Victoriahof

Indeling Deze technische omschrijving is een beschrijving van de bouw en de te verwerken materialen. Aan de in deze brochure getoonde impressies kunnen geen rechten worden ontleend. De op tekening aangegeven maatvoeringen zijn circa maten en zijn niet geschikt voor opdrachten. Alle maatvoering dient in het werk te worden gecontroleerd. Deze technische omschrijving geeft een algemeen beeld van de woningen. Per woning kan er gezien de indeling of opbouw een omschrijving wel of niet van toepassing zijn. De invulling van de ruimtes is indicatief aangegeven op de verkooptekeningen. Optioneel zijn er afwijkingen mogelijk per woning qua indeling, materialisering en afwerking. Pas na het verkrijgen van een definitieve koopoptie is dit met de aannemer bespreekbaar. Peil van de woning Voor alle woningen geldt dat het peil van waaruit alle hoogtematen worden gemeten overeenkomstig is het gemiddelde van de bovenkant van de begane grondvloeren van keuken en woonkamer. Grondwerk De tuinen worden geëgaliseerd met bestaand zand. Een hardhouten keerwand vangt het hoogteverschil op met de tuin van de achterburen. De voortuin van iedere woning wordt rondom voorzien van een beukenhaag en ingezaaid met graszaad. Rioleringswerken Aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop- aanneemsom inbegrepen. Vuilwaterriolering De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in een hittebestendig materiaal en worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Schoonwaterriolering Het schoonwater van de daken wordt via een molgoot afgevoerd naar het openbaar gebied voor infiltratie. Bestrating De bestrating naar de entree van de woning bestaat uit een gebakken steen en sluit aan op de hardstenen entreetrap. Het gehele binnenterrein alsmede de toegang tot het binnenterrein is openbaar gebied en wordt conform de richtlijnen van de gemeente Vught ingericht. Terreininrichting Op de achterste perceelgrens met de woningen aan de Wilhelminalaan wordt een geluiddempende schutting geplaatst. Aan de zijde van de Molenvenseweg wordt een houten schutting geplaatst. Tussen de perceelsgrenzen van de woningen onderling wordt een gaashekwerk met hedera beplanting aangebracht. Wanden Voor de diverse onderdelen worden de navolgende materialen toegepast. Kelder: binnenwanden tussen de diverse ruimten worden uitgevoerd als een geïsoleerde lichte scheidingswand. Begane grond: binnenwanden tussen de diverse ruimten worden uitgevoerd als een geïsoleerde lichte scheidingswand. Verdieping: binnenwanden tussen de diverse ruimten worden uitgevoerd als een geïsoleerde lichte scheidingswand. Deze worden voorzien van extra multiplex plaatmateriaal ten behoeve van bevestigingsmogelijkheden. Alle nieuwe binnenwanden worden voorzien van hoge houten plinten. Op betegelde wanden in monumentale ruimten, toiletten en badkamers worden geen hoge plinten aangebracht. De bestaande gemetselde wanden ter plaatse van de voor- en achtergevel zijn monumentaal en worden aan de binnenzijde glad afgewerkt. Het gevelmetselwerk zal worden schoongemaakt en voegwerk waar nodig hersteld. Het is mogelijk dat aanpassingen in het gevelmetselwerk na afwerking zichtbaar blijven. Bestaande gevels zullen waar mogelijk voorzien worden van extra (spouw)isolatie. Vloeren De keldervloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming. De bestaande begane grondvloer bestaat deels uit een houten vloer en deels uit een betonvloer. Een deel van deze vloer is monumentaal. De verdiepingsvloeren zijn bestaande houten vloeren of beton vloeren. In de begane grondvloer worden er conform tekening sparingen gemaakt met daarin beloopbaar glas ten behoeve van daglicht en doorzicht naar de onderliggende ruimten. Daken De bestaande hellende daken van de woningen worden aan de binnenzijde voorzien van een isolatiepakket. Iedere woning krijgt in het hellende dak diverse nieuwe wit gelakte tuimel- dakramen en/ of een dakkapel voorzien van HR++ glas. In de platte daken worden de bestaande lichtkoepels vervangen door onderhoudsvrije nieuwe HR++ vlakke lichtkoepels. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / rookkanalen De woningen worden uitgerust met een energiezuinige WTW installatie voorzien van een CO2 sensor en een aparte bediening. Het systeem wordt voorzien van natuurlijke luchtaanzuiging via een zelfregelend ventilatierooster in de gevel. Kozijnen en deuren De nieuwe buitenkozijnen worden uitgevoerd in “steellook” aluminium met de daarin opgenomen deuren en draai-kiep ramen zoals op tekening staat aangegeven. De nieuwe binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met dichte stompe deuren of in de uitstraling van zwart gemoffelde stalen binnendeuren met roedeglas een en ander conform tekening. Het hang- en sluitwerk van de nieuwe binnendeuren wordt uitgevoerd in een donker metaal. Het monumentale hang- en sluitwerk van de bestaande stalen gevelkozijnen en binnendeuren wordt indien nodig gerestaureerd of vervangen. Optioneel is een afwijkend design hang- en sluitwerk op de binnendeuren mogelijk. Trappen De nieuwe trappen worden uitgevoerd als een dichte trap naar de kelder en naar de eerste verdieping. Deze worden voorzien van de benodigde leuningen en balustrade. Al het in het zicht blijvend houtwerk zal dekkend worden geschilderd. Indien de woning is voorzien van een entresol zal deze worden voorzien van een gecoat stalen spijlenhekwerk. Goten en hemelwaterafvoeren Ten behoeve van de afwatering van de bestaande hemelwaterafvoeren worden er aan de voorzijde van de woning molgoten aangebracht welke uitmonden in het openbaar gebied. Plafondafwerking Kelder: glad afgewerkte plafonds voorzien van diverse lichtpunten. Begane grond: glad afgewerkte plafonds voorzien van diverse lichtpunten. Verdieping: glad afgewerkte plafonds voorzien van diverse lichtpunten. Wandafwerking Alle niet betegelde wanden in de woning worden tex klaar opgeleverd behoudens de wanden van het monumentale bestaande schoonmetselwerk. Wandtegels De toe te passen wandtegels in de nieuwe badkamers en in de bestaande en nieuwe toiletten hebben een maximale afmeting van 200 x 250 mm. Er is keuze uit diverse standaard wandtegels. Optioneel zijn andere wandtegels of is een andere wandafwerking mogelijk. Stelpost aankoop wandtegels: €25,= /m2 exclusief BTW. Vloertegels In de nieuwe badkamers en in de bestaande en nieuwe toiletten worden keramische vloertegels aangebracht in de maximale afmeting van 600 x 600 mm. Er is keuze uit diverse standaard vloertegels. Optioneel zijn andere vloertegels of is een andere vloerafwerking mogelijk. Stelpost aankoop vloertegels: €35,=/m2 exclusief BTW. Techni sche omschr i jving Vi ctor iahof 44

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=