Energievisie Borne

VOORWOORD 4
1. Inleiding 6
1.1 Waarom de Energievisie? 6
1.2 Positie en doel van de Energievisie 7
1.3 Leeswijzer 7
2. AMBITIE EN STRATEGIE 9
2.1 Ambitie 2050 - toekomstbeeld 9
2.2 Strategie: speerpunten om daar te komen 9
3. Doelen tot 2030 11
3.1 We zijn al aan de slag 11
3.2 Doelen Borne 2030 CO2-reductie 11
3.3 Monitoring 13
3.4 Meedoen 13
4. energiebesparing 16
4.1 Huishoudens 16
4.2 Bedrijven, industrie en agrariërs 18
4.3 Maatschappelijk vastgoed 18
4.4 Verkeer- en vervoersdeelnemers 19
4.5 Meedoen 20
5. aardgasvrij 23
5.1 Inleiding 23
5.2 De transitieopgave in Borne 24
5.3 Uitgangspunten warmtetransitie in Borne 26
5.4 Isoleren is altijd goed 27
5.5 Beschikbare warmtebronnen in Borne 28
5.6 Welke techniek voor welke woning? 34
5.7 Wat gaan we de komende jaren doen? 35
5.8 Handelingsperspectief voor bewoners 40
5.9 Rol van de gemeente 41
5.10 Financieringsmogelijkheden 42
5.11 Kosten van de warmtetransitie 43
5.12 Meedoen 44
6. Grootschalige opwek van duurzame energie 46
6.1 Visie op duurzame opwek in Borne 46
6.2 Doelen tot 2030 46
6.3 Kansenkaarten zon en wind 48
6.4 Scenario voor zon 55
6.5 Voorwaarden voor initiatieven grootschalige opwek 55
6.6 Groene leges 57
6.7 Meedoen 57
7. MEEDOEN EN ZICHTBAARHEID 60
8. Uitvoeringsagenda EN BEGROTING 63
BIJLAGE 1 – ENERGIEBESPARING 65
BIJLAGE 2 – BOUWPERIODE EN ISOLATIEGRAAD 66
9. 66
BIJLAGE 3 – TOELICHTING WARMTETECHNIEKEN 67
BIJLAGE 4 – AQUATHERMIE 71
BIJLAGE 5A – TOELICHTING OP DE KANSENKAART ZON 72
BIJLAGE 5B – TOELICHTING OP DE KANSENKAARTEN WIND 73
BIJLAGE 5c – ONDERZOEKEN ZON- EN WINDONTWIKKELING 75
BIJLAGE 6 – SCENARIOKAART ZONOPSTELLINGEN 76
BIJLAGE 7 – UITVOERINGSAGENDA 78
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=