Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 48 6.3 Kansenkaarten zon en wind De eerste vraag die speelt bij het mogelijk maken van grootschalige grondgebonden 19 initiatieven voor duurzame opwek van zon- en windenergie, is waar we dit in Borne geschikt vinden. Om die vraag te beantwoorden hebben wij een beroep gedaan op externe adviesbureaus (Witteveen & Bos en N+L Landschapsontwerpers). Om initiatiefnemers en bewoners snel een beeld te geven wat geschikte, mogelijk geschikte en bij voorbaat uitgesloten gebieden voor zonnevelden en windturbines in Borne zijn, zijn kansenkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn opgesteld samen met de meedenkers (zie hoofdstuk 6.7) in de gemeente. De kaarten staan op pagina 51, 52 en 53. De nadere toelichting op deze kansenkaarten is opgenomen in bijlage 5A voor zon en 5B voor wind. Of initiatieven daadwerkelijk realiseerbaar zijn binnen geschikte en mogelijk geschikte gebieden, bepalen we vervolgens met het toetsingskader. Zie voor de uitgangspunten van het toetsingskader paragraaf 6.5. Op pagina 54 is een kansenkaart voor zon op daken van woningen en bedrijven opgenomen, de zogenaamde potentie. Het beschermde dorpsgezicht, de historische kern, van Borne is daarbinnen rood gearceerd vanwege de extra beperkende voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen. De meest actuele versie van deze kaart is online te vinden o p www.zonnedakje.nl/overijssel. Daar kun je tevens zien waar al zon op dak is gerealiseerd en welke daken wel en niet geschikt zijn. KANSENKAART ZON De basis voor de kansenkaart voor zonnevelden bestaat uit een landschappelijke waardering die voor het buitengebied is opgesteld. Dit is tot stand gekomen door een uitgebreide landschapsanalyse van het buitengebied van Borne (Landschapsanalyse Borne, ruimtelijke analyse & waardering, 2020-09-04 opgesteld door N+L 19 Initiatieven die verbonden zijn met de begane grond, dus niet op daken. Landschapsontwerpers). Duurzame opwek van zonne-energie is uitgesloten in gebieden met een zeer hoge landschappelijke waarde. In Borne zijn dit bijvoorbeeld gebieden die vallen onder Natuur Netwerk Nederland en waardevolle landschappen die voor een groot deel nog in de oorspronkelijke staat verkeren. Op de kaart zijn deze gebieden in rood aangegeven. Gebieden met een hoge landschappelijke waardering zijn op de kaart in oranje aangegeven. In deze gebieden is opwek van zonne-energie mogelijk, mits er aan de ruimtelijke voorwaarden in het (nader uit te werken) toetsingskader wordt voldaan. Voor de randen van de Zenderense Es geldt dat de gebieden ondanks de hoge landschappelijke waardering uitgesloten worden voor initiatieven voor zonenergie omdat de randen onlosmakelijk verbonden zijn met de hoger liggende delen van de Zenderense Es die een zeer hoge waardering kennen. Gebieden met een basis landschappelijke waardering zijn op de kaart in het groen aangegeven. Dit zijn de gebieden die in principe het meest geschikt zijn voor het ontwikkelen van zonneprojecten. Initiatieven in deze gebieden zullen eveneens moeten voldoen aan de ruimtelijke voorwaarden in het toetsingskader. De voorwaarden van landschappelijke inpassing zijn hier minder streng dan in de oranje gebieden. “Als we de plekken voor zonneparken goed uitzoeken, hoeft trouwens bijna niemand daar last van te hebben” - August ten Berge Voor alle initiatieven geldt dat de eigenaar van de grond uiteindelijk bepaalt of ergens zonnepanelen worden geplaatst of niet.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=