Brochure Minimaregelingen

Een steuntje in de rug Extra geld en hulp voor mensen met een laag inkomen Januari 2024

Inhoudsopgave Extra geld en andere hulp 3 Een regeling aanvragen met Bereken Uw Recht 3 Hoeveel inkomen en spaargeld mag ik hebben? 4 Regelingen en vergoedingen 5 Bijzondere bijstand 5 Individuele inkomenstoeslag 5 Bijdrage zorgverzekering 6 Kindpakket 6 Participatiefonds 7 Woonkostentoeslag 8 Gratis peuteropvang 8 Individuele studietoeslag 8 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 8 Andere hulp en ondersteuning 9 Hulp bij de Nederlandse taal en computerles 9 Onafhankelijke cliëntondersteuning 9 Informatiepunt Digitale Overheid 10 Hulp bij schulden 10 Handige websites voor hulp en ondersteuning bij uw geldzaken 12 Klik op de onderwerpen om naar de betreffende pagina te gaan. 2

In deze folder vindt u informatie over de regelingen van gemeente Voorne aan Zee en leest u welke andere organisaties u kunnen helpen bij geldvragen, Nederlandse les of werken met een computer. Heeft u een laag inkomen en maakt u zich zorgen over geld? Heeft u extra uitgaven voor uzelf of uw gezin? Dan kunt u extra geld aanvragen als vergoeding voor sommige kosten. Of u kunt op een andere manier hulp krijgen. Gemeente Voorne aan Zee en andere organisaties hebben hiervoor verschillende regelingen. Een regeling aanvragen met Bereken Uw Recht Met het online programma ‘Bereken Uw recht’ kunt u zelf controleren of u recht heeft op een vergoeding van kosten door de gemeente. Aan het eind van het programma ziet u welke regelingen u aan kunt vragen bij de gemeente. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorg- verzekering en uw huur bij de hand heeft. Dat maakt het invullen makkelijker. Klik op de blauwe knop om naar Bereken Uw Recht te gaan. Extra geld en andere hulp Let op: In deze folder kunt u doorklikken naar websites waar u meer informatie vindt of meteen iets kunt aanvragen. Klik op de blauwe knop naast de tekst om naar de genoemde website te gaan. 3

De meeste regelingen zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en weinig spaargeld. Hoe hoog die bedragen zijn, hangt af van de gezinssituatie. Inkomen Wilt u weten hoe hoog uw inkomen mag zijn? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Klik op de blauwe knop om naar de website van de Rijksoverheid te gaan. Spaargeld Wilt u weten hoeveel spaargeld u maximaal mag hebben als u een regeling wilt aanvragen? In 2023 is dat: € 7.575,- voor mensen zonder partner; € 15.150,- voor alleenstaande ouders; € 15.150,- voor mensen die getrouwd zijn of samenwonen. Als u een koopwoning heeft, dan mag u € 63.900,- extra spaargeld hebben. Deze bedragen gelden voor 2024. Leest u deze folder in 2025 of later? Kijk dan op de website van gemeente Voorne aan Zee voor de juiste bedragen. Hoeveel inkomen en spaargeld mag ik hebben? 4

Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is geld dat u kunt krijgen voor een bijzondere of onverwachte situatie waarvoor u zelf niet genoeg geld heeft. Bijvoorbeeld voor de kosten die u maakt voor: • uw ziekte of handicap, bijvoorbeeld de extra kosten van een noodzakelijk dieet; • eigen bijdrage rechtshulp; • eigen bijdrage ziekenvervoer; • kosten bewindvoering. Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en weinig spaargeld. Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen via Bereken Uw Recht. Meer informatie over de Bijzondere bijstand vindt u op de website van de gemeente. Klik op de blauwe knop om naar de website van de gemeente te gaan. U kunt met vragen ook bellen naar het minimateam van de gemeente via telefoonnummer 14 0181. Individuele inkomenstoeslag De Individuele inkomenstoeslag is extra geld waarmee u mag doen wat u zelf wilt. De gemeente bepaalt de hoogte van het bedrag en betaalt het 1x per jaar uit. De toeslag is belastingvrij. De toeslag is voor inwoners die de afgelopen 3 jaar een inkomen hadden tot 120% van de bijstandsnorm en weinig spaargeld. En van wie het inkomen de komende tijd niet hoger wordt. Individuele inkomenstoeslag kunt u online aanvragen via Bereken Uw Recht. Regelingen en vergoedingen Een regeling aanvragen met Bereken Uw Recht Met het online programma ‘Bereken Uw recht’ kunt u zelf controleren of u recht heeft op een vergoeding van kosten door de gemeente. Aan het eind van het programma ziet u welke regelingen u aan kunt vragen bij de gemeente. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorg- verzekering en uw huur bij de hand heeft. Dat maakt het invullen makkelijker. Klik op de blauwe knop om naar Bereken Uw Recht te gaan. 5

Meer informatie over de Individuele inkomenstoeslag vindt u op de website van de gemeente. Klik op de blauwe knop om naar de website van de gemeente te gaan. U kunt met vragen ook bellen naar het minimateam van de gemeente via telefoonnummer 14 0181. Bijdrage zorgverzekering Het is belangrijk dat inwoners verzekerd zijn. Daarom bieden we inwoners met een laag inkomen een zorgverzekering aan, de Gemeentepolis. De Gemeentepolis biedt verschillende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering en krijgt u ruime vergoedingen voor onder andere brillen/ lenzen, fysiotherapie, tandartskosten, beweegprogramma’s en gezondheids- cursussen. U kunt kiezen uit twee aanvullende pakketten: • Gemeenten extra; • Gemeenten extra uitgebreid. Bij dit pakket betaalt u een hogere maand- premie maar hoeft u het eigen risico niet zelf te betalen. Op de website www.gezondverzekerd.nl vindt u meer informatie over de Gemeentepolis. Klik op de blauwe knop om naar de website gezond verzekerd te gaan. Kindpakket Heeft u kinderen, een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan is het Kindpakket iets voor u. Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en is een bijdrage in de kosten voor (buitenschoolse) activiteiten. U heeft per jaar maximaal recht op: • € 200,- voor een kind van 0 tot 4 jaar; • € 300,- voor een kind van 4 tot 12 jaar; • € 400,- voor een kind van 12 tot 18 jaar. Deze bedragen gelden voor 2024. Leest u deze folder in 2025 of later? Kijk dan op de website van gemeente Voorne aan Zee voor de juiste bedragen. U kunt het Kindpakket gebruiken voor: • zwemlessen en abonnement zwembad; • contributie sportverenigingen of fitnesscentrum en bijbehorende sportuitrusting; • lesgeld muziekschool of dansschool, cursusgeld voor hobbyclub; • lidmaatschap vereniging voor amateurkunst, toneelvereniging, koor, bibliotheek; • bezoek dierentuin, attractiepark, bioscoop, theater; 6

• vakantiekamp; • schoolactiviteiten en andere schoolkosten; • computer en computerkosten; • aanschaf en gebruik Rotterdampas. Het Kindpakket kunt u online aanvragen via Bereken Uw Recht. Participatiefonds Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld waardoor u moeite heeft om sport, muzieklessen of andere leuke activiteiten te betalen? Dan kunt u het Participatiefonds aanvragen. U heeft recht op maximaal € 100,- per jaar. Deze bedragen gelden voor 2024. Leest u deze folder in 2025 of later? Kijk dan op de website van gemeente Voorne aan Zee voor de juiste bedragen. U kunt deze € 100,- gebruiken voor: • contributie sportvereniging of fitnesscentrum en bijbehorende sportuitrusting; • zwemlessen en abonnement zwembad; • lesgeld muziekschool of dansschool, contributie of cursusgeld voor een hobbyclub; • lidmaatschap vereniging voor amateurkunst, toneelvereniging, koor, bibliotheek; • bezoek theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark; • lidmaatschap bibliotheek; • kosten internetabonnement; • aanschaf en gebruik van de Rotterdampas. Het Participatiefonds kunt u online aanvragen via Bereken Uw Recht. 7 Een regeling aanvragen met Bereken Uw Recht Met het online programma ‘Bereken Uw recht’ kunt u zelf controleren of u recht heeft op een vergoeding van kosten door de gemeente. Aan het eind van het programma ziet u welke regelingen u aan kunt vragen bij de gemeente. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorg- verzekering en uw huur bij de hand heeft. Dat maakt het invullen makkelijker. Klik op de blauwe knop om naar Bereken Uw Recht te gaan.

Woonkostentoeslag Is uw inkomen plotseling en buiten uw schuld gedaald? Zijn hierdoor uw woonkosten te hoog geworden en heeft u weinig spaargeld? Dan heeft u misschien recht op een tijdelijke Woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag kan bijvoorbeeld toegekend worden in de volgende situaties: • U woont in een huurhuis. U krijgt geen (volledige) huurtoeslag. U krijgt dan mogelijk tijdelijk Woonkostentoeslag totdat u voldoende huurtoeslag heeft. • U kunt uw woonkosten niet meer betalen. Let op: Bij de berekening van de Woonkostentoeslag wordt al het inkomen boven de 100% van de bijstandsnorm meegenomen als bedrag wat u zelf kunt bijdrage in de woonkosten. Wilt u weten of u recht heeft op Woonkostentoeslag? Dat kan via Bereken Uw Recht. Gratis peuteropvang Jonge kinderen leren razendsnel. Op de peuteropvang ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs en dat geeft een goede start op de basisschool. Heeft u een laag inkomen en zijn de kosten voor peuter- opvang voor u te hoog? En is uw kind 2 jaar en 3 maanden of ouder? Dan mag uw kind misschien 2 keer per week gratis naar de peuteropvang. Wilt u weten of uw kind gratis naar de peuteropvang mag? Dat kan via Bereken Uw Recht. Individuele studietoeslag Krijg je als student studiefinanciering van DUO en kun je door een beperking of langdurige ziekte niet werken om extra geld te verdienen? Dan mag je studietoeslag aanvragen. De toeslag is hetzelfde bedrag als de minimale studietoeslag die landelijk is vastgesteld. Wil je weten welk bedrag dat in jouw situatie is? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Klik op de blauwe knop om naar de website van de Rijksoverheid te gaan Wil je Individuele studietoeslag aanvragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0181. Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan hoeft u sommige gemeentelijke belastingen misschien niet te betalen. Bijvoorbeeld de afvalstoffen- heffing en rioolheffing. Op de website van het SVHW vindt u meer informatie over de kwijtscheldingen en hoe u die kunt aanvragen. Klik op de blauwe knop om naar de website van het SVHW te gaan. 8

Naast toeslagen en vergoedingen bieden de gemeente en organisaties ook andere vormen van ondersteuning die u kunnen helpen in het dagelijks leven. Hulp bij de Nederlandse taal en computerles Inwoners van gemeente Voorne aan Zee kunnen gratis verschillende taal- en computercursussen volgen bij NLTraining en Sagènn. Ook kunt u voor hulp, advies en trainingen terecht bij het DigiTaalhuis in de bibliotheek. U vindt hierover meer informatie op de website van de gemeente. Klik op de blauwe knop om naar de website van de gemeente te gaan. Onafhankelijke cliëntondersteuning Het is soms best lastig om precies te weten wat de mogelijkheden en regels zijn op het gebied van zorg, ondersteuning, een uitkering of werk. Misschien weet u niet goed waar u terecht kunt. Of loopt u tijdens het stellen van uw hulpvraag tegen problemen aan. U kunt dan gratis hulp krijgen van de Onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is bedoeld voor inwoners met een hulpvraag over zorg en ondersteuning op het gebied van: • wonen; • opvoeding en ontwikkeling; • school en werk; • wet- en regelgeving. Andere hulp en ondersteuning Een regeling aanvragen met Bereken Uw Recht Met het online programma ‘Bereken Uw recht’ kunt u zelf controleren of u recht heeft op een vergoeding van kosten door de gemeente. Aan het eind van het programma ziet u welke regelingen u aan kunt vragen bij de gemeente. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorg- verzekering en uw huur bij de hand heeft. Dat maakt het invullen makkelijker. Klik op de blauwe knop om naar Bereken Uw Recht te gaan. 9

De ondersteuning is er voor iedereen en wordt geboden door MEE en SBO. • Wilt u cliëntondersteuning van MEE aanvragen of meer informatie? Neem dan contact op met MEE. Klik op de blauwe knop om naar de website van MEE te gaan. • Wilt u cliëntondersteuning van SBO aanvragen of meer informatie? Neem dan contact op met SBO. Klik op de blauwe knop om naar de website van SBO te gaan. Informatiepunt Digitale Overheid Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunt u terecht met vragen over de websites waar u zaken kunt regelen, zoals: • DigiD; • belastingen, toeslagen en regelingen; • zorg; • werk of uitkering; • gezondheidsverklaring rijbewijs; • AOW en pensioen; • en nog veel meer! Het Informatiepunt Digitale Overheid is gratis en voor iedereen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Loop gewoon eens binnen bij het Informatiepunt in de bibliotheek bij u in de buurt. U vindt meer informatie over het Informatie- punt Digitale Overheid op de website van de bibliotheek. U kunt ook bellen met de bibliotheek op telefoonnummer 0181 - 315 111 voor het maken van een afspraak. Klik op de blauwe knop om naar de website van de bibliotheek te gaan. Kunt u niet naar de bibliotheek voor uw digitale vragen? Dan biedt DigiMaatje van SBO aan om bij u thuis langs te komen. Hulp bij schulden Bijna 1 op de 3 van de Nederlandse huishoudens kunnen rekeningen niet op tijd betalen. En 1 op de 5 huishoudens heeft schulden waardoor zij in de problemen kunnen komen. Als u te maken heeft met schulden, kunt u bij de gemeente terecht voor hulp. Iedereen heeft recht op schuldhulp, de hulp is gratis en er is geen wachtlijst. Wij werken samen met de Kredietbank Rotterdam. U kunt zich aanmelden voor hulp bij schulden via een digitaal formulier. Klik op de blauwe knop om naar het formulier te gaan. 10

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u ook schulddienstverlening aanvragen. Wij werken daarvoor samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen om u de juiste hulp te kunnen bieden. Klik op de blauwe knop om naar de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen te gaan. Een regeling aanvragen met Bereken Uw Recht Met het online programma ‘Bereken Uw recht’ kunt u zelf controleren of u recht heeft op een vergoeding van kosten door de gemeente. Aan het eind van het programma ziet u welke regelingen u aan kunt vragen bij de gemeente. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorg- verzekering en uw huur bij de hand heeft. Dat maakt het invullen makkelijker. Klik op de blauwe knop om naar Bereken Uw Recht te gaan. 11

Colofon Dit is een uitgave van gemeente Voorne aan Zee Datum: Januari 2024 Vormgeving: Röling Ontwerpt Contact 14 0181 gemeente@voorneaanzee.nl www.voorneaanzee.nl Gemeente Voorne aan Zee Oostzanddijk 26, Hellevoetsluis Handige websites voor hulp en ondersteuning bij uw geldzaken: Voedselbank: www.voedselbankvoorneaanzee.nl Kledingbank: www.kledingbankzhe.nl Fietsenbank: www.fietsbankvoorneputten.nl Geldfit: www.geldfit.nl Wijzer in geldzaken: www.wijzeringeldzaken.nl Nibud: www.nibud.nl SBO - Raad en daad: https://www.sbonu.nl/PRAKTISCHE-ONDERSTEUNING/ Schuldhulpmaatje – uit de schulden: www.schuldhulpmaatje.nl Kwadraad: www.kwadraad.nl/hulp-bij/geld-werk 12

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=