuurlijk geweldig dat de overheid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel middelen beschikbaar heeft gesteld, maar daardoor lijkt het probleem ‘financieel’ opgelost te kunnen worden. We hebben echter vooral tijd en geduld nodig. Door al dat extra geld zijn er veel projecten gestart, waardoor de tekorten op de reguliere arbeidsmarkt fors zijn toegenomen. Het invullen van vacatures wordt steeds lastiger en we zien dat leidinggevenden de onmogelijke opgave hebben om vervangers te vinden voor uitval van lessen door ziekte. Toch ben ik van mening dat het nog steeds meer dan de moeite waard is om bij Scholengroep Spinoza te werken. Zo hebben we naast de samenwerking met VO Haaglanden in de Haagse Onderwijs Academie, met een mooi scholingsaanbod voor alle medewerkers, in maart 2023 eindelijk weer een Spinoza-studiedag gehad. ‘Spinoza on the Move’ in de Fokker Terminal in Den Haag was een uitgelezen kans om de contacten tussen de scholen met alle collega’s aan te halen. Dit schooljaar was de onderwijsinspectie weer in staat om scholen te bezoeken. We hebben op veel locaties meegewerkt aan themaonderzoeken. Drie locaties hebben een zeer uitvoerig bezoek gehad, namelijk Dalton College in Voorburg, Grotius College in Delft en ISK Delft. Dalton College had daarvoor nog een daltonvisitatie en die leidde tot de conclusie dat het Dalton College ook de komende vijf jaar weer het daltonpredicaat mag voeren. Hoewel we als bestuurders de bezoeken aan de scholen in Delft na de fusie op 1 januari 2022 aan de vroege kant vonden, hebben alle scholen van de inspectie een voldoende gekregen en natuurlijk een aantal opdrachten waar ze mee aan de slag gaan. Desalniettemin willen we dit voorwoord nog even gebruiken om ISK Delft extra in de spotlights te zetten. Zowel de school, de leerlingen als de collega’s. Voor ISK Delft was schooljaar 2022-2023 een bizar jaar. Zo is de school enorm gegroeid en is het de schoolleiding gelukt om toch weer nieuwe collega’s te vinden, ook al waren er geen lokalen. Zelfs de tijdelijke huisvesting is een periode dicht geweest door sloopwerkzaamheden naast het gebouw. Er is zelfs uitgeweken naar een hotel en er konden tijdelijk wat lokalen worden gebruikt bij SBO Laurentius. Voor kinderen uit onveilige landen zou de start in ons onderwijs toch in fatsoenlijke huisvesting moeten plaatsvinden. Er is inmiddels zicht op nieuwe tijdelijke huisvesting dit schooljaar, al zal daarvoor weer verhuisd moeten worden. Wel heel veel waardering voor de collega’s, die de leerlingen er doorheen gesleept hebben. Naast de vragenlijsten voor de inspectiebezoeken zijn scholen ook afgelopen schooljaar weer bestookt met allerlei vragenlijsten en enquêtes: verzoeken van gemeente, inspectie, GGD, JGZ, samenwerkingsverband, ministeries, universiteiten en onderzoeksinstellingen om ‘even wat vragen uit te zetten bij leerlingen en/of collega’s’. Waarschijnlijk goed bedoeld, maar wat ons betreft schieten we een beetje door. Voor Veurs Voorburg was dit schooljaar heel bijzonder, omdat eindelijk - er werd al ruim 20 jaar over gesproken - een nieuw gebouw kon worden geopend. Aan de Delflandlaan in Voorburg is een mooie school verrezen, waarvan de opening uitgebreid is gevierd. In maart 2023 kwam daar ook nog een nieuwe directeur bij: Laura Roek. In april 2023 werd Harm Lelieveld de nieuwe rector voor het Grotius College. En omdat kort voor de zomervakantie enkele collega’s hun vertrek aankondigden, zal het SDO er in het nieuwe schooljaar weer anders uitzien. Maar niet alleen het SDO, ook het College van Bestuur verandert. De raad van toezicht heeft immers in maart besloten om het CvB uit te breiden, zodat de omvang van het bestuur beter past bij de complexiteit van Spinoza en de uitdagingen van de toekomst. Met hartelijke groet, Peter Lamers en Leonie Drabbe College van Bestuur Scholengroep Spinoza 7 6

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=