Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD .....................................................................................................4 1. INLEIDING..................................................................................................6 1.1 Waarom de Energievisie? ........................................................................................6 1.2 Positie en doel van de Energievisie.........................................................................7 1.3 Leeswijzer ..................................................................................................................7 2. AMBITIE EN STRATEGIE .............................................................................9 2.1 Ambitie 2050 - toekomstbeeld................................................................................9 2.2 Strategie: speerpunten om daar te komen ............................................................9 3. DOELEN TOT 2030...................................................................................11 3.1 We zijn al aan de slag .............................................................................................11 3.2 Doelen Borne 2030 CO 2 -reductie .........................................................................11 3.3 Monitoring ...............................................................................................................13 3.4 Meedoen..................................................................................................................13 4. ENERGIEBESPARING................................................................................16 4.1 Huishoudens............................................................................................................16 4.2 Bedrijven, industrie en agrariërs............................................................................18 4.3 Maatschappelijk vastgoed .....................................................................................18 4.4 Verkeer- en vervoersdeelnemers ..........................................................................19 4.5 Meedoen..................................................................................................................20 5. AARDGASVRIJ .........................................................................................23 5.1 Inleiding ...................................................................................................................23 5.2 De transitieopgave in Borne ..................................................................................24 5.3 Uitgangspunten warmtetransitie in Borne ........................................................... 26 5.4 Isoleren is altijd goed............................................................................................. 27 5.5 Beschikbare warmtebronnen in Borne................................................................. 28 5.6 Welke techniek voor welke woning? .................................................................... 34 5.7 Wat gaan we de komende jaren doen? ............................................................... 35 5.8 Handelingsperspectief voor bewoners ................................................................ 40 5.9 Rol van de gemeente ............................................................................................. 41 5.10 Financieringsmogelijkheden................................................................................. 42 5.11 Kosten van de warmtetransitie .............................................................................. 43 5.12 Meedoen ................................................................................................................. 44 6. GROOTSCHALIGE OPWEK VAN DUURZAME ENERGIE ............................46 6.1 Visie op duurzame opwek in Borne...................................................................... 46 6.2 Doelen tot 2030...................................................................................................... 46 6.3 Kansenkaarten zon en wind................................................................................... 48 6.4 Scenario voor zon................................................................................................... 55 6.5 Voorwaarden voor initiatieven grootschalige opwek ......................................... 55 6.6 Groene leges .......................................................................................................... 57 6.7 Meedoen ................................................................................................................. 57 7. MEEDOEN EN ZICHTBAARHEID...............................................................60 8. UITVOERINGSAGENDA EN BEGROTING..................................................63 BIJLAGE 1 – ENERGIEBESPARING ......................................................................65 BIJLAGE 2 – BOUWPERIODE EN ISOLATIEGRAAD .............................................66 BIJLAGE 3 – TOELICHTING WARMTETECHNIEKEN.............................................67 BIJLAGE 4 – AQUATHERMIE...............................................................................71

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=