GGZ inGeest

Eenduidigheid verbetert onze interne samenwerking. We vinden elkaar makkelijker en op een natuurlijke manier, als we helder zijn over verantwoordelijkheden, taken en rollen, en iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Daarom zorgen we voor een voortdurend geactualiseerd overzicht van wie waar werkt en wat zijn of haar expertise is. Daarnaast bevorderen we de samenwerking en kennisdeling in interne expertisenetwerken. Daar werken we multidisciplinair en over de organisatieonderdelen heen. Verder gaan we door met het stroomlijnen en digitaliseren van logistieke processen en onderlinge verwijzingen. We werken toe naar een eenduidig proces voor een snellere doorstroom, minder handelingen en minder indirecte uren. Op die manier hebben behandelaren meer tijd voor direct cliëntcontact en kunnen we de wachtlijsten terugdringen. Eenduidigheid zorgt ook voor transparantie naar cliënten en verwijzers. En tenslotte vormt helderheid over hoe we de zorg verlenen ook de beste basis om te verantwoorden waarom we er indien nodig van af willen wijken. Het is de basis van waaruit we de zorg kunnen verbeteren. Want zonder enige standaardisatie is er geen basis om gestructureerd te evalueren. 59

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=