GGZ inGeest

Externe samenwerking De verhouding tussen zelf behandelen, kennis overbrengen en consultatie bieden gaat veranderen: die laatste twee worden veel fundamenteler in ons werk. Dat leidt op regionale schaal tot nieuwe vormen van samenwerking en tot een effectievere inzet van schaarse capaciteit. Wij zetten in op: • Het bevorderen van kennis over psychische aandoeningen in het sociaal domein, de sociale basis, bij huisartsen en andere zorgaanbieders. We dragen bij aan het vroegtijdig signaleren en behandelen van problematiek en het voorkomen van onnodige instroom. • Het gezamenlijk organiseren van de triage en toeleiding – onder meer via mentale gezondheidscentra – voor cliënten met multiproblematiek op zo’n manier dat cliënten direct de juiste hulp of ondersteuning ontvangen. • ‘De juiste zorg op de juiste plek’ door onze expertise in te brengen in andere omgevingen, zoals bijvoorbeeld beschermd wonen. • Effectievere (en geformaliseerde) samenwerking met welzijnspartijen om herstel te bevorderen. • Een efficiënte uitwisseling van gegevens tussen samenwerkingspartners, met systemen en protocollen die zorgen voor veilige en wettelijk conforme gegevensuitwisseling en privacy voor de cliënt. 60

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=