Scholengroep Spinoza

2. Huisvesting en facilitaire zaken De afdeling huisvesting & beheer van Scholengroep Spinoza is in ontwikkeling sinds de besturenfusie en daarmee de groei van het aantal locaties van 10 naar 14. In schooljaar 2021-2022 zijn de eerste stappen gezet om de organisatie in te richten op het bedienen van meer locaties. Toen is, mede op basis van de in 2021 opgestelde ‘Strategische Verkenning Afdeling Huisvesting & Beheer’, besloten om het aantal adviseurs op het Buro uit te breiden van twee naar drie. In schooljaar 2022-2023 is deze opzet verder uitgewerkt en is de verdeling van taken en onderwerpen uitgesplitst naar drie deelgebieden: 0 Huisvestingsbeleid en -projecten In deze portefeuille vallen de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten en de beleidsmatige kant van de huisvesting. Voorbeelden zijn begrotingen, subsidieaanvragen en het ambtelijk contact met de gemeenten waarin onze scholen staan. 0 Planmatig (groot) onderhoud en contractonderhoud Kern van deze portefeuille is het bouwtechnisch beheer van de locaties. De voornaamste onderdelen zijn de regie over de meerjarenonderhoudsbegroting en -planning en het beheer van de (grotere) onderhoudscontracten 0 Facilitaire zaken Hieronder vallen ‘soft services’ als schoonmaak, RI&E, facilitaire inkoop en contractbeheer. Op 1 februari 2023 is de nieuwe ‘adviseur onderhoud & beheer’ met de portefeuille planmatig (groot) onderhoud en contractonderhoud gestart. Met de uitbreiding van de afdeling en de vergroting van expertise op het gebied van technisch gebouwbeheer zal de taakverdeling tussen scholen (decentraal) en Buro (centraal) ook worden doorontwikkeld. Er ontstaat meer ruimte om processen en (contract-)inkoop centraal aan te sturen, waardoor we onderhoud en beheer van de gebouwen efficiënter en voordeliger kunnen inregelen. Deze ontwikkeling, die de Afdeling H&B samen met de facilitaire mensen van de scholen uitwerkt, zal ook de komende jaren doorlopen. 2.1 Huisvestingsbeleid en -projecten Ingebruikname en officiële opening Veurs Voorburg Het schooljaar 2022-2023 was voor Veurs Voorburg het eerste schooljaar in het nieuwe gebouw aan de Delflandlaan. In oktober 2022 is het gebouw feestelijk geopend door wethouder Keus van de gemeente Leidschendam- Voorburg, samen met een aantal (oud-)leerlingen en in bijzijn van een groot aantal genodigden. Symbolisch is een lint doorgeknipt en is het glas geheven op de nieuwbouw. Na de openingshandeling waren er rondleidingen door het nieuwe pand. Inmiddels heeft de school het eerste schooljaar erop zitten. Na een periode van wennen aan de nieuwe omgeving, krijgt het gebouw steeds meer ziel. Vervolg nieuwbouw Sint-Maartenscollege Het gebouw van het Sint-Maartenscollege, dat grotendeels dateert van 1966, is verouderd en aan vervanging toe. In 2021 is in samenwerking met gemeente Leidschendam-Voorburg de eerste stap gezet in dit proces: het opstellen van een Programma van Eisen door de school, waarin de ruimtelijk-functionele en technische uitgangspunten voor een nieuw gebouw zijn geformuleerd. Op basis hiervan is gestart met een zogenaamde massastudie, waarin is onderzocht hoe de uitgangspunten het best kunnen worden ingepast in de bestaande schoollocatie. De massastudie is uitgevoerd door Rothuizen Architecten en Adviseurs, in samenspraak met de gemeente, Scholengroep Spinoza en het Sint-Maartenscollege. Uit de studie volgden een aantal leidende principes voor het vervolg van het proces. Deze uitgangspunten zijn door de gemeente overgenomen en vastgelegd in een ruimtelijk kader, waarin ook de eisen en ambities ten aanzien van groen, beeldkwaliteit en duurzaamheid zijn opgenomen. In juli 2023 is dit Ruimtelijk kader Sint-Maartenscollege in de gemeente- raad van Leidschendam-Voorburg formeel vastgesteld. Scholengroep Spinoza heeft daarmee groen licht gekregen om de volgende stap in het proces op te starten: het formeren van een ontwerpteam dat een gebouwontwerp voor het nieuwe Sint-Maartenscollege gaat maken. 23 22

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=