Woonveste

12 Budgettips - Nieuws & weetjes 6 Uitdagend project in Vliedberg 4 Samenwerking is het sleutelwoord 3 Meer én sneller verduurzamen 14 Het begint met elkaar kennen 10 ‘Allemaal niet van hier en toch echt een thuis gevonden’ uitgave 3 | 24e jaargang | december 2022

Colofon Woonvenster is een uitgave van Woonveste. Redactieadres Postbus 127 5150 AC Drunen info@woonveste.nl Redactieleden Mirjam Bieleman, Anita Borgmeijer, Marianne Kerstens, Astrid Pieters Fotografie Woonveste, Yuri Floris Tekst Woonveste en Ververs Tekst en Communicatie, Sophie Kracht Communicatie & Tekst Opmaak Opera Concept & Design, operaconceptdesign.nl Woonvenster is gedrukt op 100% gerecycled papier. 14 Inhoud Meer én sneller verduurzamen 3 ‘Samenwerking is het sleutelwoord bij alles wat we doen’ 4 Uitdagend project in Vliedberg van start 6 Lintje voor penningmeester Wim Jansen 8 L opende projecten 9 ‘Allemaal niet van hier en toch echt een thuis gevonden’ 10 Budgettips 12 Nieuws & weetjes 13 ‘Een gezellige buurt begint met elkaar kennen’ 14 F ris in nieuwe huisstijl 16 Adressen en openingstijden, oproep, Nieuwjaarsgroet 16 We kunnen er niet omheen; we moeten verduurzamen en het liefst zo snel mogelijk. 4 2 WOONVENSTER | december 2022

Thijs Kurstjens, adviseur vastgoed & duurzaamheid: “De wereld verandert snel. Denk aan de stijgende energieprijzen en bouwkosten. Maar ook aan de problemen en vragen waar onze huurders tegenaan lopen. Ze willen weten hoe ze hun woning kunnen verduurzamen, wat Woonveste doet en wat ze zelf mogen doen. Daarnaast heeft Woonveste te maken met landelijke regels uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Tot slot zijn er de plannen van gemeenten in ons werkgebied. Ook die hebben invloed op ons werk. Genoeg reden om ons duurzaamheidsbeleid aan te passen. We houden daarbij rekening met de landelijke en regionale afspraken, maar we maken ook onze eigen afwegingen. Hierbij spelen de wensen en behoeften van onze huurders een rol.” Je merkt dat het leeft en dat is goed. We moeten het samen doen. Tips en trucs Woonveste houdt zich ook bezig met verduurzamen. Zo zijn al onze nieuwe huurwoningen Nul-op-de-Meterwoningen (NOM). Daarnaast isoleren we bestaande woningen. Ook informeren we huurders regelmatig over energiezuinig wonen. Jeroen Cools, adviseur wonen en woonbeleid: “Alle nieuwe huurders krijgen informatie over hoe ze hun woning het beste kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld hoe installaties werken. Daarnaast geven onze buurtbeheerders energiebespaartips en energiebesparende materialen. Maar ook bestaande huurders weten ons te vinden. Of ze stellen hun vraag aan het Energieloket van gemeente Heusden. Je merkt echt dat het leeft en dat is goed, want we moeten dit samen doen.” Minder energiekosten Thijs: “Vanaf volgend jaar gaan huurders echt iets merken van ons aangepaste duurzaamheidsbeleid. Op dit moment lopen al verduurzamingsprojecten in Keyserpark en de Vennestraat in Drunen en Meester Driessenstraat, Parklaan en Konijnebergstraat in Vlijmen (lees meer op pagina 6). Vanaf 2023 willen we meer woningen sneller gaan verduurzamen. Hoe we dat precies gaan doen, wordt nog uitgewerkt. En we willen samen met gemeenten nog meer aandacht besteden aan duurzaam gedrag. Uiteraard houden we huurders op de hoogte via onze website en Woonvenster.” Groen is fijner Wat Woonveste betreft gaat het verder dan alleen bouwen en stenen. “Wij kijken ook naar de omgeving; hoe natuur een plek krijgt in de bebouwing. Dat doen we samen met de gemeenten en bewoners”, legt Thijs uit. “Door samen wijken groener te maken, ontstaat er een fijne leefomgeving voor zowel mens als dier. En het is ook nog eens minder heet in de zomer.” Geerpark in Vlijmen is hier een mooi voorbeeld van. Er is veel groen en ruimte in de landelijke wijk met waterslinger. Alle woningen worden zeer energiezuinig gebouwd en wekken voldoende energie op om te voorzien in verwarming, warm water en elektriciteit. Tot slot kijkt Woonveste ook naar haar eigen organisatie. Thijs: “We willen het goede voorbeeld geven. Zo hebben we ledverlichting en een duurzaam ventilatiesysteem in ons kantoor en we scheiden ons afval. Onze bedrijfsauto’s zijn vervangen voor elektrische auto’s. En er zijn elektrische fietsen aangeschaft, zo kunnen we de fiets pakken voor kleinere afstanden. Maar het kan altijd beter. Daarom hebben we een CO2-voetafdruk laten maken van onze organisatie. Meer én sneller verduurzamen Hoge energieprijzen, klimaatverandering, overstromingen en droogte. We kunnen er niet omheen; we moeten verduurzamen en het liefst zo snel mogelijk. Niet alleen voor onze aarde, maar ook om de woonlasten betaalbaar te houden. Daarom keek Woonveste opnieuw naar haar duurzaamheidsbeleid. Doen we genoeg? En wat kunnen we sneller oppakken? Het resultaat is een aangepast duurzaamheidsbeleid waarin niet alleen staat dat we meer gaan doen, maar ook sneller. Meer energiebespaartips? Kijk dan op pagina 12. Heeft u zelf een goede tip? Deel deze dan met ons via info@woonveste.nl. Op de foto: Thijs Kurstjens en Jeroen Cools WOONVENSTER | december 2022 3

Het werk in kleine woonkernen vraagt om maatwerk ‘Samenwerking is het sleutelwoord bij alles wat we doen’ Om huurders in kleinere kernen nog beter te kunnen bedienen, werkt Woonveste voortaan met een apart rayonteam in Oudheusden, Heusden vesting, Hedikhuizen, Herpt, Haaren, Helvoirt, Esch en enkele woonzorgcomplexen in ’s-Hertogenbosch, Berlicum en Rosmalen. Door mensen gericht op sociaal vlak te ondersteunen, maken we het leven een beetje aangenamer en voorkomen we overlast. V.l.n.r.: Jurgen, Carlo, Robert, Hélène, Yvonne (raampje), Sjoerd en Laurens 4 WOONVENSTER | december 2022

Wijkregisseur Hélène Scholte vertelt: “We kregen signalen uit onder meer Helvoirt en Haaren dat huurders ons nooit zagen. Ze zeiden: we weten dat Woonveste in Drunen zit, maar we zien jullie hier nooit . We doen van alles, maar waren duidelijk niet goed genoeg zichtbaar. Dit was een reden om hier met een eigen rayonteam te werken.” Zo zijn we in Haaren en Helvoirt begonnen met een inloopspreekuur. Huurders bezoeken de spreekuren goed en vinden het fijn dat ze in “de eigen kern” plaatsvinden. Aangenamer leven Nog een reden voor de nieuwe rayonindeling is dat er steeds meer kwetsbare mensen met diverse (gezondheids)problemen zelfstandig wonen. Dit geeft nieuwe uitdagingen in woongebieden en vraagt om extra aandacht in buurten. Buurtbeheerder Jurgen Kokje heeft een achtergrond in de GGZ-hulpverlening. “Door mensen gericht op sociaal vlak te ondersteunen, maken we het leven een beetje aangenamer en voorkomen we overlast”, zegt hij. Nader kennismaken Het ‘kleine kernen’-team bedient zo’n 1.700 huurders in vier gemeenten. Daar zit volgens Jurgen meteen de grootste uitdaging. “Hoe kom je met huurders en samenwerkingspartners in contact? We zijn afgelopen tijd met het hele team diverse keren de verschillende kernen in gegaan. Om ons woningbezit te bekijken, er vanuit alle diverse functies over te spreken. En om nader kennis te maken.” “Ons rayonteam heeft veel mooie ideeën om straks beter in contact te zijn met de verschillende kernen. Op dit moment geven we onze ideeën vorm. Hier houden we de huurders natuurlijk van op de hoogte. We willen in ieder geval vaker zichtbaar zijn in de buurt en halen graag informatie op bij onze huurders. Wat speelt er in de wijk en wat leeft er bij onze huurders?” Ons rayonteam heeft veel mooie ideeën om straks beter in contact te zijn met de verschillende kernen. Steeds meer maatwerk Sjoerd van Galen, vanaf 1 oktober woonconsulent, is benieuwd wat er straks uit deze contacten met huurders komt. “Ik weet dat er veel speelt in de verschillende buurten. Daar willen we als Woonveste nog beter op aanhaken. Afhankelijk van wat er speelt, kijken we of we hier partners uit de eigen kern bij moeten betrekken. Dat is best uitdagend. Je moet steeds op zoek naar de juiste partij voor je vraagstuk. Van gemeenten, boa’s en corporaties tot politieteams, GGD’s, maatschappelijk werk, buurtpreventieteams en Vluchtelingenwerk. In elke gemeente verloopt het contact en de samenwerking anders. Er is geen vaste werkwijze. Het werk in kleine kernen vraagt om een passende aanpak.” Aandachtspunten in beeld Op maandag heeft het rayonteam een wekelijks teamoverleg, de weekstart. “Alle calamiteiten en lopende zaken in ons rayon komen voorbij”, vertelt Hélène, wijkregisseur. Zij noemt de weekstart erg waardevol. “Het brengt ons als team dichter bij elkaar en na afloop hebben we alle aandachtspunten goed in beeld.” Mutatieopzichter Robert van Summeren is het daar helemaal mee eens. Hij benadrukt ook hoe belangrijk persoonlijke contact met huurders is, of het nu tijdens een kennismakingsgesprek of inloopspreekuur is. “Fijn dat huurders kunnen delen wat hen bezighoudt. En onze collega’s met een binnen functie leren zo ons woningbezit beter kennen. Dat is nuttig bij het oplossen van vraagstukken.” Kennismakingsgesprekken Buurtbeheerder Jurgen gaat zes weken nadat huurders de sleutel van hun nieuwe woning ontvingen langs. “Ik bespreek dan hoe de woning bevalt, neem energiebesparende producten mee en vertel hoe mensen energie kunnen besparen in huis. Een belangrijk aandachtspunt in deze dure tijd met stijgende energieprijzen. We nemen nogmaals concrete informatie door als het aanbieden van afval. Maar bespreken ook altijd de sociale kant, heeft men bijvoorbeeld de buren al ontmoet?” Extra hulp voor betalingsproblemen Wie geldzorgen vreest of heeft, kan terecht bij Yvonne van Eeden en Laurens Brand. Laurens: “De ervaring leert dat zodra de huur niet meer wordt betaald, de problemen zich snel opstapelen. Daarom zeggen we: meld het alsjeblieft als u uw huur niet meer kunt betalen. We oordelen niet, bieden een luisterend oor en kijken vooral waar we kunnen helpen! Vanuit de afdeling incasso zijn we regelmatig in gesprek met gemeenten en diverse betrokken partijen over armoede en armoedebestrijding. Hoe voorkomen we dat mensen in betalingsproblemen komen en hoe kunnen we mensen met betalingsproblemen beter ondersteunen. We wisselen ervaring uit en proberen verschillende partijen beter op elkaar aan te laten sluiten. Zodat de informatie voor mensen duidelijker is en de drempel om hulp te vragen lager wordt. Zo’n netwerk is goud waard. In alle kernen werken we samen voor de ondersteuning van huurders met een kleine beurs. Tijdens onze teamvergadering horen we uiteraard van collega’s ook over zaken die spelen en vaak samengaan met betalingsproblemen. Samenwerking is het sleutelwoord bij alles wat we doen.” Inloopspreekuren Haaren, eerste dinsdag van de maand op Haarensteijn Helvoirt, laatst dinsdag van de maand bij de Leyenhof Rayons Woonveste Maak kennis met alle drie onze rayonteams op www.woonveste.nl. Klik op rayonteams onder ‘snel naar’. WOONVENSTER | december 2022 5

Vlijmense buurt is komende jaren het decor van renovatie- en sloopwerkzaamheden Uitdagend project in Vliedberg van start Deze herfst is het groot onderhoud gestart aan de woningen in de Meester Driessenstraat in Vlijmen. Woonveste laat in totaal 106 huurwoningen in Vliedberg (Meester Driessenstraat, Parklaan en Konijnenbergstraat) van binnen en buiten energiezuinig maken door bouwbedrijf Hendriks Coppelmans. Nog eens 22 woningen in de wijk maken plaats voor nieuwbouw. Het bouwteam vertelt over de vele uitdagingen van dit project. Wie de Meester Driessenstraat binnenrijdt, kan er niet omheen. Hier is een groot project in uitvoering. Er staan huizen in de steigers en werklieden zijn drukdoende met het isoleren van de daken en buitengevels. Op de Speelberg is een hoek van het grote veld ingericht met bouwketen. Van hieruit stuurt projectleider Kees Hamming van bouwbedrijf Hendriks Coppelmans het groot onderhoud van 106 huurwoningen aan. Vandaag is hij met zijn bouwteam bijeengekomen in de huiskamer van ‘EvenBij7’, een leegstaande woning die Woonveste heeft ingericht als ontmoetingsplek voor huurders die vragen hebben over het project. Er staat een bouwvergadering op de agenda. Vogelrijke wijk “Het uitvoerend werk in de Meester Driessenstraat is nét begonnen. Voordat we konden starten, moesten we flinke hobbels overwinnen”, vertelt Kees Hamming. De laatst overwonnen hobbel was de flora- en faunaontheffing. Het duurde volgens Kees tien maanden voordat deze werd afgegeven. “Vliedberg is een zeer vogelrijke wijk met beschermde soorten als: huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen. En niet alleen vogels, ook vleermuizen huizen hier. Het is in de Wet Natuurbescherming vastgelegd dat je deze diersoorten niet mag verstoren. In de ontheffing is nu geregeld dat we bepaalde maatregelen moeten treffen en buiten het broedseizoen ons werk mogen doen. Dat is uiteraard fijn, want we willen vooruit. Tegelijkertijd is dit alles ook uitdagend voor onze planning. Zo kan het werk in de Konijnenbergstraat pas in het najaar 2023 starten. Eerder broeden immers de vogels.” Persoonlijke aandacht De aanloop naar de uitvoering kende nog meer uitdagingen, vertelt Thierry Farla, wijkregisseur. “Ik ben in juni 2021 aangetrokken om dit project vanuit Woonveste te begeleiden. Toen heerste er nog veel onrust bij bewoners over het feit dat Woonveste hun huizen wilde renoveren of slopen.” Thierry heeft veel ervaring met het begeleiden van grote projecten bij wooncorporaties. “In zijn algemeenheid kun je zeggen dat een mens niet van veranderingen houdt. Het helpt bij grote plannen als je goed uitlegt wat je gaat doen en de tijd neemt om alle vragen te beantwoorden. Daar komt bij dat dit een buurt is waar mensen elkaar goed kennen en De woningen krijgen van binnen en van buiten aanpassingen. Na de ingreep voldoen ze aan alle eisen voor energielabel A. 6 WOONVENSTER | december 2022

steunen. Als iemand het er niet mee eens is, gaat de rest daar dus sneller in mee.” Projectleider Jeroen Rijkers van Woonveste vult hem aan: “We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Met meerdere collega’s hebben we één op één bij mensen thuis gezeten. We hebben goed geluisterd waar de pijn zat, zorgen weggenomen en ook fabels ontkracht. Die heb je ook altijd als je in een buurt aan de slag gaat. We zijn als corporatie bovendien bewoners tegemoet gekomen in bepaalde wensen. Zo ging uiteindelijk de benodigde 70% van de bewoners akkoord met ons plan voor groot onderhoud en kon de uitvoering starten. Dit was kort voor afgelopen zomervakantie.” Aanbod op maat Ook het verzet tegen de sloop nam af. “Alle bewoners uit de Pastoor Smoldersstraat hebben een aanbod op maat gekregen. Steeds als er een huis vrijkwam op de huurmarkt boden we deze eerst aan hen aan, voordat we ermee gingen adverteren. Inmiddels hebben 20 van de 22 huurders zo een andere woning gevonden”, vertelt Thierry. De sloop start einde voorjaar 2023. Tot die tijd zijn in 4 woningen vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. De rest van de woningen wordt tijdelijk verhuurd. Hoewel bewoners een terugkeergarantie hebben gekregen voor na de sloop en nieuwbouw, maakt niemand daar vooralsnog gebruik van. “Verhuizen is stressvol. Mensen komen vaak niet terug na sloop, omdat de oude huizen en de andere buren weg zijn. Ze vinden er niet meer wat was. En als ze eenmaal ergens anders wonen, bouwen ze daar ook weer een nieuw thuis op. Zo werkt het ook.” Voorbereidingen Om het werk in en om de huizen zo soepel mogelijk uit te kunnen voeren, hield Woonveste onlangs een opruimdag. Thierry: “Bewoners konden in een grote container gratis al hun overbodige spullen afvoeren en na al het sjouwen genieten van een frietje en snacks bij de frietkar die we hadden laten komen. In totaal is er 160 kuub aan spullen opgeruimd, zo’n 4 kuub per woning. Bewoners uit de Meester Driessenstraat hebben inmiddels ook keuzes gemaakt voor de afwerking van hun keuken, douche en toilet. En we hebben de meedenkgroep van bewoners bedankt met een etentje. Ze hebben in het hele voortraject hun bijdrage geleverd. Hun taak zit erop nu de uitvoering van het werk is begonnen.” Voor bewoners die tijdens de verbouwing rust zoeken, is er een ‘rustwoning’ ingericht. “Je vindt hier zaken waar je blij van wordt als je eigen huis gerenoveerd wordt: een verwarmde woonkamer, koffie, een krantje, werkende wifi, een schone douche en toilet.” Juiste materialen en mensen Terwijl werknemers van Hendriks Coppelmans in de Meester Driessenstraat nieuwe dakpannen op daken stapelen, is het projectteam opgelucht dat er éindelijk schot zit in de zaak. “Al is er nog veel werk te verzetten. En het zal een uitdagend project blijven”, zegt Rini Janssen, uitvoerder van Hendrik Coppelmans. Hij wijst op zaken waar ‘de hele bouwsector’ last van heeft: “Het is sinds de coronacrisis lastig om op tijd aan de juiste materialen en mensen te komen. En het is nog spannender voor dit project, omdat ons werk alleen buiten het broedseizoen mag plaatsvinden. Je moet dus binnen bepaalde periodes je werk uitvoeren. Dat is echt een grote uitdaging en vraagt om flexibiliteit. Van onze mensen en ook van de huurders. Al doen we er alles aan om het werk op het afgesproken moment uit te voeren.” Het projectteam in Vliedberg met onder meer: Lau Huybregts, Jeroen Rijkers, Mike Kuijpers, Kees Hamming, Joey Beekmans, Rini Janssen en Thierry Farla. We hebben de meedenkgroep van bewoners bedankt met een etentje. Ze hebben in het hele voortraject hun bijdrage geleverd. WOONVENSTER | december 2022 7

We schuiven aan bij Huurdersvereniging Heusden. Penningmeester Wim Jansen, is op 12 november koninklijk onderscheiden. De Vlijmenaar zet zich al geruime tijd in voor verschillende verenigingen in de gemeente Heusden, waaronder 25 jaar voor de huurdersvereniging. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Voorzitter Frans Kivits van de huurdersvereniging heeft zich hardgemaakt voor de koninklijke onderscheiding en noemt de toegekende waardering voor Wim Jansen ‘meer dan terecht’. “Wim zet zich sinds 17 mei 1998 geheel belangeloos en voor 150% in voor alle huurders van Woonveste. Dat verdient alle waardering.” Vrijwillige inzet “Waardering is niet vanzelfsprekend,” weet bestuurslid Sjaan van Amelsfort, die samen met Luc Alosery aan de wieg stond van Huurdersvereniging Heusden: “Mensen zeggen zelden bedankt als we iets voor elkaar hebben gekregen. Best jammer, want als vrijwilligers zijn we behoorlijk wat tijd kwijt om de belangen van huurders te behartigen.” Afgelopen jaar hebben we onder meer prestatieafspraken met Woonveste gemaakt en gezorgd dat de voorgestelde huurverhoging lager werd. Lagere huurverhoging Sinds de Woningwet in 2015 veranderd is, wordt de huurdersvereniging voor meer zaken dan ooit ingeschakeld. Bestuurslid Rob Boersma vertelt: “Het is drukker geworden. Eerst gaven we Woonveste alleen advies, nu hebben we ook inspraak in het beleid. Afgelopen jaar hebben we onder meer prestatieafspraken met Woonveste gemaakt en gezorgd dat de voorgestelde huurverhoging lager werd.” Penningmeester Wim Jansen vult aan: “Dat betekent toch een besparing die in deze dure tijd zeer welkom is.” Politieke vraagstukken De stijgende prijzen voor energie en boodschappen baren veel huurders zorgen. “Vragen krijgen we verder over de isolatie van woningen en de toewijzing van huizen aan urgente woningzoekenden, speciale doelgroepen en statushouders. Dit zijn veelal politieke vraagstukken. Dat neemt niet weg dat we ons inzetten voor elke huurder. Wij vinden dat er voor iedereen die daar recht op heeft een dak boven het hoofd moet zijn. Onder die voorwaarde dat reguliere woningzoekenden waaronder de jongeren hierbij niet in de knel komen. Onze wens dat eigen inwoners van de gemeente Heusden voorrang krijgen bij woningtoewijzing geldt op dit moment voor een deel van de sociale huurwoningen. Daar zijn wij heel blij mee. We houden uiteraard de uitvoering in de gaten”, aldus Kivits. Plannen voor 2023 In het nieuwe jaar hoopt de huurdersvereniging op de komst van flexwoningen, minder huurverhoging en zonnepanelen voor individuele huurders. “Dit alles naast lopende zaken die al onze volle aandacht vragen”, stelt Dorien van Esch, secretaris. “We gaan verder gericht het contact aan met bewonerscommissies van appartementencomplexen om nog beter te horen wat er leeft bij huurders.” Luc Alosery benadrukt dat de huurdersvereniging ‘gemakkelijk benaderbaar’ is via wijkwinkels, het klachtenspreekuur en de website, www.huurdersverenigingheusden.nl. “Spreek ons gewoon aan.” Om tafel met Huurdersvereniging Heusden Lintje voor penningmeester Wim Jansen 8 WOONVENSTER | december 2022

Notenbalken componistenwijk onthuld De verduurzamingswerkzaamheden aan 56 woningen gelegen aan de Léharstraat, Massenetstraat, Paganinistraat en Sibeliusstraat zijn afgerond. De woningen gingen van energielabel C naar A. Woonveste heeft dit samen met de bewoners en aannemer Pennings gevierd. De woningen in de componistenwijk zijn flink opgeknapt en op de kopgevels zijn notenbalken aangebracht. In oktober onthulden Jolanda Beaart, bewoner en betrokken lid van de meedenkgroep, en Eric van den Einden, directeurbestuurder Woonveste, de notenbalk. Geerpark, Tot Morgen In oktober vierden we met de bouwers en projectbetrokkenen van Hendriks Coppelmans en Woonveste het bereiken van het hoogste punt van 11 sociale huurwoningen in Tot Morgen fase 2 in Geerpark. Uitvoerder Joop Linders is in het zonnetje gezet. Hij is bezig met zijn allerlaatste project voordat hij met pensioen gaat. Joop heeft met zijn team in Geerpark al zo’n 275 Nul-opde-Meterwoningen gebouwd (140 voor Woonveste). Dit was de laatste hoogste punt viering uit zijn loopbaan. De bouw van de woningen aan de Kriezel en Blauwbleuren is in maart 2022 gestart.. Inmiddels zijn alle woningen verhuurd. 30 november was het eerste moment dat de toekomstige bewoners twee modelwoningen konden bekijken. Dit is ook een mooi moment om elkaar en onze collega’s te ontmoeten. Het is de verwachting dat zij in februari de woning kunnen inmeten. Een paar weken later krijgen zij de sleutel van de nieuwe woning. Nog even geduld! Geerpark, Nieuwe Morgen Het einde van Geerpark komt in zicht. In september is voor Nieuwe Morgen fase 2c-1 de overeenkomst getekend met Janssen de Jong Bouw voor de ontwikkeling en realisatie van 37 nieuwe huurwoningen. De bouwvergunning is voor de zomer aangevraagd en de bouw is inmiddels gestart. In deze fase worden 37 huur- en 38 koopwoningen in één bouwstroom gebouwd en de opleveringen staan onder voorbehoud gepland vanaf het najaar 2023. De laatste woningen worden dan begin 2024 opgeleverd. De meest recente informatie vindt u op onze website www.woonveste.nl onder projecten. Neem ook eens een kijkje op www.geerpark.nl. Op de v.l.n.r.: Sanne Donker, directeur Janssen de Jong Bouw Zuid, Mark van Doorn, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Eric van den Einden. Lopende projecten WOONVENSTER | december 2022 9 Jacob van Lennepstraat in Vlijmen Op 13 oktober 2022 werd de laatste nieuwbouwwoning aan de Jacob van Lennepstraat in Vlijmen opgeleverd. Verschillende buurtbewoners kwamen langs en we kregen fijne complimenten. Ook kinderen van basisschool De Vlechter kwamen kijken naar het eindresultaat. Er waren veel goede vragen en er werd zelfs een vlog gemaakt. Een leuke afsluiting van een mooi project. Wij wensen de nieuwe bewoners van de 15 energiezuinige patiowoningen veel woonplezier.

hiervoor, mondde dat uit in een professionele voetbalcarrière, waar Ans trots op mag zijn. Twaalf dagen voor onze sleuteloverdracht was ik bevallen van ons tweede kind. Ik weet nog goed hoe druk ik alles rondom de verhuizing vond. En ik was ook gewend om vrij te wonen en moest er even aan wennen dat mensen door je tuin liepen.” Kletsen boven de heg uit Buurvrouw Marjan Oude Nijhuis (71), die in de Da Costastraat recht achter Ans en Ans woont, herinnert zich de open achtertuinen nog goed. “Er stonden bijna geen andere huizen in de wijk. Wij keken vanuit onze tuin zo op de Vendreef. Wij hebben op enig moment een schutting geplaatst, zodat onze zoon afgebakend kon spelen.” Tussen Ans en Ans kwam een hegje. Die werd zorgvuldig laag gehouden, want de buurvrouwen hadden graag contact. “Aan weerszijden van de heg hadden we een krukje staan, zodat we makkelijk konden kletsen”, zegt Ans 1. Buren in Vlijmen delen al 50 jaar lief en leed met elkaar ‘Allemaal niet van hier en toch echt een thuis gevonden’ Het is vrijdagmorgen, kort voor het middaguur, als Marjan Oude Nijhuis haar versgebakken cake aansnijdt en uitdeelt. Aan de keukentafel zitten buurvrouwen Ans en Ans, die zichzelf voor het gemak Ans 1 en Ans 2 noemen. Bernard Oude Nijhuis is voor hun komst naar boven gegaan. “Ik geloof dit allemaal wel”, knipoogt de echtgenoot. Hij laat zich later nog even zien als zijn koffie op is. De dames betrekken hem direct bij het gesprek. Aan de aanstekelijk gezellige sfeer valt niet te ontkomen. Vanaf het begin De vriendschap tussen de dames bestaat al 50 jaar. “Vanaf het begin komen we al bij elkaar over de vloer”, stelt Ans Neve (84), die als eerste de sleutel van haar huurwoning kreeg en zodoende Ans 1 is gedoopt. Samen met haar man en hun zoon trok ze op 30 oktober 1972 in de hoekwoning op de Jacob van Lennepstraat. Buurvrouw Ans van de Hulsbeek (72) herinnert zich die tijd en de 8-jarige zoon van Ans 1 nog goed. “Hij voetbalde graag. Vanwege zijn talent Tussen Ans en Ans kwam een hegje. Die werd zorgvuldig laag gehouden, want de buurvrouwen hadden graag contact. Op de hoek van de Jacob van Lennepstraat en de Da Costastraat in Vlijmen delen drie buren al 50 jaar lief en leed met elkaar. Ze herinneren het zich als de dag van gisteren dat ze in ‘hun hoekje’ kwamen wonen. 10 WOONVENSTER | december 2022

Ans 2 vertelt dat ze veel steun had én heeft aan haar directe buurvrouw, die inmiddels net als zij weduwe is. “Ik had twee kinderen kort na elkaar gekregen en stond er vaak alleen voor, omdat mijn man in Duitsland werkte. Ik was geen buren gewend, maar ik was dolgelukkig met het goede contact met mijn buren.” Dat laatste gold ook voor Marjan. “Wij kwamen uit Maastricht en onze familie woonde dus ver weg. In het begin gingen we bijna wekelijks terug naar ‘huis’. Ja, zo noemden we Limburg nog lange tijd. We woonden hier vanwege Bernard zijn werk bij Defensie. Uiteindelijk is Vlijmen toch ons thuis geworden. Natuurlijk ook door de goede contacten in de buurt. Dankzij mijn werk aan de balie bij de gemeente Heusden leerde ik Vlijmen nog beter kennen.” Meer contact na pensionering Sinds de dames met pensioen zijn - Ans 1 als secretaresse en Ans 2 als pedagogisch medewerker -, zien en spreken ze elkaar vaker dan voorheen. “De drukke tijd van werken hebben we allemaal achter ons gelaten”, verzucht Ans 1. “Op maandag drinken Ans en Ans nu samen koffie en soms op vrijdagmiddag nodigen we elkaar regelmatig uit voor een borreltje”, vertelt Ans 2. Marjan vult aan: “Even een appje en we staan al bij elkaar op de stoep. En op elkaars verjaardagen pakken we uit met veel lekkers.” Mooie herinneringen De dames benadrukken dat er eigenlijk nóg een buurvrouw is waarmee ze regelmatig afspreken. “Maar die woont hier pas 40 jaar, dus die heeft nog geen gouden jubileum te vieren.” Een vijfde buurvrouw die deel uitmaakte van het clubje is enige tijd geleden overleden. “Dat is heel spijtig”, klinkt het instemmend. “We delen hier mooie herinneringen met elkaar.” Ervaringen met Woonveste De huurders zijn ‘over het algemeen’ tevreden over Woonveste. Ze vertellen over lief en leed in de afgelopen 50 jaar. Over hoe de wijk zich heeft ontwikkeld, over huurders die kwamen en gingen, over renovaties met toiletpotten in de tuin en over vreemde voordeuren en raampjes. “Als het allemaal niet zou bevallen, zouden we hier natuurlijk nooit zolang zijn blijven wonen”, vat Ans 2 alle ervaringen samen. Marjan knikt: “We wonen hier graag en houden het samen netjes en gezellig.” Bernard (72) mengt zich hierop kort in het gesprek. Als vrijwillige ‘ZwerfAfvalPakker’ houdt Bernard, samen met andere buurtbewoners geregeld de buurt en brandgangen netjes. “Als een tuin verzorgd is, nodigt deze niet uit om troep te maken. Nu gebeurt dat helaas wel.” De dames zwijgen even en knikken instemmend. Om vervolgens het gesprek weer over te nemen. De ‘gouden buurtjes’ zijn duidelijk nog lang niet uitgepraat. Even een appje en we staan al bij elkaar op de stoep. En op elkaars verjaardagen pakken we uit met veel lekkers. Links: Al 50 jaar zijn buurvrouwen Ans Neve (Ans 1), Ans van de Hulsbeek (Ans 2) en Marjan Oude Nijhuis bevriend in ‘hun hoekje’ in Vlijmen. Links: Ans van de Hulsbeek. Midden: Ans Neve. Rechts: Marjan en Bernard Oude Nijhuis voor hun woning. WOONVENSTER | december 2022 11

Budgettips Rondkomen Veel mensen hebben moeite met rondkomen. Soms omdat de inkomsten te laag zijn om alle uitgaven te kunnen doen. Soms omdat u niet goed weet waar het geld blijft. NIBUD helpt u met tips, tools en stappenplannen voor meer grip op uw geld. Kijk op www.nibud.nl. Tips om energie te besparen Hebt u maar een klein budget om energiebesparende verbeteringen in huis door te voeren? Met simpele tips kunt u uw huis warmer houden met minder kosten. Niet alleen beter voor uw eigen portemonnee, maar ook voor het milieu. Plaats radiatorfolie tussen de buitenmuur en radiator. Zit uw radiator tegen een niet geïsoleerde buitenmuur? Dan gaat er via de muur warmte verloren. Radiatorfolie kaatst de warmte terug de kamer in, zodat die niet via de muur verloren gaat. Plaats een radiatorventilatie. Heeft u een radiator met 2 of 3 platen? Bevestig dan een radiatorventilator onder de radiator. Deze blaast de warmte de kamer in, zodat die sneller warm aanvoelt. Schroef een borstel op de brievenbus of plaats een tochtborstel onder de voordeur. Zo’n borstel zorgt dat de kou niet door de brievenbus of onder uw deur door uw huis inkomt. Ook kunt u er voor kiezen een gordijn voor de deur te hangen. Maak naden en kieren dicht met tochtstrips. Zo kan er minder warmte ontsnappen. Laat onder binnendeuren een kier van 10 mm over voor ventilatie. Plaats een waterbesparende douchekop. Deze laat minder water door dan een normale douchekop, maar daar merkt u niets van. Er wordt wat lucht bijgemengd, waardoor de straal even sterk is. Zo verbruikt u minder water en energie. Voorkom sluipverbruik van uw elektrische apparaten door ze helemaal uit te zetten. Haal de stekker uit het stopcontact of gebruik een stekkerdoos met schakelaar. Vervang oude gloei- en halogeenlampen voor ledlampen. Deze verbruiken een stuk minder energie. Op www.milieucentraal.nl vindt u nog veel meer tips. Wat is uw beste besparingstip? Geld besparen is altijd fijn, of u nu wat minder te besteden heeft of gewoon graag op uw uitgaven let. Maar wat zijn nu de beste besparingstips en hoe fijn is het als u met uw tips een ander kunt helpen? Welke besparingstip deelt u graag met een ander? Mail uw tip naar info@woonveste.nl en wij plaatsen hem graag in de volgende Woonvenster. Hierbij al enkele tips op een rijtje: Doe boodschappen op de markt.​Zeker op verse groenten en fruit kunt u flink besparen. Vergelijk prijzen voor u koopt.​Neem de tijd om uit te zoeken waar het artikel dat u zoekt het goedkoopst wordt aangeboden. Boek maandelijks een bedrag over naar uw spaarrekening.​Kies een bedrag waarvan u zeker weet dat u het kunt missen en zorg dat dit maandelijks automatisch naar uw spaarrekening wordt overgemaakt. Zo heeft u altijd wat apart staan voor onverwachte kosten. Zeg overbodige abonnementen en contributies op.​ Hobby’s en tijdschriften zijn leuk maar ook kostbaar. Kies uw favoriet en zeg de rest op. Kies huismerken.​In de meeste supermarkten kunt u bij bijna elk product kiezen tussen een A-merk of een goedkoper huismerk. De verpakking is soms wat minder mooi, maar de kwaliteit is vrijwel gelijk. Bespaar op schoonmaakmiddelen.​Voor ieder klusje in huis kunt u een ander schoonmaakmiddel gebruiken. Zonde, want met azijn, groene zeep en baking soda kunt u letterlijk alles in huis brandschoon houden. Geldzorgen Zit u met geldzorgen of heeft u graag beter inzicht in uw uitgaven? Doe gratis en anoniem de test van Geldfit en ontvang binnen 2 minuten advies over uw persoonlijke situatie. De eerste stap helpt u verder. Blijf er niet mee rondlopen. Ga naar www.geldfit.nl/test/geldfit 12 WOONVENSTER | december 2022

Hoe brandveilig is uwwijk? Het gevaar van brand en rook in wooncomplexen wordt vaak onderschat. Wat kunt u daar aan doen? Bewustzijn en gedrag zijn bepalend voor brandveiligheid. Vaak zijn mensen zich onvoldoende bewust van de risico’s en daarom vallen er slachtoffers bij brand. Tijdens de voorlichting “Samenwerken aan veiligheid” voor bewoners van complexen komt o.a. aan bod hoe u brand voorkomt, ontdekt en hoe u veilig vlucht. U kunt vragen stellen en krijgt praktische tips en advies die u thuis direct kunt toepassen. De training is voor iedereen die wil bijdragen aan een brandveilige leefomgeving. De training duurt 2 x 2,5 uur op 2 afzonderlijke dagen. Ook vindt er een terugkoppeling plaats op een derde dag aan alle bewoners van het complex en wordt het vluchtplan besproken. Hebt u interesse? Meld u aan via wijken@woonveste.nl. Zo’n 20 bewoners van de Hollandlaan en het A. Pieckplein bezochten de training en zijn opgeleid tot ambassadeurs. Woonveste feliciteert Wim Jansen met zijn Koninklijke Onderscheiding Zoals te lezen op pagina 8 heeft Wim Jansen uit Vlijmen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen. Wim zet zich enthousiast in op vele vlakken. Wij kennen hem vooral als een actieve en zeer betrokken penningsmeester van Huurdersvereniging Heusden. De onderscheiding is een prachtig en zeer verdiend compliment voor zijn grote inzet. Nieuws & weetjes Jubileumwijkregisseur Trudy Dijkstra Begin oktober vierden we een bijzonder jubileum bij Woonveste. Wijkregisseur Trudy Dijkstra is al 40 jaar in dienst. Het werd een week vol verrassingen waar Trudy met plezier op terugkijkt. Of zoals ze zelf zei: ‘Wat een geweldig complot. Dit wist ik echt niet!’ Er was koffie met gebak voor de hele organisatie en met de collega’s van haar afdeling werd genoten van een lekkere en gezellige lunch. Toen ze dacht enkele collega’s rond te leiden in Oudheusden werd ze in buurthuis de Schakel o.a. opgewacht door Buur Bestuurt die haar graag feliciteerden. Vervolgens wachtte Trudy in Heusden Vesting opnieuw een verrassing. Toen ze met haar collega’s aankwam bij het Gouverneurshuis wachtten daar haar eigen familie, collega’s van haar rayonteam en enkele oudcollega’s haar op. Een mooie middag om een bijzonder moment, 40 jaar bij Woonveste, te vieren en markeren. Heeft u in uwwoning eenWTW (warmte terugwinning) installatie? Uit ervaring van de installateur blijkt dat onderhoud 1x per twee jaar voldoende is. Lees op www.woonveste.nl wat dit voor u betekent. Burgemeester Willemijn van Hees met echtpaar Jansen (Foto Arna Schoemans) WOONVENSTER | december 2022 13

De tafels in buurthuis De Mand in Vlijmen zijn gezellig gedekt. Goed gevulde schalen bieden voor elk wat wils. Naast zoete hapjes zijn er hartige en gezonde snacks. De 91-jarige Bertus van Helvoirt laat het zich allemaal goed smaken. De bewoner van Caleidoscoop vertelt dat op de uitnodiging het verzoek stond om ook eigen hapjes mee te nemen. “Ik heb vooraf gebeld dat ik alleen een vork en lepel zal meebrengen. Want als ik kook, worden de mensen ziek”, lacht de gepensioneerde timmerman. ‘Samen er wat van maken’ Huurder en vrijwilliger in het buurthuis Sanae Elmir vindt het een goed idee om buurtbewoners met hapjes samen te brengen. “Ik weet hoe het is als BIJEEN en Woonveste nodigen bewoners van appartementencomplex Caleidoscoop uit voor hapje en drankje ‘Een gezellige buurt begint met elkaar kennen’ Kent u uw buren? Kunt u zo bij hen aankloppen voor een kopje suiker of ander verzoekje? In appartementencomplex Caleidoscoop in Vlijmen blijken niet alle bewoners elkaar te kennen. Velen zouden dit graag anders zien. Reden voor buurtondersteuner Jetty Jilesen van BIJEEN en wijkregisseur Astrid Pieters van Woonveste om de bewoners samen te brengen met een laagdrempelige activiteit: Eten met de Buren. je er alleen voor staat. Toen ik pas in Nederland woonde en de taal niet machtig was, was ik blij met alle hulp uit de buurt.” Ze vindt het belangrijk om andere mensen te leren kennen en te helpen. Daarom helpt ze buurtbewoners in de wijkwinkel bij het invullen van formulieren en werkt ze als vrijwilliger in het buurthuis. “Je moet er in een buurt toch samen wat van maken.” Activiteit op maat Buurtondersteuner Jetty Jilesen van BIJEEN deelt warme hapjes uit de oven rond. Ze vertelt: “Een gezellige wijk begint met elkaar kennen. Tijdens huisbezoeken vingen we op dat veel bewoners uit Caleidoscoop elkaar niet zo goed kennen. Hoewel ze dat jammer vinden, vinden ze het soms moeilijk om zomaar bij elkaar binnen te stappen. Dan is het goed om als professionals een activiteit op maat te bedenken.” ‘Bewoners mogen het zelf doen’ Volgens de buurtondersteuner is het belangrijk dat de buurt de activiteit eenvoudig kan overnemen. “Wij wonen niet in de wijk, wij werken er alleen. Wij komen en gaan. Er is dus wat anders nodig dan een professional die het wiel laat draaien. De bewoners mogen het zelf doen. Eten en drinken is een activiteit die iedereen dagelijks Hoewel de bewoners het jammer vinden dat ze elkaar niet zo goed kennen, vinden ze het soms moeilijk om zomaar bij elkaar binnen te stappen. 14 WOONVENSTER | december 2022

onderneemt en die op eenvoudige wijze mensen met elkaar verbindt. Dat is dan ook precies het doel van deze activiteit ‘Eten met de Buren’. We laten buren met elkaar kennis maken en verbinden hen zo met elkaar.” Op proef Wijkregisseur Astrid Pieters van Woonveste legt uit dat ‘Eten met de Buren’ een proef is. “Als dit werkt, kunnen we dit initiatief op meer plaatsen inzetten om het contact tussen buren op gang te brengen. Het mooiste is als ze elkaar na de activiteit zelf gaan uitnodigen. Dat hoeft niet. Het ultieme doel is dat wij eigenlijk niet meer nodig zijn om bewoners met elkaar in contact te brengen, maar dat ze het zelf doen.” Jetty vult Astrid aan: “Fantastisch zou het zijn als buren weten dat ze bij elkaar kunnen aanbellen als dat nodig is en dat ze vanuit gezamenlijke interesses misschien zelf wel kleine activiteiten bedenken, zoals een vaste koffiedrinkmorgen of een film- of borrelavond. Als professionals ondersteunen we hen waar mogelijk hierbij.” ‘Eten met de Buren’ is een proef is. Als dit werkt, kunnen we dit initiatief op meer plaatsen inzetten. Meer mensen leren kennen Tom van Stekelenburg, buitengewoon opsporingsambtenaar in de Vliedberg, is met zijn collega ook aanwezig. Hij werkt sinds 1 mei in de Vliedberg en ziet het initiatief Eten bij de Buren als een mooie gelegenheid om meer mensen te leren kennen. “Uiteraard zijn dit ook ideale momenten om te horen wat er speelt in en om het appartementencomplex.” Als de klok 17.00 uur slaat, stuurt Tom in de WhatsApp-groep van de Caleidoscoop een appje. “Ik hoopte meer bewoners hier te spreken. Ik heb ze laten weten dat ze nog een uurtje kunnen aansluiten bij Eten bij de Buren.” Een enkeling reageert dat de werkdag er nog niet op zit. De proef ‘Eten met de Buren’ loopt naast het initiatief ‘warme buurthuizen’, wat is opgezet in de strijd tegen de hoge energiekosten. “Buurtbewoners kunnen komende winter in diverse buurthuizen letterlijk terecht voor een warm toevluchtsoord. Zo kunnen mensen thuis stookkosten besparen en in het buurthuis terecht voor gezelligheid, een warme maaltijd, televisie, muziek en spelletjes”, lichten Jetty en Astrid toe. ‘Perfect geregeld’ Al is het rustiger dan gehoopt, gezelligheid overheerst en aan tafel worden goede gesprekken gevoerd. Bertus heeft inmiddels zijn koffie met soesje op en nipt van een borreltje. “Of jonge jenever lekker is? Nou, alleen de eerste en de 23e niet”, grapt hij na zijn eerste slokje. De krasse bewoner heeft vandaag geen nieuwe bewoners van Caleidoscoop leren kennen. “Zonde, want ik ken de meesten alleen van gezicht. Onderling is er niet echt contact. Ik hoop dat we nog een keer samen kunnen komen. Het is in elk geval perfect geregeld met al die hapjes en drankjes. Wie er niet was, heeft veel gemist.” WOONVENSTER | december 2022 15

Stap voor stap ziet u op steeds meer plaatsen onze nieuwe huisstijl terugkomen. Onze medewerkers herkent u nu een stuk beter in de nieuwe bedrijfskleding en ook onze auto’s hebben een frisse bestikkering gehad. Op pagina 3 zag u de bedrijfsfietsen al voorbij komen en op pagina 4 staat onze buurtkeet met een nieuw jasje. Fris in nieuwe huisstijl Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127 5150 AC Drunen T (0416) 37 87 80 info@woonveste.nl www.woonveste.nl Bezoek ons kantoor op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur of maak een afspraak. Telefonisch bereikbaar ma – do 08.30 tot 17.00 uur vr 08.30 tot 12.30 uur Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de calamiteitendienst. Ook dan belt u gewoon naar (0416) 37 87 80. Adressen en tijden van onze spreekuren in de diverse kernen vindt u op onze website op de pagina ‘contact’. Oproep huurders aan het woord Heeft u een leuke activiteit georganiseerd met huurders in uw buurt of wilt u iets delen met andere huurders? Wij geven u graag de ruimte op deze pagina. Heeft u iets moois, leuks of grappigs meegemaakt of heeft u interessante tips voor medehuurders? Mail wat u wil delen naar info@woonvenste.nl o.v.v. ‘Huurders aan het woord’ en misschien leest u het volgende editie terug. Een foto om het geheel compleet te maken is altijd welkom. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Namens alle medewerkers van Woonveste wensen wij u een hele mooie tijd toe! V.l.n.r. onze medewerkers Toine, Tessa, Gerard en Joris

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=